Зміст (Прокурорський нагляд в Україні (І.Є.Марочкін, П.М.Каркач, Ю.М.Грошевой та ін.)) PDF Печать
Прокурорский надзор - Прокурорський нагляд в Україні (І.Є.Марочкін)

Зміст

Загальна частина

Розділ І. Предмет, система та основні поняття курсу “Прокурорський нагляд в Україні”
§ 1. Прокуратура у державно-правовій системі України
§ 2. Предмет та система курсу “Прокурорський нагляд в Україні”
§ 3. Основні поняття курсу “Прокурорський нагляд в Україні”
§ 4. Функції та правові засади діяльності прокуратури України
§ 5. Принципи організації та діяльності прокуратури України

Розділ ІІ. Система та структура органів прокуратури України
§ 1. Система органів прокуратури України
§ 2. Структура Генеральної прокуратури України
§ 3. Колегії органів прокуратури
§ 4. Міські, районні, міжрайонні прокуратури

Розділ ІІІ. Кадри органів прокуратури України
§ 1. Вимоги, що пред’являються до кадрів органів прокуратури
§ 2. Атестація прокурорських працівників
§ 3. Заохочення та дисциплінарна відповідальність прокурорських працівників

Розділ IV. Робота прокурора із зверненнями громадян
§ 1. Сутність та завдання роботи із зверненнями громадян в органах прокуратури
§ 2. Організація роботи прокуратури з розгляду звернень громадян

Особлива частина

Розділ V. Нагляд за додержанням і застосуванням законів
§ 1. Сутність та завдання прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів
§ 2. Предмет та межі нагляду за додержанням і застосуванням законів
§ 3. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів
§ 4. Методика і тактика нагляду за додержанням і застосуванням законів
§ 5. Акти нагляду за додержанням і застосуванням законів
§ 6. Нагляд за відповідністю правових актів органів місцевого самоврядування вимогам Конституції України та чинному законодавству
§ 7. Нагляд за додержанням законів про звернення громадян в органах місцевого самоврядування

Розділ VI. Прокурорський нагляд за додержанням органами внутрішніх справ законодавства про адміністративні правопорушення
§ 1. Організація прокурорського нагляду за додержанням органами внутрішніх справ законодавства про адміністративні правопорушення
§ 2. Методика перевірки в органах внутрішніх справ додержання законодавства про адміністративні правопорушення
§ 3. Особливості реагування прокурора на порушення в органах внутрішніх справ законодавства про адміністративні правопорушення

Розділ VIІ. Прокурорський нагляд за додержанням і застосуванням законів про захист прав неповнолітніх
§ 1. Завдання прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів про захист прав неповнолітніх
§ 2. Нагляд за додержанням законів про права неповнолітніх, які потребують підвищеного соціального захисту
§ 3. Нагляд за додержанням трудових прав неповнолітніх
§ 4. Нагляд за додержанням законодавства про освіту
§ 5. Захист майнових прав неповнолітніх засобами прокурорського нагляду
§ 6. Нагляд за додержанням законів про попередження правопорушень серед неповнолітніх
§ 7. Особливості нагляду за розслідуванням кримінальних справ про злочини, а також суспільно небезпечні діяння, скоєні неповнолітніми

Розділ VIII. Підтримання державного обвинувачення в суді
§ 1. Сутність державного обвинувачення
§ 2. Підготовка прокурора до участі в судовому процесі
§ 3. Участь прокурора у судовому слідстві
§ 4. Завдання прокурора при підготовці до судових дебатів
§ 5. Структура та зміст промови прокурора в суді
§ 6. Репліка прокурора
§ 7. Відмова прокурора від обвинувачення
§ 8. Апеляційне подання прокурора

Розділ ІХ. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді
§ 1. Сутність і завдання представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді
§ 2. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави у цивільному судочинстві
§ 3. Представництво прокуратурою інтересів держави у господарському судочинстві
§ 4. Підготовка і пред’явлення прокурором позову (заяви)

Розділ Х. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство
Підрозділ І. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство
§ 1. Предмет і завдання прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство
§ 2. Повноваження прокурора з нагляду за додержанням законів органами дізнання та досудового слідства
§ 3. Нагляд за додержанням законів при прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про злочини
§ 4. Нагляд прокурора за додержанням законів при порушенні кримінальної справи
§ 5. Нагляд за додержанням законів при притягненні особи як обвинуваченого
§ 6. Нагляд за додержанням законів при застосуванні запобіжного заходу — взяття під варту
§ 7. Нагляд за законністю продовження строків досудового слідства і тримання під вартою
§ 8. Нагляд за законністю зупинення досудового слідства
§ 9. Нагляд за законністю дій і рішень при закінченні провадження по кримінальній справі
Підрозділ ІІ. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність
§ 1. Предмет і завдання нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність
§ 2. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за додержанням законів в оперативно-розшуковій діяльності
§ 3. Організація нагляду за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність

Розділ ХІ. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян
§ 1. Предмет і завдання нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру
§ 2. Повноваження прокурора по нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян
§ 3. Прокурорський нагляд за додержанням законів у місцях тримання затриманих та попереднього ув’язнення
§ 4. Прокурорський нагляд за додержанням законів у місцях позбавлення або обмеження волі
§ 5. Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні покарань, не пов’язаних з позбавленням волі