Глава 7. Основні види порушень законодавства про захист економічної конкуренції

Posted in Хозяйственное право - Конкурентне право (Удалов Т.Г.)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Глава 7. Основні види порушень законодавства про захист економічної конкуренції


§ 1. Загальна характеристика основних порушень законодавства про захист економічної конкуренції
§ 2. Антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання
§ 3. Зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку
§ 4. Антиконкурентні дії органів влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю
§ 5. Господарська діяльність органів виконавчої влади як чинник, що призводить до вчинення ними антиконкурентних дій

 

§ 1. Загальна характеристика основних порушень законодавства про захист економічної конкуренції


З точки зору законодавства про захист економічної конкуренції господарська діяльність на ринку може здійснюватися як правомірно і спрямовуватися на розвиток суспільства та економіки, так і неправомірно, що завдає суспільству шкоди, е гальмує економічний розвиток. Це, зокрема, відбувається г внаслідок спотворення, обмеження або усунення конкуренції з ринку.
Дії, що призводять або можуть призвести до спотворення, обмеження або усунення конкуренції з ринку, порушують законодавство про захист економічної конкуренції і підлягають покаранню. Вони є протиправними і шкідливими для ринкової конкуренції та осіб, які функціонують на ринку.
Головною ознакою протиправних дій є їхня здатність спотворювати чесні правила гри на ринку, порушувати права та охоронювані законом інтереси підприємців і споживачів, а також порушувати норми законодавства про захист економічної конкуренції.
Відповідно до законів України “Про захист економічної конкуренції” та “Про захист від недобросовісної конкуренції” основними порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, вчинення яких спричиняє, можливо, найістотнішу шкоду ринковій конкуренції, можна назвати:
1. Антиконку рентні узгоджені дії суб’єктів господарювання — вчиняються виключно групою суб’єктів господарювання, одна особа сама по собі не може вчинити анти-конкурентні узгоджені дії.
2. Зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку — може вчинятися як однією особою, так і групою осіб.
3. Антиконку рентні дії органів влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю вчиняють виключно зазначені органи шляхом прийняття неправомірних рішень та вчиняючи дії, що обмежують вільну економічну діяльність на ринку та спотворюють дію економічних законів.
4. Недобросовісна конкуренція. Основою недобросовісної конкуренції є нечесне, неправомірне ведення підприємницької діяльності.
Вчинення цих неправомірних дій заборонено і тягне за собою відповідальність згідно з законодавством.