4. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Posted in Финансовое право - Л.К. Воронова Фінансове право України

Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

 

№№ пор. Тема Усього годин У тому числі
Лекції семінари самостійна робота
Змістовий модуль 1
1 Фінанси і фінансова діяльність держави: поняття і зміст 6 2 2 2
2 Фінансове право як галузь права 5 2 1 2
3 Фінансово-правові норми і фінансово-правові відносини. 5 2 1 2
4 Правові засади організації та здійснення фінансового контролю 10 4 2 4
5 Відповідальність за порушення фінансового законодавства: поняття і види 6 2 2 2
Змістовий модуль II
6 Правове регулювання державних доходів і видатків 3 - 1 2
7 Бюджетне право як підгалузь фінансового права 8 2 3 3
8 Поняття бюджету. Бюджетна система України 9 4 2 3
9 Бюджетний процес 9 4 2 3
10 Правове регулювання міжбюджетних відносини 9 4 2 3
Змістовий модуль III
11 Правові основи оподаткування 7 3 2 2
12 Правове регулювання державного кредиту і державного боргу. 6 2 2 2
13 Публічно-правові основи загальнообов’язкового державного страхування. 5 2 1 2
14 Публічно-правові основи регулювання банківської діяльності 5 2 1 2
15 Правові основи грошового обороту 5 2 1 2
16 Валютне регулювання і валютний контроль 7 3 2 2
17 Публічно-правова природа ціноутворення 5 2 1 2

Разом 110 42 28 40