О.Ф.Скакун Загальна теорія держави і права
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 ЗМІСТ 2873
2 Глава 1. ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ 9406
3 Глава 2. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА НАУКА 4135
4 Глава З ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ 3796
5 Глава 4 ДЕРЖАВНА ВЛАДА І ДЕРЖАВА 4663
6 Глава 5 ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА 3001
7 Глава 6 ФОРМА ДЕРЖАВИ 5070
8 Глава 7 МЕХАНІЗМ І АПАРАТ ДЕРЖАВИ 6359
9 Глава 8 ДЕРЖАВНІ ОРГАНІ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 2041
10 Глава 9 СОЦІАЛЬНА ПРАВОВА ДЕРЖАВА 2829
11 Глава 10 ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ДЕМОКРАТІЮ 2603
12 Глава 11 ПРАВА ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 4877
13 Глава 12 ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ДЕМОКРАТІЇ 1826
14 Глава 13 ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ПРАВО 3019
15 Глава 14. ПРАВОВА СИСТЕМА ДЕРЖАВИ І СИСТЕМА ПРАВА. СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО МАТЕРІАЛУ 2716
16 Глава 15 НОРМИ ПРАВА У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ 2747
17 Глава 16 ПРАВОТВОРЧІСТЬ 2030
18 Глава 17. ПРАВОВИЙ АКТ. НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ. МІЖНАРОДНИЙ ДОГОВІР 2094
19 Глава 18 ПРАВОВІДНОСИНИ. ЮРИДИЧНІ ФАКТИ 2050
20 Глава 19 ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСОБИ, НАРОДУ, ДЕРЖАВИ 4901
21 Глава 20 РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМ ПРАВА. ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ 2439
22 Глава 21 ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА 2203
23 Глава 22. ПРАВОВА І ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА. ПРАВОПОРУШЕННЯ 6491
24 Глава 23 ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 2289
25 Глава 24 ЗАКОННІСТЬ. ПРАВОПОРЯДОК 2606
26 Глава 25 ПРАВОСВІДОМІСТЬ. ПРАВОВА КУЛЬТУРА 2063
27 Глава 26 ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ. ПРАВОВИЙ ВСЕОБУЧ 1710
28 Глава 27 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ І ЙОГО МЕХАНІЗМ. ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА 2050
29 Глава 28. ПРЕДМЕТ ЗАГАЛЬНОГО ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА. ПОНЯТТЯ ТИПУ І ТИПОЛОГІЇ ПРАВОВИХ СИСТЕМ СВІТУ 4087
30 Глава 29 РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИЙ ТИП ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ 1948
31 Глава 30 АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКИЙ ТИП ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ 1936
32 Глава 31 ЗМІШАНИЙ (ГІБРИДНИЙ) ТИП ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ 2482
33 Глава 32 РЕЛІГІЙНО-ТРАДИЦІЙНИЙ ТИП ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ 4075