VII. ПРАВО НА ПОСЛУГИ ПЕРЕКЛАДАЧА
Уголовное процесуальное право - Європейська конвенція з прав людини та кримінальни процесс

1. Застосовність

«X. проти Австрії» (X v Austria), 6185/73, 29 травня 1975 року, DR 2, 68.

 

1. Заявник скаржиться, що йому не надали безкоштовної допомоги перекладача для підтримання контактів зі своїм захисником, який не володів рідною мовою заявника... Підпункт (е) пункту 3 статті 6 насправді поширюється лише на відносини між обвинувачуваним і суддею... Зважаючи на обставини цієї справи, Комісія не може не враховувати, що внаслідок непорозумінь між заявником і його адвокатом, підготування захисту ускладнилося. Проте відповідальність за такий стан слід покласти на заявника. Справді, саме від нього залежало, чи призначити іншого адвоката, що добре знав французьку, чи найняти перекладача, послуги якого йому б довелося оплачувати. Якби він не мав достатніх коштів для оплати послуг адвоката та (або) перекладача, то міг би клопотатися про надання безоплатної правової допомоги. Комісія в цьому зв’язку зазначає, що, згідно з австрійською судовою практикою, суд, призначаючи адвоката, враховує конкретні мовні вимоги. Більше того, умови безоплатної правової допомоги можуть бути поширені й на послуги перекладача...

2. ... вивести [з пункту 3 статті 6] ... наявність загального права обвинуваченого на переклад матеріалів судової справи не можна. Комісія нагадує, що права, які гарантує пункт 3 статті 6, є правами захисту в цілому, а не правами окремо взятого обвинуваченого... Слід, отже, вказати, що частина матеріалів була викладена німецькою мовою, яку розумів адвокат заявника, тимчасом як багато інших документів — французькою, і їх заявник міг прочитати сам. Знову ж таки, з тих самих причин, які викладено вище, особисту відповідальність за решту мовних труднощів заявник має взяти на себе...

 

«Камасінскі проти Австрії» (Kamasinski v Austria), 9783/82, 19 грудня 1989 року.

 

74. Зазначене в підпункті (е) пункту 3 статті 6 право. на безоплатну допомогу перекладача поширюється не тільки на усні свідчення, які здобувають в ході судового розгляду, але й на документальні матеріали та досудове провадження. Підпункт (е) пункту 3 ... означає, що особа, «обвинувачена в учиненні кримінального правопорушення», яка не розуміє або не розмовляє мовою, використовуваною в суді, має право на безоплатну допомогу перекладача для письмового або усного перекладу всіх цих документів або свідчень у відкритому проти нього провадженні, які йому треба розуміти або передати мовою суду для забезпечення справедливого судового розгляду...

Втім підпункт (е) пункту 3 ... не вимагає письмового перекладу повністю всіх письмових доказів або офіційних документів, пов’язаних із процесом. Забезпечувана допомога перекладача має надати можливість обвинуваченому ознайомитись з наявними проти нього доводами і здійснювати захист, зокрема, даючи йому змогу викласти судові свою версію подій.

2. Обов’язковість забезпечення

«K. проти Франції» (K v France), 10210/82, 7 грудня 1983 року, DR 35, 203.

 

7. Заявник ще стверджує, що трибунал не дав йому дозволу на користування послугами перекладача, щоб він міг вести свій захист бретонською мовою.

8. ... Як видно з рішення трибуналу, заявник народився і здобув освіту у Франції і йому не було важко розуміти й спілкуватися французькою мовою, якою вели провадження в суді. Конвенційне право на допомогу перекладача, що міститься в підпункті (e) пункту 3 статті 6, очевидно, застосовне тільки в тому випадку, коли обвинувачений не розуміє мови, використовуваної в суді, чи не розмовляє нею.

 

«Кускані проти Сполученого Королівства» (Cuscani v United Kingdom), 32771/96, 24 вересня 2002 року.

 

38. Суд зауважує, що питання про нібито недостатнє знання заявником англійської мови та його нездатність розуміти перебіг процесу вперше стало актуальним 4 січня 1996 року, коли його юристи повідомили суд першої інстанції про бажання заявника визнати себе винним у висунутих проти нього обвинуваченнях. На клопотання адвоката заявника суддя розпорядився забезпечити присутність перекладача на розгляді питання про покарання, що мало відбутися 26 січня 1996 року... Отже, судді дали чітко знати, що заявник мав певні труднощі з розумінням. Однак, як здається, суддя, попри свою ж власну турботу про забезпечення заявникові можливості стежити за подальшим перебігом процесу, піддався впливові адвоката заявника, котрий його переконав у тому, що й сам «дасть ради»... На загальне визнання, суддя залишив відкритим питання про можливість заявника, в разі потреби, попросити допомогти свого брата з перекладом. Суд, однак, думає, що перевірка потреби заявника в перекладі було тим питанням, розв’язувати яке суддя мав би за погодженням із заявником, особливо зважаючи на те, що його вже попередили про труднощі, які має сам адвокат при спілкуванні з заявником. Варто зазначити, що заявник визнав себе винним у серйозних обвинуваченнях і йому загрожувало суворе покарання позбавленням волі. Отож суддя був зобов’язаний пересвідчитися в тому, що відсутність перекладача на слуханні 26 січня 1996 року не зашкодить заявникові брати повну участь у розв’язанні питання, яке для нього мало вирішальне значення. Зважаючи на обставини цієї справи, не можна сказати, що цю вимогу задоволено застереженням за заявником можливості, без проведення суддею консультацій з останнім, покластися на неперевірені мовні навички його брата...

39. З урахуванням вищевикладеного, Суд доходить висновку про порушення пункту 1 в поєднанні з підпунктом (е) пункту 3 статті 6 Конвенції.

3. Якість

«Камасінскі проти Австрії» (Kamasinski v Austria), 9783/82, 19 грудня 1989 року.

 

74. ... Оскільки треба, щоб право, гарантоване підпунктом (е) пункту 3 ..., було здійсненним і ефективним, то обов’язок компетентних органів не обмежується призначенням перекладача, але може, за умови, що їх про це повідомлено в конкретних обставинах, поширюватися також і на здійснення певного подальшого контролю за адекватністю забезпечуваного перекладу...

83. ... Суд, узявши до уваги всю сукупність доказів, не вважає доведеним, ніби пан Камасінскі через недоліки перекладу не міг зрозуміти, які докази проти нього наводять, або домогтися проведення допиту чи перехресного допиту свідків від його імені.

 

«Гусейн проти Італії» (Husain v Italy) (ухв.), 18913/03, 24 лютого 2005 року.

 

Заявникові у цій справі забезпечили безоплатні послуги перекладача з арабської при врученні йому постанови про взяття під варту. У матеріалах справах немає нічого, що вказувало б на неточність чи іншу недостатність перекладу, який здійснював цей перекладач. Більше того, заявник не оскаржував якість перекладу, і, можливо, це навело органи влади на думку, що він розуміє зміст зазначеного документа...

4. Подальше стягнення витрат в разі безоплатного надання послуг

«Людіке ...проти Федеративної Республіки Німеччини» (Luedicke v Federal Republic of Germany), 6210/73, 6877/75 і 7132/75, 28 листопада 1978 року.

 

46. ... звичайне значення термінів «gratuitement» і «free» у підпункті (е) пункту 3 статті 6 ... не заперечується контекстом цього підпункту і підтверджується як предметом, так і метою статті 6... Суд доходить висновку, що право, захищене підпунктом (е) пункту 3 статті 6 ... закріплює за кожним, хто не говорить чи не розуміє мови, використовуваної в суді, право на безоплатну допомогу перекладача без подальшого стягнення з нього оплати таким чином здійснених витрат.

 

«Іш’яр проти Болгарії» (Isyar v Bulgaria), 391/03, 20 листопада 2008 року.

 

45. Суд нагадує про свою постійну прецедентну практику, відповідно до якої право, що його захищає підпункт е) пункту 3 статті 6, передбачає для тих, хто не розуміє мови, використовуваної в суді, або не розмовляє нею, право діставати безоплатну допомогу перекладача, при цьому не бути зобов’язаним пізніше оплатити всі видатки, пов’язані з нею...

46. Суд зазначає, що районний суд Свіленграда присудив заявникові сплатити всі витрати, здійснені на етапі попереднього слідства, а також під час розгляду справи в суді першої інстанції... Вищий касаційний суд також поклав витрати перекладача, який був залучений впродовж процедури останньої судової інстанції, на заявника... Європейський суд вважає встановленим той факт, що на заявника поклали сплатити витрати перекладача, який працював на етапі попереднього слідства та під час розгляду його справи в суді першої інстанції та верховному касаційному суді.

47. Суд зауважує, що в цій справі спостерігається певна непослідовність в судовій практиці болгарського вищого касаційного суду в питанні того, чи засуджений в кримінальному порядку може бути зобов’язаний сплатити послуги перекладача: насправді в рамках справи, подібної до цієї, той же судовий орган увільнив засудженого від обов’язку оплатити витрати на перекладача...

48. ... В цій справі Суд визнає, що застосування судами національного законодавства спричинило покладення на заявника обв’язку сплатити витрати перекладача, який був залучений для роботи в ході судового розгляду порушеної проти заявника кримінальної справи і що, відповідно, заявник був позбавлений свого права на безоплатну допомогу перекладача.