Глава 30 Провадження по виконанню постанови про позбавлення спеціального права PDF Печать
Административное право - Р.А. Калюжний Науково-практичний коментар: КУпАП

Глава 30 Провадження по виконанню постанови про позбавлення спеціального права

 

Стаття 317. Органи, що виконують постанову про позбавлення спеціального права

Постанова про позбавлення права керування транспортними засобами виконується посадовими особами органів внутрішніх справ, зазначеними у пункті 2 частини другої статті 222 цього Кодексу.

Постанова про позбавлення права керування річковими і маломірними суднами виконується начальником Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства та його заступниками, капітаном річкового порту.

[Частину другу статті 317 викладено у новій редакції згідно із Законом України № 2686-Швід 13.09.2001 p.]

Постанова про позбавлення права полювання виконується зазначеними у частині другій статті 242 цього Кодексу посадовими особами органів мисливського господарства.

[У статтю 317 внесено зміни згідно з Указом Президії Верховної Ради Української РСР № 2010-Х1 від 03.04.86 p.; Законом України № 81/96-ВР від Об. 03.96 p.]

Позбавлення прав - це обмеження правосуб'єктності громадянина в адміні­стративному порядку за адміністративні проступки. Якщо громадянин неправильно використовує надане йому право, грубо або систематично порушує порядок користування цим правом, орган державного управління тимчасово позбавляє його цього права. КпАП передбачено два види позбавлення спеціального права: 1) право керування; 2) право полювання. Позбавлення спеціального права як адміністративне стягнення - див. коментар до ст. 30 КпАП.

Постанова про позбавлення права керування транспортними засобами виконується начальником або заступником начальника відділу (управління, Головного управління) дорожньої міліції, командиром або заступником командира окремого підрозділу дорожньо-патрульної служби.

Постанова про позбавлення права керування річковими і маломірними суднами виконується начальником Головної державної інспекції з безпеки судноплавства та його заступниками, капітаном річкового порту.

Постанова про позбавлення права полювання виконується керівниками спеціально уповноваженого центрального органа виконавчої влади в галузі мисливського господарства та полювання і його заступники, начальник управління мисливського господарства спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі мисливського господарства та полювання і його заступники, керівники, головні лісничі, головні мисливствознавці територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі мисливського господарства та полювання, державні районні мисливствознавці, мисливствознавці держлісгоспів, інших державних лісогосподарських підприємств, а також державних лісомисливських та державних мисливських господарств.

 

Стаття 318. Порядок виконання постанови про позбавлення права керування транспортним засобом, річковим або маломірним судном

У разі винесення постанови про позбавлення права керування транспортним засобом, річковим або маломірним судном вилучене відповідно до частини п'ятої статті 265 цього Кодексу посвідчення водія (свідоцтво, диплом) особі, щодо якої застосовано даний захід адміністративного стягнення, не повертається.

Для виданого замість вилученого посвідчення водія (свідоцтва, диплома) тимчасового дозволу на право керування транспортним засобом, річковим або маломірним судном продовжується до закінчення строку, встановленого для подання скарги, або до прийняття рішення по скарзі.

Якщо в результаті розгляду скарги буде прийнято рішення про скасування постанови і закриття справи або про заміну позбавлення права керування транспортним засобом, річковим або маломірним судном іншим заходом стягнення (пункти 3 і 4 частини першої статті 293 цього Кодексу), вилучене посвідчення водія (свідоцтво, диплом) повертається особі, у якої його було вилучено.

[Статтю 318 викладено у новій редакції згідно з Указом Президії Верховної Ради Української РСР № 7542-ХІвід 19.05.89 р.]

КпАП передбачений такий вид адміністративного стягнення, як позбавлення спеціального права, а саме права керування транспортними засобами, річковим або маломірним судном. До правопорушень, за які накладаються такий вид адміністративного стягнення належить, наприклад: грубе порушення механізаторами правил технічної експлуатації сільськогосподарських машин і техніки безпеки (ст. 108 КпАП), порушення правил з охорони порядку і безпеки руху на річковому транспорті і маломірних суднах (частини 2, 3 ст. 116 КпАП), перевищення водіями транспортних засобів швидкості руху, невиконання сигналів регулювання дорожнього руху (ч. 4 ст. 122 КпАП), невиконання водіями вимог про зупинку, залишення місця дорожньо-транспортної пригоди (ст. 1222 КпАП) та інші.

Порядок вилучення посвідчення водія (свідоцтва, диплома) визначається відпо­відними актами Міністерства внутрішніх справ та Міністерства транспорту України. Позбавити права на керування транспортним засобом, річковим або маломірним судном правопорушника можливо, згідно з КпАП, на строк до 3-х років. Підстави для вилучення посвідчення водія зазначене у п. 4 Типових правил взаємовідносин міліції з учасниками дорожнього руху та власниками транспортних засобів, затверджених МВС України № 520 від 06.08.1997 р.

При вчиненні правопорушень, за які передбачається така санкція як позбавлення спеціального права, у водія вилучається водійське посвідчення, натомість йому видається тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом або річковим чи маломірним судном. Дія такого тимчасового дозволу продовжується до закінчення строку, встановленого для подання скарги (протягом десяти днів з дня винесення постанови) або у випадку подання скарги до прийняття рішення за скаргою. Згідно зі ст. 293 КпАП у результаті розгляду скарги може бути прийнято одне з таких рішень:

1)     залишення постанови без змін, а скарги - без задоволення;

2)     скасування постанови, надіслання справи на новий розгляд;

3)     скасування постанови, закриття справи;

4)  зміна   заходу   стягнення   в   межах,   передбачених   нормативним   актом   про відповідальність за адміністративне правопорушення, з тим, щоб стягнення не було посилено.

Якщо буде прийнято рішення, яке відповідає п. З і п. 4 ст. 293 КпАП, то посвідчення водія повертається особі, в якої було вилучено.

 

Стаття 319. Порядок виконання постанови про позбавлення права полювання

Виконання постанови про позбавлення права полювання провадиться шляхом вилучення посвідчення мисливця.

[У частину першу статті 319 внесено зміни згідно із Законом України № 1122-IV від 11.07.2003 р.]

У разі ухилення особи, позбавленої права полювання, від здачі посвідчення мисливця, органи мисливського господарства вилучення посвідчення мисливця провадять у встановленому порядку.

[У частину другу статті 319 внесено зміни згідно із Законом України № 1122-IV від 11.07.2003 р.]

Порядок вилучення посвідчення мисливця встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі лісового господарства.

[У частину третю статті 319 внесено зміни згідно із Законом України № 2342-111 від 05.04.2001 p.]

[У частину третю статті 319 внесено зміни згідно із Законом України № 1122-IV від 11.07.2003 р.]

[У статтю 319 внесено зміни згідно із Законом України № 81/96-ВР від 06.03.96 p.]

Серед стягнень у вигляді позбавлення спеціального права КпАП визначає два види: 1) позбавлення права керування; 2) позбавлення права полювання.

Позбавлення права полювання встановлюється за порушення правил використання об'єктів тваринного світу, а саме за повторне порушення правил полювання (полювання без належного на те дозволу, в заборонених місцях для добування тварин) чи таке, яке мало наслідком добування, знищення або поранення тварин. Позбавлення такого права можливе на строк до трьох років. Рішення щодо застосування такого виду адміністративного стягнення приймає суд. Виконують постанову про позбавлення права полювання органи, які здійснюють державний нагляд за дотриманням правил полювання. Керівники цих органів (наприклад, керівники територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі мисливського господарства та полювання) здійснюють вилучення у правопорушника посвідчення мисливця. У випадку, коли особа ухиляється від добровільної здачі посвідчення мисливця, органи мисливського господарства здійснюють примусове вилучення посвідчення мисливця в порядку, який встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі мисливського господарства та полювання (лісового господарства).

Цей вид стягнення не може застосовуватись, згідно з ч. З ст. 30 КпАП, до осіб, для яких полювання є основним джерелом існування.

 

Стаття 320. Підстава і порядок скорочення строку позбав­лення спеціального права

При сумлінному ставленні до праці і зразковій поведінці особи, позбавленої на певний строк права керування транспортним засобом, річковим маломірним судном або права полювання орган (посадова особа), який наклав стягнення, може після закінчення не менш як половини призначеного строку скоротити за клопотанням громадської організації, трудового колективу строк позбавлення зазначеного права.

Позбавлення спеціального права можливе згідно із КпАП на строк до трьох років. Строк починає відраховуватися з моменту винесення постанови. Рішення про позбавлення спеціального права приймається уповноваженим на те органом (наприклад, органи морського і річкового транспорту розглядають справи про порушення правил по охороні порядку і безпеки руху на річковому транспорті і маломірних суднах, а суди розглядають справи про порушення водіями транспортних засобів правил проїзду залізничних переїздів і т. п.).

Виконується постанова про позбавлення спеціального права органами, які зазначені у ст. 317 КпАП. При сумлінному ставленні до праці і зразковій поведінці правопорушника громадська організація або трудовий колектив, в якому він працює, може направити органу, який наклав стягнення, клопотання про скорочення строку позбавлення спеціального права. Орган (посадова особа) зобов'язаний розглянути клопотання. Керуючись принципом об'єктивності і у разі закінчення не менш як половини призначеного строку, орган (посадова особа) має право скоротити строк позбавлення спеціального права.

Закінчення не менш як половини призначеного строку (наприклад, при призначенні позбавлення права керування всіма видами транспортних засобів внаслідок порушення правил проїзду залізничних переїздів, що спричинило створення аварійної обстановки на строк - 1 рік, потрібно, щоб на момент подання клопотання пройшло півроку з моменту винесення постанови або з моменту залишення скарги без задоволення) є обов'язковою умовою для скорочення строку позбавлення зазначеного права.

Заява про скорочення строку позбавлення спеціального права (керування транспортним засобом чи річковим маломірним судном, полювання тощо) реєструється в обліково-статистичній картці на справу про скорочення строку позбавлення спеціального права та в алфавітному покажчику справ про адміністративні правопорушення. В алфавітний покажчик справ про адміністративні правопорушення вноситься запис про кожну особу, стосовно якої розглядається таке клопотання.

 

Стаття 321. Обчислення строків позбавлення спеціального права

Водії транспортних засобів, судноводії і особи, що порушили правила полювання, вважаються позбавленими спеціального права з дня винесення постанови про позбавлення цього права. Якщо зазначені особи, які позбавлені спеціального права, ухиляються від здачі документа, що посвідчує це право, то строк позбавлення їх спеціального права обчислюється з дня здачі або вилучення такого документа.

Після закінчення призначеного строку позбавлення спеціального права, а також у разі його скорочення відповідно до статті 320 цього Кодексу особі, щодо якої застосовано даний захід адміністративного стягнення, повертаються в установленому порядку вилучені у неї документи. Вилучене посвідчення водія транспортного засобу повертається особі, яку було позбавлено права керування транспортними засобами, після проходження нею перевірки знань правил дорожнього руху у Державній автомобільній інспекції.

[У статтю 321 внесено зміни згідно з Указами Президії Верховної Ради Української РСР № 1369-ХН від 29.07.91 p., № 1818-ХІІ від 15.11.91 p.]

У провадженні у справах про адміністративні правопорушення строк позбавлення спеціального права обчислюється роками, місяцями або днями. За загальним правилом постанова про позбавлення спеціального права підлягає виконанню з моменту її винесення. Особи, щодо яких винесена така постанова, вважаються позбавленими спеціального права з моменту винесення постанови уповноваженим на те органом. Саме з цього моменту починає обчислюватися зазначений у постанові строк.

У випадку, коли документ, що посвідчує спеціальне право, був вилучений або зданий примусово (у разі ухилення особи від здачі документа), то строк починає обчислюватися з дня здачі.

Примусове вилучення документа здійснюється органами, що перелічені у ст. 317 КпАП, тобто органами, що виконують постанову про позбавлення спеціального права (це: начальник або заступник начальника відділу, відділення, управління дорожньої міліції, командир або заступник дорожньо-патрульної служби; начальник Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства та його заступники, капітани річкового порту; органи, що здійснюють державний нагляд за дотриманням правил полювання).

Вилучені документи зберігаються органом (посадовою особою), що їх вилучив. Після закінчення призначеного строку, зазначеного в постанові, документи повертаються володільцеві. Якщо строк був скорочений органом, який наклав стягнення, на підставі клопотання громадської організації чи трудового колективу за сумлінне ставлення до праці і зразкову поведінку правопорушника, то документи видаються по закінченню цього строку.

Водій транспортного засобу отримує вилучене посвідчення водія лише після перевірки знань правил дорожнього руху, які встановлені постановою Кабінету Міністрів України № 1094, у визначеному порядку.

Порядок отримання вилучених документів (посвідчення водія, посвідчення, диплому, посвідчення мисливця) регулюється відповідними актами Міністерства внутрішніх справ та Міністерства транспорту України.