Печать
PDF

Розділ VI. Прокурорський нагляд за додержанням органами внутрішніх справ законодавства про адміністративні правопорушення - § 3. Особливості реагування прокурора на порушення в органах внутрішніх справ законодавства про адміністративні правопорушення

Posted in Прокурорский надзор - Прокурорський нагляд в Україні (І.Є.Марочкін)

 

§ 3. Особливості реагування прокурора на порушення в органах внутрішніх справ законодавства про адміністративні правопорушення

При встановленні фактів невиконання посадовими особами органів внутрішніх справ законодавства про адміністративні правопорушення прокурор має вжити заходів до їх усунення, поновлення прав громадян та притягнення винних осіб до відповідальності. Для виконання зазначених завдань прокурор використовує повноваження, передбачені ч.2 ст.20, ст.44-45 Закону “Про прокуратуру”.
Так, відповідно до п.2ч.2 ст.44 Закону “Про прокуратуру” прокурор зобов’язаний негайно звільнити особу, яка незаконно перебуває у місцях тримання затриманих. Приводами для застосування цього заходу реагування можуть бути: затримання особи до розгляду судом справи за правопорушення, за яке законом застосування такого заходу не передбачено, відсутність протоколу про адміністративне правопорушення, закінчення встановлених законом строків затримання тощо. Прокурор звільняє затриманого і в тому випадку, коли за матеріалами справи про адміністративне правопорушення відсутні підстави для його притягнення до адміністративної відповідальності.
Протести на постанови по справах про адміністративні правопорушення приносяться прокурором з метою:
- усунення порушень прав громадян, які притягнуті до відповідальності;
- вирішення питання про притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які були безпідставно притягнуті до адміністративної відповідальності;
- усунення порушення підвідомчості або посилення відповідальності осіб в межах строків накладання адміністративного стягнення (ст.38 КУпАП).
У протестах прокурор ставить питання не тільки про скасування постанов або приведення їх у відповідність із законом, ай про усунення протиправних наслідків, поновлення прав громадян (наприклад, про вжиття заходів до повернення незаконно стягнених штрафів, незаконно вилучених речей тощо). Якщо постанова про накладання стягнення на час опротестування не виконана, прокурор відповідно до ч.З ст.21 Закону “Про прокуратуру”, ст.291 КУпАП у протесті вказує на зупинення виконання постанови до розгляду протесту.
У відношенні посадових осіб, які винні у порушенні порядку притягнення громадян до адміністративної відповідальності, прокурор порушує дисциплінарне провадження у межах строків давності, встановлених ст.28 Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ.
Якщо внаслідок недбалості працівників органу внутрішніх справ при провадженні у справах про адміністративні правопорушення завдано істотну шкоду інтересам держави або громадян, прокурор порушує кримінальну справу про посадовий злочин.
Узагальнені подання прокурора про усунення порушень закону, причин порушень та умов, що їм сприяли, доцільно обговорювати на зборах оперативного складу органів внутрішніх справ. Якщо під час перевірки в порядку контролю прокурор виявить, що порушення закону не усунуті, йому слід внести подання до вищого органу внутрішніх справ з постановкою питання про відповідальність винних посадових осіб та порушити адміністративне провадження за ознаками ч.2 ст. 185-6 КУпАП.