Печать
PDF

Міжнародне право (За загальною редакцією Буроменського М. В.)

Posted in Международное право - М.В.Буроменський Міжнародне право

Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

 

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

 

Навчальний посібник

 

За загальною редакцією доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента Академії правових наук України

М. В. Буроменського

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Київ Юрінком Інтер

2006

 

Рецензенти:

Денісов В.Н., доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Ін-ту держави і праваім. В.М. Корецького, член-кор. Академії правових наук України;

Висоцький О.Ф., доктор юридичних наук, професор, завіду­вач кафедри приватного права юридичного факультету Міжнародного Соломонова університету

 

Авторський колектив:

Буроменський М. В., доктор юридичних наук, професор, член-корес-пондент Академії правових наук України (керівник авторського ко­лективу)-розділи 2, 4 (§§ 1-9), 5, 7,8,10,11,13,14;

Кудас І. Б., кандидат юридичних наук, доцент - розділ 17;

Маєвська А. А., кандидат юридичних наук - розділи 1 (у співав­торстві з Семеновим В. С.), 19;

Семенов В. С., кандидат юридичних наук, професор - розділ 1 (у співавторстві з Маєвською А. А.);

Стешенко В. М., кандидат юридичних наук, доцент (відповідаль­ний секретар) - розділ 20 (§§ 1, 7, 8);

Тарасов О. В., кандидат юридичних наук, доцент - розділи 3,9;

Трагнюк О. Я., кандидат юридичних наук - розділ 20 (§§ 2-6);

Хорольський Р. Б., кандидат юридичних наук, доцент - розділи 16, 18;

Щокін Ю. В., кандидат юридичних наук, доцент - розділи 4 (§§ 10, 11), 6, 12 (§§1-6), 15 (§§1-4);

Шумілов А. С., кандидат юридичних наук - розділи 12 (§ 7), 15 (§ 5).

 

Пропонований посібник з міжнародного права розроблений для студентів, які навчаються за спеціальністю «Правознавство». Посібник містить викладення основних тем з курсу навчальної дисципліни «Міжнародне право».

Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів юридичних закладів, усіх, хто цікавиться проблемами міжнародного публіч­ного права.