Печать
PDF

ЗМІСТ

Posted in Аграрное право - М.В. Шульга Земельне право України


Вступ

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 

Глава 1  Предмет, принципи і система земельного права

§ 1.    Предмет земельного права та його особливості

§ 2.    Методи регулювання земельних відносин

§ 3.    Принципи земельного права

§ 4.    Система земельного права

§ 5.    Співвідношення земельного права із суміжними галузями права та його місце у правовій системі України

§ 6.    Розвиток науки земельного права

§ 7.    Правове забезпечення земельної реформи

 

Глава 2  Земельні правовідносини

§ 1.    Поняття та види земельних правовідносин

§ 2.    Суб'єкти, об'єкти та зміст земельних правовідносин

§ 3.    Підстави виникнення, зміни та припинення земельних правовідносин

 

Глава З  Джерела земельного права

§ 1.    Поняття, особливості та класифікація джерел земельного права

§ 2.    Конституція України — системоутворююче джерело земельного права

§ 3.    Закони як джерела земельного права

§ 4.    Підзаконні акти як джерела земельного права

§ 5.    Міжнародно-правові акти як джерела земельного права

 

Глава 4  Право власності на землю

§ 1.    Загальна характеристика права власності на землю

§ 2.    Форми права власності на землю

§ 3.    Суб'єкти та об'єкти права власності на землю

§ 4.    Підстави та порядок виникнення права власності на землю

§ 5.    Права та обов'язки власників земельних ділянок

§ 6.    Підстави та порядок припинення права власності на землю

 

Глава 5  Правове регулювання приватизації земель

§ 1.    Поняття, основні риси та юридична природа приватизації земель

§ 2.    Суб'єкти, об'єкти та форми приватизації земель

§ 3.    Особливості приватизації земель сільськогосподарського призначення та інших категорій земель

§ 4.    Юридичні гарантії здійснення приватизації земель

 

Глава 6  Право постійного користування землею

§ 1. Загальна характеристика права землекористування

§ 2.    Суб'єкти і об'єкти права землекористування

§ 3.    Виникнення права землекористування

§ 4.    Права та обов'язки землекористувачів

§ 5.    Припинення права землекористування

 

Глава 7  Право оренди землі

§ 1.    Поняття та юридичні ознаки оренди землі

§ 2.    Правове регулювання оренди земель сільськогосподарського та іншого призначення

§ 3.    Договір оренди земельної ділянки

 

Глава 8  Обмеження прав на землю

§ 1.    Поняття та класифікація обмежень прав на землю

§ 2.    Обмеження прав на землю, які випливають із права добросусідства

§ 3.    Земельні сервітути як форма обмеження прав на землю

 

Глава 9  Гарантії прав на землю

§ 1.    Поняття гарантій прав на землю

§ 2.    Способи захисту прав на землю

§ 3.    Відшкодування збитків власникам земельних ділянок і землекористувачам

§4.    Вирішення земельних спорів

 

Глава 10  Механізм реалізації прав на землю

§ 1.    Поняття механізму реалізації прав на землю

§ 2.    Земельно-процесуальне забезпечення набуття прав на землю

§ 3.    Юридично-процесуальне забезпечення реалізації прав на землю

§ 4.    Земельно-процесуальні засади припинення прав на землю

 

Глава 11  Правове регулювання плати за землю

§ 1.    Загальна характеристика та правові форми плати за землю

§ 2.    Суб'єкти та об'єкти плати за землю

§ 3.    Особливості обчислення плати за землі різного цільового призначення

§ 4.    Пільги щодо плати за землю

 

Глава 12  Правове регулювання управління у галузі використання та охорони земель

§ 1.    Поняття, зміст та суб'єкти управління у галузі використання та охорони земель

§ 2.    Система і функції управління у галузі використання та охорони земель

§ 3.    Система і повноваження органів управління у галузі використання та охорони земель

§ 4.    Встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних утворень

§ 5.    Планування використання земель

§ 6.    Землеустрій

§ 7.    Контроль за використанням та охороною земель

§ 8.    Моніторинг земель

§ 9.    Державний земельний кадастр

§ 10. Економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель

 

Глава 13  Правове регулювання ринкового обігу земельних ділянок

§ 1.    Юридична природа ринкового обігу земельних ділянок

§ 2.    Інституційно-функціональне забезпечення ринкового обігу прав на земельні ділянки

§ 3.    Правочини із земельними ділянками

§ 4.    Продаж земельних ділянок на конкурентних засадах

§ 5.    Викуп земельних ділянок для суспільних потреб

§ 6.    Примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності

 

Глава 14  Правова охорона земель

§ 1.    Поняття і зміст правової охорони земель

§ 2.    Суб'єкти та об'єкти правової охорони земель

§ 3.    Нормування і стандартизація у галузі охорони земель

§ 4.    Рекультивація земель

§ 5.    Консервація земель

§ 6.    Особливості правової охорони грунтів

 

Глава 15  Відповідальність за порушення земельного законодавства

§ 1.    Загальна характеристика відповідальності за порушення земельного законодавства

§ 2.    Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності

§ 3.    Види юридичної відповідальності за земельні правопорушення