ЗМІСТ

Posted in Гражданское процессуальное право - М.Й. Штефан Цивільний процес

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 


 

Передмова

 

РОЗДІЛ І Загальні положення

Глава 1. Поняття, завдання і джерела цивільного процесуального права України

Глава 2. Принципи цивільного процесуального права

Глава 3. Цивільні процесуальні правовідносини

Глава 4. Сторони в цивільному процесі

Глава 5. Треті особи в цивільному процесі

Глава 6. Участь органів прокуратури в цивільному процесі

Глава 7. Участь у процесі органів державної влади, органів місцевого самоврядування та осіб, яким надано законом право захищати права і свободи інших осіб

Глава 8. Представництво в цивільному процесі

Глава 9. Цивільні процесуальні строки

Глава 10. Підвідомчість цивільних справ

Глава 11. Підсудність цивільних справ

Глава 12. Витрати по провадженню цивільної справи

Глава 13. Санкції цивільного процесуального права

Глава 14. Докази і доказування в цивільному процесі

 

РОЗДІЛ II. Провадження в суді першої інстанції

А. Позовне провадження

Глава 15. Порушення цивільної справи в суді

Глава 16. Підготовка цивільних справ до судового розгляду

Глава 17. Судовий розгляд цивільних справ

Глава 18. Постанови суду першої інстанції

Б. Непозовні провадження

Глава 19. Провадження у справах, що виникають з адміністративно-правових відносин

Глава 20. Окреме провадження

 

РОЗДІЛ III. Провадження по оскарженню і перегляду рішень, ухвал суду

Глава 21. Сучасні системи оскарження і перегляду судових рішень

Глава 22. Апеляційне провадження

Глава 23. Касаційне провадження

Глава 24. Перегляд рішень, ухвал суду, що набрали законної сили, у зв'язку з нововиявленими та винятковими обставинами

 

РОЗДІЛ IV. Звернення судових рішень до виконання

Глава 25. Звернення судових рішень до виконання та поворот виконання

 

РОЗДІЛ V. Міжнародний цивільний процес

Глава 26. Цивільне судочинство України з іноземним елементом