Глава 28 Провадження по виконанню постанови про оплатне вилучення предмета PDF Печать
Административное право - Р.А. Калюжний Науково-практичний коментар: КУпАП

Глава 28  Провадження по виконанню постанови про оплатне вилучення предмета

 

Стаття 311. Органи, що виконують постанови про оплатне вилучення предмета

Постанова про оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, виконується державним виконавцем.

[У статтю 311 внесено зміни згідно із Законом України № 148/96-ВР від 25.04.96 p.] [У статтю 311 внесено зміни згідно із Законом України № 2056-111 від 19.10.2000 p.]

Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, полягає в його примусовому вилучені за рішенням суду і наступній реалізації з передачею вирученої суми колишньому власникові з відрахуванням витрат з реалізації вилученого предмета.

Виходячи зі ст. 28 КпАП, рішення щодо оплатного вилучення таких предметів приймає суд. Оплатне вилучення можливе лише до:

1)      предметів, що стали знаряддям вчинення адміністративного правопорушення;

2)  предметів, що стали безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення.

Суд звертає до виконання постанову про оплатне вилучення предмета. Особою, яка виконує цю постанову є державний виконавець. Його діяльність регулюється Цивільним процесуальним кодексом, законами України «Про державну виконавчу службу» від 24. 03. 1998 p., «Про виконавче провадження» від 21.04.1999 р. та іншими нормативно-правовими актами.

Примусове виконання рішень в Україні покладається на Державну виконавчу службу, яка входить до системи органів Міністерства юстиції України. Відповідно до Закону України «Про державну виконавчу службу» від 24.03.1998 р. примусове виконання рішень здійснюють державні виконавці. Державними виконавцями є:

-      заступник директора Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України - начальник відділу примусового виконання рішень;

-      заступник   начальника   відділу   примусового   виконання   рішень   Департамента державної виконавчої служби Міністерства юстиції України;

-      головний державний виконавець;

-      старший державний виконавець;

-      державний   виконавець   відділу   примусового   виконання   рішень   Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України;

-      начальники   підрозділів   примусового   виконання   рішень   відділу   Державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції, їх заступники, головні державні виконавці, старші державні виконавці, державні виконавці підрозділів примусового виконання рішень відділів державної виконавчої служби.

Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції, начальник, заступник начальника, головний державний виконавець, старший державний виконавець, державний виконавець районного, міського (міста обласного значення), районного у місті відділу державної виконавчої служби.

Державний виконавець є представником влади і здійснює примусове виконання судових рішень, постановлених іменем України, та рішень інших органів (посадових осіб), виконання яких покладено на державну виконавчу службу, у порядку, передбаченому законом.

Державний виконавець зобов'язаний вживати заходів примусового виконання рішень, встановлених законом, неупереджено, своєчасно, повно вчиняти виконавчі дії у спосіб і порядок, визначені виконавчим документом Вимоги державного виконавця є обов'язковими для усіх органів, організацій, посадових осіб, громадян і юридичних осіб на території України.

Державному виконавцю у встановлений ним строк повинні бути надані безкоштовно документи або їх копії, необхідні для здійснення його повноважень

Невиконання законних вимог державного виконавця має наслідком відповідальність згідно з законом. Державний виконавець зобов'язаний прийняти до виконання виконавчий документ і відкрити виконавче провадження, якщо не закінчився строк пред'явлення виконавчого документа до виконання і цей документ відповідає вимогам, передбаченим цим Законом та пред'явлений до виконання до відділу державної виконавчої служби за належним місцем виконання рішення.

Державний виконавець у 3-денний строк з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про відкриття виконавчого провадження. В постанові державний виконавець встановлює строк для добровільного виконання рішення, який не може перевищувати семи днів, та попереджає боржника про примусове виконання рішення після закінчення встановленого строку зі стягненням з нього виконавчого збору і витрат, пов'язаних з провадженням виконавчих дій, передбачених цим Законом.

Копія постанови про відкриття виконавчого провадження не пізніше наступного дня надсилається стягувачу, боржнику та органу (посадовій особі), який видав виконавчий документ.

Постанова про відкриття виконавчого провадження може бути оскаржена сторонами начальнику відповідного відділу державної виконавчої служби або до відповідного суду у 10-денний строк.

 

Стаття 312. Виконання постанови про оплатне вилучення предмета

Предмет, вилучений на підставі постанови про його оплатне вилучення, здається державним виконавцем для реалізації в порядку, встановленому законом.

Суми, виручені від реалізації оплатно вилученого предмета, відповідно до статті 28 цього Кодексу передаються колишньому власникові з відрахуванням витрат, пов'язаних з проведенням виконавчих дій.

[Статтю 312 викладено у новій редакції згідно із Законом України № 2056-ІП від 19.10.2000 p.]

Оплатне вилучення предмета передбачається за такі правопорушення:

-      повторне   протягом   року   вчинення  будь-кого  з   порушень   керування   водіями транспортними   засобами,   не   зареєстрованими   або   не   перереєстрованими   у встановленому порядку, з підробленим номерним знаком, без номерного знака
або з номерним знаком, що не належить цьому засобу , а так само з умисно прихованим номерним знаком;

-      повторне    протягом    року    вчинення    будь-якого    з    порушень:     керування транспортними засобами особами в стані сп'яніння, ухилення осіб, які керують транспортними засобами, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан сп'яніння;

-      порушення    правил    перевезення    небезпечних    речовин    або    предметів    на  повітряному транспорті;

-      порушення правил зберігання, носіння або перевезення вогнепальної мисливської чи  холодної зброї,  а також  пневматичної зброї калібру  понад 4,5   міліметра і  швидкістю  польоту  кулі  понад  100  метрів за секунду  і  бойових  припасів громадянами, які мають дозвіл органів внутрішніх справ на зберігання зазначеної зброї;

-      ухилення від реалізації вогнепальної мисливської чи холодної зброї, а також пневматичної  зброї  калібру   понад  4,5   міліметра  і   швидкістю   польоту   кулі понад 100 метрів за секунду і бойових припасів громадянами, в яких органами внутрішніх справ анульовано дозвіл на їх зберігання і носіння.

Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, може бути застосовано як основне, так і додаткове адміністративне стягнення. Це специфічний вид матеріального стягнення, примусове позбавлення правопорушника володіння предметом, забороненим до використання, або такого, що використовується з порушенням загальнообов'язкових правил, встановлених уповноваженими нате органами.

Суд видає постанову про оплатне вилучення предмета. Постанова про оплатне вилучення предмета, який став знаряддям учинення або безпосереднім об'єктом правопорушення, надсилається на виконання відділу державної виконавчої служби за місцезнаходженням цього предмета. Виконується ця постанова державним виконавцем

Про вилучення предмета складається протокол. Протокол про вилучення вогнепальної зброї складається працівниками ОВС з додержанням вимог до Інструкції про порядок приймання, зберігання, обліку, знищення та реалізації вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї та боєприпасів до неї, затвердженої Наказом МВС № 314 від 31.05.1993 р. У протоколі зазначається, хто склав протокол, у кого вилучена зброя та боєприпаси, марка, модель, калібр, серія, номер, рік випуску вогнепальної зброї, кількість, вид, калібр бойових припасів, зазначається загальний технічний стан зброї, наявні дефекти та несправності, подряпини, раковини ствола, корозія деталей тощо, зареєстрована чи ні зброя, вказується, яким органом внутрішніх справ виданий дозвіл, його номер, термін дії вилучення зброї та боєприпасів відбувається у присутності свідків.

При здаванні зброї і боєприпасів працівнику, який відповідає за їх зберігання, або черговому подається працівником органу внутрішніх справ - протокол вилучення у громадян зброї, боєприпасів, акт про вилучення зброї, боєприпасів з підприємств, установ і організацій, рапорт про добровільно здані боєприпаси з додатком заяви особи, яка добровільно здала, громадянами - заява про добровільно здану зброю, боєприпаси.

Після оформлення документів працівник, відповідальний за зберігання вилученої, добровільно зданої зброї, бойових припасів, спеціальних засобів, разом із черговим міськрайліноргану внутрішніх справ поміщають вилучену, добровільно здану зброю, бойові припаси, спеціальні засоби в окрему металеву шафу, розміщену в кімнаті для зберігання зброї, яка опечатується їх особистими печатками і здається черговому із записом у книзі обліку приймання, передачі озброєння.

У випадку прийняття відповідними органами рішення про конфіскацію чи відшкодування вилучення зброї і боєприпасів, вони передаються до складів управлінь (відділів) МТ і ТЗ ГУМВС, УМВС, УМВС України на транспорті у 10-денний строк.

Уся добровільно здана чи вилучена нарізна вогнепальна зброя, яка надійшла до складів управлінь (відділів) МТ і ТЗ, у 10-денний строк направляється до Науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів (НДЕКЦ) при ГУМВС, УМВС для експериментального відстрілу і перевірки з кулегільзотеці Криміналістичного центру МВС України. До отримання результатів перевірки з кулегільзотеці така зброя не знищується. За результатами перевірки вилучена зброя і боєприпаси або реалізуються, або знищуються у відповідному порядку.

На зброю, бойові припаси, спеціальні засоби, що категоруються технічною комісією, складається акт. На зброю і боєприпаси при їх реалізації видається накладна в трьох екземплярах, в якій зазначається особа, котрій виплачується сума від реалізації і рахунок, на який треба перерахувати гроші з цієї суми відраховуються витрати, пов'язані з проведенням виконавчих дій

В ОВС ведеться Книга обліку вилученої, добровільно зданої вогнепальної (холодної) зброї і боєприпасів.

У випадку, коли особа, в якої анульовано дозвіл на зберігання зброї і бойових припасів, ухиляється від реалізації вогнепальної зброї та боєприпасів (що вона повинна зробити у місячний термін після анулювання дозволу) складається протокол. Якщо дозвіл у такої особи був анульований внаслідок систематичного порушення громадського порядку, зловживанням спиртним, психічного захворювання, то складається протокол про порушення порядку зберігання вогнепальної зброї. Такий протокол у 3-денний строк направляється на розгляд до суду.

ОВС мають право, керуючись статтями 260 та ст. 265, вилучати перелічені у відповідних статтях предмети до винесення постанови у справі У випадку, коли після розгляду справи приймається рішення про сплату штрафу, вилучені зброя та боєприпаси повертаються власникові.

Реалізація вилучених транспортних засобів, небезпечних речовин або предметів здійснюється у порядку, встановленому законом (наприклад, затверджений Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України наказ № 228 від 31.07.2002 p., Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів» від 06.04.2000 p., Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки» від 18.01.2001 р. та інші нормативно-правові акти).