Печать
PDF

Розділ ХХІ Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування - § 2. Примусове лікування

Posted in Уголовное право - Кримінальне право України Загальна частина

§ 2. Примусове лікування

Примусове лікування може бути застосоване судом, незалежно від призначеного покарання, до осіб, які вчинили злочини та страж­дають на захворювання, що становить небезпеку для здоров ’я інших осіб (ст. 96 КК).

Підставою застосування примусового лікування є: сукупність таких умов:

1) засудження особи за вчинений злочин до покарання;

2)  наявність у неї хвороби, що становить небезпеку для здоров’я інших осіб. Це можуть бути, наприклад, туберкульоз, венеричні захворюван­ня та ін. Відповідно до п. 24 постанови Пленуму Верховного Суду України від 3 червня 2005 р. № 7 «Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування» алкоголізм та наркоманія до таких хвороб не належать, оскільки є со­ціально небезпечними захворюваннями.

У разі призначення покарання у виді позбавлення волі або обме­ження волі примусове лікування здійснюється за місцем відбування покарання. При призначенні інших видів покарання примусове ліку­вання проводиться в спеціальних лікувальних закладах.

 

Контрольні запитання

1. Що таке примусові заходи медичного характеру?

2. До яких осіб застосовуються примусові заходи медичного характеру?

3. Які підстави застосування примусових заходів медичного характеру передбачено КК?

4. Які види примусових заходів медичного характеру перед­бачено законом?

5. Що таке примусове лікування та які підстави його застосу­вання?

6. Яка мета примусових заходів медичного характеру?

7. Яка відмінність між примусовими заходами медичного ха­рактеру та примусовим лікуванням?