Загальні засади призначення покарання за криміналь

У монографії вперше в Україні відповідно до КК 2001 року комплексно досліджуються загальні заходи призначення покарання, обґрунтовується їх сутність і відповідність умовам побудови правової держави та громадського суспільства України. Сформульовано поняття загальних засад призначення покарання та доведено необхідність їх відмежування від принципів. Визначено види та зміст загальних засад призначення покарання. Обґрунтовується виділення в законі спеціальних засад призначення покарання, їх зміст і співвідношення з загальними засадами призначення покарання.
Книга розрахована на викладачів, аспірантів, студентів і слухачів юридичних навчальних закладів і факультетів, а також на тих, хто цікавиться питаннями кримінального права.

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала
1 Передмова монографії
2 Глава 1. Принципи призначення покарання
3 Глава 2. Загальні засади призначення покаранню та їх види
4 Глава 3. Спеціальні засади призначення покарання, їх співвідношення з загальними засадами призначення покарання
5 Післямова монографії