Печать
PDF

Титулка

Posted in Аграрное право - М.В. Шульга Земельне право України

М. В. Шульга, Г. В. Анісімова, Н. О. Багай, А. П. Гетьман

 

 

Земельне право України

 

За ред. М. В. Шульги.

К.: Юрінком Інтер, 2004.

368 с.

 

У підручнику на основі чинного земельного законодавс­тва викладено найбільш принципові положення, які стосу­ються земельної реформи, питань права власності на землю, права користування землею в ринкових умовах.

Поданий матеріал адаптовано до нових навчальних прог­рам вищих юридичних навчальних закладів.

Для студентів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів, аспі­рантів та викладачів-правознавчих, аграрних та землевпо­рядних спеціальностей вузів, а також широкого кола читачів, які цікавляться земельно-правовими проблемами.