Вступ Застосування амністії в Україні

Posted in Уголовное процесуальное право - Білоконев В. М. Застосування амністії в Україні (судова практика)

Про виникаючі труднощі при застосуванні амністії суддями свідчить той факт, що кожен раз, коли законодавець приймає черговий закон про амністію, Верховний Суд України направляє в суди рекомендаційні листи щодо порядку застосування цього акта амністії, але судових помилок при цьому не зменшується. Про це свідчить, як практика Верховного Суду України, так і практика апеляційного суду Запорізької області.

Аналіз судових помилок свідчить про те, що судді місцевих суддів припускаються помилок, насамперед при визначенні підстав та передумов застосування акта амністії, при відмежуванні звільнення особи від кримінальної відповідальності від звільнення особи від покарання, при застосуванні акта амністії на різних стадіях кримінального процесу, а також при застосуванні амністії при сукупності злочинів чи вироків. Одною із головних причин цих помилок є недосконалість та суперечливість як діючого кримінально-процесуального кодексу України, так і конкретних законів України “Про амністію”, в тому числі і Закону України “Про застосування амністії в Україні”.

Даний науково-методичний посібник підготовлено на основі аналізу судових помилок на підставі чинного кримінального, кримінально-процесуального законодавства України, законів України про амністію, рекомендаційних листів щодо порядку застосування амністії з Верховного Суду України, а тому він відрізняється від інших наукових видань насамперед тим, що в ньому розглядаються конкретні кримінальні справи і по ним даються суддям конкретні рекомендації по застосуванню амністії.

Мета цього посібника є надання юридичної та методичної допомоги суддям по правильному застосуванню актів про амністію, що дозволить їм зменшити кількість судових помилок при звільнені осіб від кримінальної відповідальності чи покарання на підставах законів про амністію.

Ми усвідомлюємо те, що не розглянули та не дали вичерпаної відповіді на всі спірні питання, які виникають в судовій практиці при застосуванні амністії. Тому просимо всіх суддів місцевих судів Запорізької області направляти на адресу апеляційного суду Запорізької області: 69000 м. Запоріжжя, пр. Леніна, 162, судді Білоконеву В.М. або за телефоном 8 (612) 289-45-27 питання, що у них виникають при застосуванні амністії для врахування при перевиданні в майбутньому даної роботи.

Даний науково-методичний посібник рекомендований в першу чергу суддям місцевих суддів. Разом з тим, він може бути корисним як працівникам прокуратури, які підтримують державне обвинувачення в судах, так і адвокатам, які захищають інтереси підсудних, а також всім юристам, студентам юридичних факультетів які цікавляться питаннями застосування амністії.