Р.О. Стефанчук Цивільне право України

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала
1 Титулка
2 Зміст
3 Вступне слово
4 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 1. Вступ до цивільного права
5 2. Цивільно-правові відносини
6 3. Здійснення і захист цивільних прав
7 ОСОБЛИВА ЧАСТИНА 4. Особисті немайнові права фізичних осіб
8 5. Право власності та інші речові права
9 6. Право інтелектуальної власності
10 7. Загальні положення зобов'язального права
11 8. Зобов'язання щодо передачі майна у власність чи інше речове право
12 9. Зобов'язання щодо виконання робіт
13 10. Зобов'язання щодо надання послуг
14 11. Зобов'язання щодо придбання та використання прав інтелектуальної власності
15 12. Зобов'язання щодо спільної діяльності
16 13. Недоговірні зобов'язання
17 14. Спадкове право
18 СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА 15. Основи цивільного і торгового права зарубіжних країн
19 Список умовних скорочень