Розділ IV. Робота прокурора із зверненнями громадян PDF Печать
Прокурорский надзор - Прокурорський нагляд в Україні (І.Є.Марочкін)

Розділ IV. Робота прокурора із зверненнями громадян

§ 1. Сутність та завдання роботи із зверненнями громадян в органах прокуратури
§ 2. Організація роботи прокуратури з розгляду звернень громадян

§ 1. Сутність та завдання роботи із зверненнями громадян в органах прокуратури

Закон України “Про прокуратуру” (ст.12) зобов’язує прокурорів розглядати та вирішувати заяви, скарги, інші звернення громадян, які містять відомості про порушення законів. При цьому підлягають вирішенню як письмові, так і усні звернення, які надходять до прокуратури.
Робота із зверненнями громадян посідає значне місце у загальному обсязі прокурорської діяльності і є одним із пріоритетних напрямків діяльності органів прокуратури, спрямованого на захист прав і свобод людини, зміцнення законності та правопорядку (п.2.2 наказу Генерального прокурора України № 5 гн від 09.04.2004 p.).
Право звернення громадян із скаргами та заявами, як важливий соціально-правовий інститут держави, активно використовується прокурорами в якості способу забезпечення законності, охорони прав та свобод громадян, а також охорони державних інтересів.
Робота із зверненнями громадян надає прокурорам можливість одержати таку важливу інформацію: а) про порушення прав та свобод громадян; б) про злочини та інші суспільно небезпечні правопорушення, які вчиняються в регіоні; в) про органи та посадових осіб, які порушують права та свободи громадян, вчиняють інші правопорушення; г) про органи та посадових осіб, які порушують законодавство про звернення громадян.
Звернення громадян виконують також важливу функцію “зворотного зв’язку” між органами прокуратури тагрома-дянами, оскільки у непоодиноких випадках йдеться про порушення законів в самих органах прокуратури, що свідчить, зокрема: а) про процесуальні порушення, яких припускаються слідчі під час розслідування окремих справ; б) про невжиття заходів щодо притягнення правопорушників до відповідальності і до усунення порушень закону; в) про порушення прокурорсько-слідчими працівниками службових обов’язків тощо.
Приймаючи відвідувачів, розглядаючи та вирішуючи скарги та заяви громадян, прокурори та слідчі мають можливість вивчати громадську думку щодо прокуратури в цілому та її окремих працівників, що також має велике значення.
Отже, в підсумку, звернення громадян сприяють покращенню інформаційної бази органів прокуратури, є одним із чинників, що характеризують стан додержання законності в регіоні, і мають сприяти покращенню усієї прокурорської діяльності.
Генеральний прокурор України у своєму наказі від 09.04.2004 р. № 5 гн “Про введення в дію Інструкції про порядок розгляду і вирішення звернень та особистого прийому громадян в органах прокуратури України” вимагає від прокурорів усіх ланок підпорядкувати роботу з розгляду та вирішення звернень громадян завданням захисту їх прав та свобод; вживати вичерпних заходів щодо задоволення обґрунтованих звернень і реального поновлення порушених прав, застосовувати у повному обсязі надані законом повноваження.
Особливу увагу Генеральний прокурор звертає на необхідність викорінення з практики роботи прокурорів проявів формалізму та бездушності при розгляді звернень громадян; давати принципову оцінку кожному факту несумлінного ставлення до роботи із зверненнями, їх безпідставного відхилення, порушення строків і порядку розгляду.