Глава 29 Провадження по виконанню постанови про конфіскацію предмета, грошей PDF Печать
Административное право - Р.А. Калюжний Науково-практичний коментар: КУпАП

Глава 29  Провадження по виконанню постанови про конфіскацію предмета, грошей

[У назву глави внесено зміни згідно із Законом УкраїнськоїРСР № 1255-ХІІ від 25.06.91 p.]

 

Стаття 313. Органи, що виконують постанови про конфіскацію предмета, грошей

Постанови про конфіскацію предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, та грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення, вико­нуються державними виконавцями в порядку, встановленому законом.

[Статтю 313 викладено у новій редакції згідно із Законом України № 2056-111 від 19.10.2000 р.]

У випадках, передбачених законодавчими актами України, майно може бути безоп­латно вилучене (конфісковано) у власника за рішенням суду чи іншого компетентного органа (службової особи) як санкція за вчинення правопорушення.

Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім предметом адміністративного правопорушення, полягає в примусовій безоплатній передачі цього предмета у власність держави за рішенням суду Конфісковано може бути лише предмет, який є у приватній власності порушника, якщо інше не передбачено законами України.

Конфіскація вогнепальної зброї, інших знарядь полювання і бойових припасів не може застосовуватись до осіб, для яких полювання є основним джерелом існування.

Конфісковуватися можуть, наприклад, тварини, товари, що продавалися з рук або предмети дрібної спекуляції, або гроші, виручені від дрібної спекуляції та інше. Обов'язковою умовою проведення конфіскації є те, що предмет повинен знаходитися у приватній власності особи, в якої його вилучають. Якщо вилучається предмет, який згідно з законодавством є власністю держави, то це вже не конфіскація, а вилучення із незаконного володіння.

Постанову про конфіскацію виносить тільки суд. Виконується така постанова державним виконавцем. Діяльність державного виконавця регулюється Законами України «Про державну виконавчу службу» від 24.03.1998 p., «Про виконавче провадження» від 21.04.1999 p., іншими нормативно-правовими актами (див. коментар до ст. 311 КпАП). У деяких випадках державний виконавець покладає виконання постанови на уповноважені органи, наприклад, органи мисливського господарства можуть виконувати постанову про конфіскацію незаконно добутих об'єктів тваринного світу при порушенні правил здійснення спеціального використання об'єктів тваринного світу, або органи рибоохорони можуть виконувати постанову про конфіскацію незаконно добутих водних ресурсів при порушенні правил рибальства. Вимоги державного виконавця є обов'язковими для усіх органів, організацій, посадових осіб, громадян і юридичних осіб на території України. Щодо предметів, які не підлягають конфіскації, див. коментар до ст. 315 КпАП.

 

Стаття 314. Порядок виконання постанови про конфіскацію предмета, грошей

Виконання постанови про конфіскацію предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення, здійснюється шляхом вилучення конфіскованого предмета і примусового безоплатного звернення цього предмета у власність держави.

[Частину другу статті 314 виключено згідно із Законом України № 2342-111 від 05.04.2001 p.]

[У статтю 314 внесено зміни згідно із Законом Української РСР № 1255-ХІІ від 25.06.91 p.]

Виконання постанови про конфіскацію предмета, грошей здійснюється органами, уповноваженими на те законодавством - дивись коментар до ст. 313 КпАП. Строк виконання постанови загальний, регулюється главою 25 КпАП.

Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення полягає в примусовій безоплатній передачі цього предмета у власність держави.

Згідно зі ст. 29 КпАП рішення щодо конфіскації предмета приймає суд. Постанова оголошується  негайно  після  розгляду справи.  Копія  постанови  протягом трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої її винесено. Копія постанови вручається під розписку. Якщо копія постанови висилається, то про це робиться відповідна відмітка у справі. До того ж постанова вважається врученою, незалежно від того чи отримав порушник постанову (у випадку, якщо його не було на зазначеному їм місці проживання, чи він неправильно його зазначив). З моменту винесення постанови починає відраховуватися строк її виконання.

Залежно від того, який предмет було конфісковано, він реалізується (наприклад, товар, що був вилучений при розгляді справи щодо торгівлі з рук у невстановлених місцях), переробляється (сільськогосподарська продукція, що містить хімічні засоби понад гранично допустимі рівні концентрації, якщо можливо використати її для інших цілей), передається в тваринницьке господарство (при порушені порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу у разі конфіскації цих об'єктів), а в деяких випадках знищується (наприклад, алкогольні напої чи тютюнові вироби, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка) або з підробленими чи фальшивими марками акцизного збору).

Детальний розгляд реалізації конфіскованих предметів, грошей - див. коментар до ст. 315КпАП.

Конфіскація алкогольних та тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка у фізичних осіб здійснюється на підставі Закону України «Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби» та ст. 1645 КпАП.

Конфіскація небезпечних для здоров'я харчових продуктів, хімічних та радіоактивних речовин, біологічних матеріалів регулюється також Законом України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» від 24.02.1994 р.

 

Стаття 315. Порядок реалізації конфіскованих предметів, грошей

Реалізація конфіскованих предметів, які стали знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення, провадиться в порядку, встановлюваному законами України.

[У статтю 315 внесено зміни згідно із Законом Української РСР № 1255-ХН від 25.06.91 p.]

[У статтю 315 внесено зміни згідно із Законом України№ 2342-ІП від 05.04.2001 p.]

Рішення про накладення такого адміністративного стягнення, як конфіскація предмета, грошей приймає суд. У постанові про конфіскацію предмета, грошей зазначається, який саме предмет конфісковується, робиться опис цього предмета, зазначаються особливості. Конфісковані предмети, гроші переходять в розпорядження відповідному державному органу, підприємству, організації, тобто стають власністю держави. Конфісковані предмети, гроші підлягають реалізації. Реалізація здійснюється в порядку, встановленому законами України.

Реалізація майна, конфіскованого за рішенням суду і переданого органам державної виконавчої служби (далі - майно), за винятком виключеного за законом з обігу, здійснюється шляхом його продажу на прилюдних торгах, аукціонах та комісійних умовах. Це регламентується Порядком розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 р. № 985.

Товарно-матеріальні цінності з групи товарів широкого вжитку і продукції виробничо-технічного призначення, продаж яких на прилюдних торгах, аукціонах є економічно невигідним,  а також розукомплектовані транспортні засоби  передаються на реалізацію на комісійних умовах. Культурні цінності, не передані в установленому порядку до державних музеїв, архівів, бібліотек, наукових установ та релігійних організацій, підлягають продажу на прилюдних торгах, аукціонах, а якщо це економічно невигідно - реалізуються на комісійних умовах.

Товарно-матеріальні цінності, які були в користуванні і мають ступінь зносу понад 50%, можуть передаватися безоплатно закладам охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення населення та на благодійні цілі. Продукти дитячого харчування, іграшки для дітей віком до 7 років за наявності супровідної документації, в якій є відомості про походження продукту та підтверджено його безпечність для здоров'я, можуть безоплатно передаватися дитячим закладам сфери соціального забезпечення після проведення належної експертизи з дотриманням термінів придатності до споживання.

Продукти харчування за наявності супровідної документації, в якій є відомості про походження продукту та підтверджено його безпечність для здоров'я, насамперед такі, що швидко псуються, за умови проведення належної експертизи та з дотриманням термінів придатності до споживання можуть безоплатно передаватися закладам охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення населення, військовим формуванням та на благодійні цілі.

Незаконно добуті природні ресурси та виготовлена з них продукція, а також знаряддя незаконного добування природних ресурсів підлягають реалізації, а ті, що є продуктами харчування, безоплатно передаються закладам охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення населення, військовим формуванням та на благодійні цілі.

Мисливська вогнепальна, пневматична і холодна зброя, боєприпаси до зброї, а також засоби самооборони, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії, реалізуються в установленому законодавством порядку.

Порядок розпорядження грошима, зокрема іноземною валютою, цінними паперами, ювелірними та іншими побутовими виробами із золота, срібла, платини і металів пла­тинової групи, з дорогоцінним камінням і перлами, а також ломом і окремими частинами таких виробів, визначається Національним банком за погодженням з Мінфіном, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Фондом державного майна. Розпорядження культурними цінностями, конфіскованими за рішенням суду, здійснюється відповідно до Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей».

Рішення про безоплатну передачу майна закладам охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення, військовим формуванням та на благодійні цілі приймаються комісією, яка утворюється з представників відповідного відділу державної виконавчої служби, митного органа, органа державної податкової служби та фінансового органа, і затверджуються начальником відповідного відділу державної виконавчої служби.

Кошти, отримані від реалізації майна, протягом трьох банківських днів після продажу перераховуються на депозитний рахунок відділу державної виконавчої служби. Відділи державної виконавчої служби протягом трьох банківських днів перераховують кошти, що надійшли на депозитний рахунок, до державного бюджету.

Майно, якість якого не відповідає вимогам стандартів, санітарно-епідемічно небезпечне або таке, що не пройшло відповідного випробування, карантинної обробки чи непридатне для реалізації, продукти харчування та іграшки для дітей віком до 7 років у разі відсутності супровідної документації за висновком відповідної експертизи підлягають переробці або знищенню (утилізації) з урахуванням ступеня зносу та фактичного стану.

Транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми, спеціальна техніка, обладнання, пристрої, будівельні матеріали, не реалізовані відповідно до зазначеного Порядку, передаються  Національному координаційному центру адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об'єктів для безпосереднього використання у будівництві житла військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку.

Продукти харчування, що не мають супровідної документації, визнані непридатними для вживання як їжа людям і є санітарно-епідемічно безпечними, згідно з відповідними рішеннями санітарно-епідеміологічної та ветеринарної служб (якщо продукти походять з країн, територія яких є благополучною епізоотично) можуть бути безоплатно передані на корм тваринам.

Конфісковані алкогольні напої підлягають знищенню або промисловій переробці. Конфісковані тютюнові вироби підлягають знищенню. Знищення (утилізація) майна проводиться у присутності членів комісії, яка утворюється з представників органа державної виконавчої служби, митного органа, органа державної податкової служби та фінансового органа.

Вилучена неякісна продукція, яка є непридатною для переробки, підлягає знищенню шляхом спалювання, руйнування, фізико-хімічної, біологічної або іншої обробки відповідно до вимог законодавства. За фактом знищення (утилізації) неякісної та небезпечної продукції складається акт встановленою Порядком розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 p., № 985 формою.

 

Стаття 316. Закінчення провадження по виконанню постанови про конфіскацію предмета, грошей

Постанова про конфіскацію предмета, грошей з відміткою про виконання повертається до суду, який виніс постанову.

[У статтю 316 внесено зміни згідно із Законом Української РСР № 1255-ХІІ від 25.06.91 p.]

[У статтю 316 внесено зміни згідно із Законом України № 2342-ІН від 05.04.2001 p.]

Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення є кінцевим результатом, досягнення якого - завдання адміністративно-процесуальної діяльності. Фактом, що підтверджує виконання цього завдання, є відмітка про виконання постанови про конфіскацію предмета, грошей, яка ставиться на постанові. Така постанова з відміткою про виконання направляється органу, який виніс постанову, тобто до суду. В суді ця постанова прикріплюється до справи про адміністративне правопорушення, щодо якої вона винесена, реєструється згідно із вимогами наказу Держсудадміністрації України «Про затвердження тимчасової інструкції з діловодства в місцевому загальному суді» № 20 від 17.02.2005 р.

Справа про адміністративне правопорушення реєструється в обліково-статистичній картці на справу про адміністративне правопорушення та в алфавітному покажчику справ про адміністративні правопорушення. В алфавітному покажчику справ про адміністративні правопорушення відображаються дані про кожну особу, щодо якої надійшов для розгляду протокол про адміністративне правопорушення.

Після цього справа передається в архів суду.