Печать
PDF

Використана література

Posted in Право - Л.Д. Коровіна Основи правознавства Посібник


1.   Декларація про державний суверенітет України: Прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 р. – К.: Україна, 1991.  - 8 с.

2.   Акт проголошення незалежності України: Прийнятий Верховною Радою України 24 серпня 1991 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1991. – №38. – Ст. 502

3.   Закон України „Про правонаступництво України” від 12 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №46. – Ст.617

4.   Конституція України. Конституція Автономної Республіки Крим. – К.: Юрінком, 2007. – 96с.

5.   Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №52. – Ст.490; 1995. - №34. – Ст.268

6.   Закон України „Про громадянство України”: Прийнятий 18 січня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - №4. – Ст.65

7.   Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №47. ст. 256.

8.   Закон України „Про об’єднання громадян”, прийнятий 16 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №34. ст. 504.

9.   Про вибори народних депутатів України: Закон України від 18 жовтня 2001 р. // Урядовий кур’єр. – 2001. – №201-202 – 2 листопада.

10. Закон України „Про адвокатуру”: Прийнятий 19 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. 1993. - №9. Ст.62

11. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. 1996. - №49. – Ст. 272

12. Про судоустрій України: Закон України від 7 лютого 2002 р. №3018-ІІІ // Юридичний вісник України. - №13. – 2002. – 30 березня – 5 квітня

13. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” (За станом на 5 березня 2001р.): Офіційне видання/ Верховна Рада України. – К.: Парламентське вид-во, 2001. – 68с.

14. Про транспорт: Закон України від 10 листопада 1994 р.// Відомості Верховної Ради України. 1994. - №51. – Ст. 446

15. Про залізничний транспорт: Закон України від 4 липня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України. 1996. - №40. – Ст. 183

16. Про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період: Закон України від 20 жовтня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. 1998. – №52. – Ст.318

17. Про транзит вантажів: Закон України від 20 жовтня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. 1999. - №51. – Ст. 446

18. Про перевезення небезпечних вантажів: Закон України від 6 квітня 2000р. - №28. – Ст.222

19. Статут залізниць України // Офіційний вісник України – 1998. - №14. – Ст. 50

20. Правила технічної експлуатації залізниць України: Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 20 грудня 1996 р. №411// Офіційний вісник України.–1997.–Число 8. – Том 2. – Ст.212

21. Правила обслуживания железнодорожных подъездных путей, утвержденные приказом Минтранса от 21.11.2000 г. №644

22. Конституційне право України: Навч. Посібник/ О.В.Совгиря, Н.Г.Шукліна.–К.:2007.–632с.

23. Основи правового регулювання діяльності залізниць України: М.В.Макаренко, В.Б.Голубничий, Н.С.Нечипоренко; За ред. М.В.Макаренка.- К.: Київський університет економіки і технології транспорту, 2005 – 216 с.

24. Правознавство: Підручник/ За відп. ред. О.В.Дзери, 10-е виданн, перероб. і доповн. – К.: - Юрінком Інтер, 2007. – 848 с.

25. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. – К.1999.

26. Теорія держави і права: Академічний курс/ За ред. О.В.Зайчука, Н.М.Оніщенко. – К., 2006. – 688 с.

27.       Фризький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 536с.