ПІДСУМКОВИЙ РОЗДІЛ 1. Питання для підсумкового контролю знань із курсу фінансового права
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Финансовое право - Л.К. Воронова Фінансове право України

 

1. Поняття і функції фінансів.

2. Фінансова діяльність держави.

3. Форми і методи фінансової діяльності держави.

4. Система органів, що здійснюють фінансову діяіьність.

5. Поняття і структура фінансової системи держави.

6. Фінансово-правові норми.

7. Фінансові правовідносини: зміст, особливості, види.

8. Фінансове право як галузь права.

9. Фінансове право в системі права.

10. Предмет і метод фінансового права.

11. Суб’єкти фінансового права.

12. Система фінансового права.

13. Джерела фінансового права.

14. Фінансове законодавство.

15. Фінансове право і наука фінансового права.

16. Поняття і значення фінансового контролю.

17. Види фінансового контролю.

18. Методи фінансового контролю.

19. Система органів фінансового контролю.

20. Перевірка: зміст, види.

21. Ревізія як основний метод фінансового контролю.

22. Податкові органи.

23. Державне казначейство.

24. Контрольно-ревізійні органи.

25. Рахункова палата.

26. Незалежний фінансовий контроль.

27. Поняття і види державних доходів.

28. Поняття і види державних видатків.

29. Бюджетне право в системі фінансового права.

30. Поняття бюджету та його складові частини.

31. Дефіцит і профіцит бюджету: зміст, шляхи подолання.

32. Бюджетна система і бюджетний устрій.

33. Бюджетна класифікація: поняття, значення, структура.

34. Державний бюджет України: його доходи і видатки.

35. Місцеві бюджети: види, склад доходів і видатків.

36. Поняття і принципи міжбюджетних відносин.

37. Сутність і методи бюджетного регулювання.

38. Бюджетний цикл і бюджетний період.

39. Поняття і принципи бюджетного процесу.

40. Стадії бюджетного процесу.

41. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження.

42. Складання проектів бюджетів.

43. Зміст закону про Державний бюджет.

44. Розгляд і прийняття бюджетів.

45. Виконання бюджетів.

46. Звітність про бюджет.

47. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства.

48. Державні та місцеві цільові фонди.

49. Податкове право в системі фінансового права.

50. Податкова система України.

51. Обов’язкові платежі. Поняття податку.

52. Правовий механізм податку та його елементи.

53. Класифікація податків і зборів.

54. Податки з юридичних осіб.

55. Податки з фізичних осіб.

56. Податки зі змішаним платником.

57. Загальнодержавні збори.

58. Місцеві податки і збори.

59. Сутність, значення й функції державної позики.

60. Види державної позики.

61. Державний борг: поняття і види.

62. Управління та обслуговування державного боргу.

63. Поняття страхування. Особливості участі держави в страховій діяльності.

64. Обов’язкове державне страхування: зміст і види.

65. Поняття і зміст банківської системи України.

66. Правовий статус Національного банку України.

67. Функції Національного банку України.

68. Банківське регулювання в Україні: поняття й форми.

69. Правове регулювання банківського нагляду.

70. Поняття і структура грошової системи України.

71. Правові основи грошового обороту.

72. Правове регулювання готівкового обігу.

73. Правове регулювання безготівкового обігу.

74. Валюта і валютні цінності.

75. Валютні обмеження.

76. Поняття і зміст валютних операцій.

77. Поняття і зміст валютного регулювання.

78. Валютний контроль.

79. Відповідальність за порушення валютного законодавства.

80. Фінансово-правове регулювання ціноутворення.

81. Бюджетний кодекс України.

82. Закон України "Про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні".

83. Закон України "Про Рахункову палату ".

84. Закон України "Про аудиторську діяльність ".

85. Закон України "Про систему оподаткування ".

86. Закон України "Про Державну податкову службу в Україні".

87. Закон "Про Національний банк України "

88. Закон України "Про банки і банківську діяльність ".

89. Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю ".