Глава 22 Розгляд справ про адміністративне правопорушення PDF Печать
Административное право - Р.А. Калюжний Науково-практичний коментар: КУпАП

Розгляд справ про адміністративне правопорушення

 

Стаття   276.   Місце   розгляду  справи   про  адміністративне правопорушення

Справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення.

Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 80, 81, 121 - 126, статтями 128 - 129, частинами першою і другою статті 130, статтею 132, частиною четвертою статті 133 і статтею 139 (коли правопорушення вчинено водієм) цього Кодексу, можуть також розглядатися за місцем обліку транспортних засобів або за місцем проживання порушників.

[Частину другу статті 276 викладено у новій редакції згідно із Законом України № 2350-ІІІ від 05.04.2001 /г/

Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 177 і 178 цього Кодексу, розглядаються за місцем їх вчинення або за місцем проживання порушника.

Адміністративними комісіями справи про адміністративні правопорушення розглядаються за місцем проживання порушника.

Законами України може бути передбачено й інше місце розгляду справи про адміністративне правопорушення.

[У частину шосту статті 276 внесено зміни згідно із Законом України № 2342-ІП від 05.04.2001 p.]

[У статтю 276 внесено зміни згідно з Указами Президії Верховної Ради Української РСР № 316-ХІ від 29.05.85 p., № 1117-ХІ від 16.10.85 p., № 7542-ХІ від 19.05.89 p., 1369-ХІ від 29.07.91 p., № 1818-Х1 від 15.11.91 p.; Законами України № 3785-ХІ від 23.12.93 р., № 244/94-ВР від 15.11.94р.]

Провадження в справах про адміністративні правопорушення складається з чотирьох стадій. Другою стадією є розгляд справи про адміністративне правопорушення, який полягає в тому, що компетентний орган (посадова особа) проводить остаточне розслідування у справі і дає правову оцінку діям особи, яку позначено в протоколі як правопорушника.

Завершальним етапом адміністративного розслідування при провадженні у справах про адміністративні правопорушення є направлення протоколу і всіх матеріалів розслідування на розгляд органу (посадовій особі), уповноваженого розглядати відповідну категорію справ про адміністративні правопорушення. Важливим є питання для визначення адресату, якому повинен бути надісланий протокол. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення, перелічуються у главі 17 КпАП. Окрім визначення уповноваженого органу, треба також визначити де саме має бути розглянута справа, тобто місце її розгляду. Ця стаття встановлює порядок визначення місця розгляду справи про адміністративне правопорушення.

За загальним правилом справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення. Також справи, що підвідомчі адміністративним комісіям, розглядаються ними за місцем проживання порушника.

Окрім цього, справи про:

 

 • випуск в експлуатацію транспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах;
 • експлуатацію автомототранспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах;
 • порушення     водіями    правил    експлуатації    транспортних    засобів,    правил користування ременями безпеки або мотошоломами;
 • експлуатацію    водіями    транспортних    засобів,    номери    агрегатів    яких    не відповідають записам у реєстраційних документах;
 • перевищення водіями транспортних засобів швидкості руху, невиконання сигналів регулювання дорожнього руху, порушення правил перевезення людей та інших правил дорожнього руху;
 • участь водіїв мотоциклів та інших транспортних засобів у групових пересуванні, зупинці чи стоянці;
 • невиконання водіями вимог про зупинку, залишення місця дорожньо-транспортної пригоди;
 • перешкоджання проведенню огляду транспортних засобів;
 • порушення водіями транспортних засобів правил проїзду залізничних переїздів;
 • порушення   водіями   правил   дорожнього   руху,   що  спричинило   пошкодження транспортних засобів, вантажів, шляхів, шляхових споруд чи іншого майна;
 • ненадання транспортних засобів працівникам міліції та медичним працівникам, а також ненадання військових транспортних засобів посадовим особам військової служби  правопорядку у Збройних силах  України та інші  порушення  правил дорожнього руху;
 • керування  транспортними  засобами  особами,  які  не   мають   права  керування або водіями, які не мають при собі чи не пред'явили для перевірки відповідних документів;
 • випуск   на  лінію   транспортних  засобів,   технічний   стан   яких   не   відповідає встановленим вимогам;
 • порушення   або   невиконання   правил,   норм   та   стандартів,   що   стосуються забезпечення   безпеки   дорожнього  руху,   невиконання   припису   про  усунення порушень таких правил, норм і стандартів;
 • допуск до керування транспортними засобами або суднами водіїв чи судноводіїв, які   перебувають у  стані  сп'яніння,  або осіб,  які  не  мають  права  керування транспортним засобом;
 • керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані сп'яніння (ч. 1 і ч. 2 ст. 130);
 • самовільне   використання   транспортних   засобів,   машин   чи   механізмів   або зберігання транспортних засобів у невстановлених місцях;
 • порушення правил перевезення небезпечних, великогабаритних та великовагових вантажів на автомобільному транспорті;
 • пошкодження шляхів, залізничних переїздів, інших шляхових споруд та технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття необхідних заходів для їх усунення (коли правопорушення вчинено водієм), - можуть також розглядатися за місцем обліку транспортних засобів або за місцем проживання порушників.

 

Справи щодо придбання самогону та інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення, а також розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і появи в громадських місцях у п'яному вигляді розглядаються за місцем їх вчинення або за місцем проживання порушника. Згідно із ст. 21 КпАП матеріали стосовно цих адміністративних правопорушень можуть бути передані на розгляд громадської організації або трудового колективу. Розгляд таких справ громадськими організаціями або трудовим колективом можливий лише за умови доцільності застосувати до правопорушника саме захід громадського впливу.

Справи про порушення, які були вчинені на невійськових морських і повітряних суднах України, розглядаються у найближчому порту, куди має зайти або приземлитися судно, або у кінцевому пункті призначення.

Законами України можуть встановлюватися інші місця розгляду справи про адміністративне правопорушення.

 

Стаття 277. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення

Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення

Справа про адміністративне правопорушення розглядається в п'ятнадцятиденний строк з дня одержання органом (посадовою особою), правомочним розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.

Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 422, частиною першою статті 44, 44\ 1061, 1062, статтею 162, статтями 173, 1731, 178, 185 і частиною першою статті 1853, статтями 1857, 18510, 18822, 203 - 2061, розглядаються протягом доби, статтями 146, 160, 1602, 185\ 2127- 21220- у триденний строк, статтями 46\ 51 і 176 - у п'ятиденний строк, а статтями 101 -103 цього Кодексу - у семиденний строк.

[У частину другу статті 277 внесено зміни згідно із Законом України № 662-1V від 03.04.2003 p.]

[У частину другу статті 277 внесено зміни згідно із Законом України № I299-IVвід 20.11.2003 p.J

[У частині другій статті 277 деякі цифри виключено згідно із Законом України № 2635-1Vвід 02.06.2005p.]

[Частину другу статті 277 доповнено згідно із Законом України № 3078-1V від 15.11.2005 p.J

[У частину другу статті 277 внесено зміни згідно із Законом України № 3504-1V від 23.02.2006 p.J

Законами України може бути передбачено й інші строки розгляду справ про адміністративні правопорушення.

[У частину третю статті 277 внесено зміни згідно із Законом України № 2342-111 від 05.04.2001 p.J

[У статтю 277 внесено зміни згідно з Указами Президії Верховної Ради Української РСР № 316-ХІ від 29.05.85 p., № 2010-Х1 від 03.04.86 p., № 4135-ХІ від 12.06.87 p., 4452-ХІвід 21.08.87р., № 6347-ХІвід 03.08.88р., № 7445-Х1 від 27.04.89р., № 8710-ХІвід 19.01.90р., № 8711-XI від 19.01.90р., № 8918-Х1від 07.03.90р., № 9082-ХІвід 20.04.90р., № 9166-ХІ від 04.05.90 p., № 647-ХІ від 18.01.91 p., № 661-XI від 28.01.91 p.; Законами України№ 3039-ХІвід 03.03.93 p., № 3890-ХІ від 28.01.94р., № 64/95-ВР від 15.02.95р., № 386/96-ВР від 01.10.96p.J

Для адміністративного процесу характерний принцип оперативності та економічності. Він спрямований на таку організацію процесу, яка б забезпечувала його швидкість. Враховуючи, що адміністративні справи часто менш складні, ніж, наприклад, справи про кримінальні правопорушення, а також вимагають найшвидшого розв'язання, терміни, що встановлюються законодавством для вирішення індивідуальних адміністративних справ, як правило, невеликі. Також ще одним принципом адміністративного процесу є принцип відповідальності за неприйняття рішення. Він покликаний максимально скоротити терміни розгляду справ і усунути тяганину в адміністративному процесі.

За загальним правилом справи про адміністративні правопорушення розглядаються протягом 15 днів.

Протягом сім днів розглядаються справи про порушення, пов'язані з використанням газу; недотримання вимог щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів; порушення, пов'язані з неефективною експлуатацією паливо-і енерговикористовуючого устаткування; непідготовленість до роботи резервного паливного господарства.

Протягом п'яти днів - справи про дрібне розкрадання державного або колективного майна; порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення; виготовлення, зберігання самогону та апарату для його вироблення.

Протягом трьох днів - справи про порушення правил реалізації, експлуатації радіоелектронних   засобів   та   випромінювальних   пристроїв,   а   також   користування радіочастотним ресурсом України; дрібну спекуляцію; торгівлю з рук у невстановлених місцях; незаконну торговельну діяльність; порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій; порушення законодавства про вибори Президента України і народних депутатів; порушення законодавства про референдум.

Протягом доби повинні бути розглянуті справи про заготівлю, переробку або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції; незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах; ухилення від медичного огляду чи медичного обстеження; невжиття заходів щодо забезпечення охорони посівів снотворного маку чи конопель, місць їх зберігання та переробки; незаконні посів та вирощування снотворного маку чи конопель; порушення правил про валютні операції; дрібне хуліганство; поширювання неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку; розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і появу в громадських місцях у п'яному вигляді; злісну непокору законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України; прояв неповаги до суду, що виразилась у злісному ухиленні від явки в суд свідка, потерпілого, позивача, відповідача або в непідкоренні зазначених осіб та інших громадян розпорядженню головуючого чи в порушенні порядку під час судового засідання, так само вчинення будь-ким дій, які свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил; публічні заклики до невиконання вимог працівника міліції чи посадової особи військової служби правопорядку у Збройних силах України; порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України; порушення порядку працевлаштування, прийняття на навчання, надання житла, реєстрації, прописки або виписки іноземців та осіб без громадянства та оформлення для них документів; незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України; невжиття заходів щодо забезпечення своєчасної реєстрації іноземців і осіб без громадянства; порушення порядку надання іноземцям та особам без громадянства житла, транспортних засобів та сприяння в наданні інших послуг; незаконне перевезення іноземців та осіб без громадянства територією України.

Можливе встановлення інших строків для розгляду справ про адміністративні правопорушення законами України.

 

Стаття 278. Підготовка до розгляду справи про адміністративне правопорушення

Орган (посадова особа) при підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення вирішує такі питання:

1)  чи належить до його компетенції розгляд даної справи;

2)   чи   правильно  складено  протокол та  інші   матеріали  справи   про адміністративне правопорушення;

3)       чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду;

4)       чи витребувано необхідні додаткові матеріали;

5)       чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвоката.

 

Кожна стадія адміністративного провадження складається з окремих етапів, що є групи взаємопов'язаних дій. Кожний етап у свою чергу складається з ряду послідовно здійснюваних конкретних дій. Підготовка справи до розгляду є першим етапом стадії розгляду справи.  Від цього етапу залежить взагалі законність, справедливість, правильність подальшого розгляду справи. На цьому етапі вирішуються такі питання: 1) чи належить до компетенції цього органа розгляд цієї справи; 2) чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення; 3) чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду; 4) чи витребувано необхідні додаткові матеріали; 5) чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвоката.

Підготовка до розгляду справи здійснюється особою, уповноваженою вирішувати цю справу, або особами, що займаються саме цією діяльністю відповідно до своєї професії. Такими особами є, наприклад, секретарі відповідних комісій або виконкомів сільської, селищної ради.

У випадку, коли розгляд цієї справи не належить до компетенції цього органа, він не має права його розглядати. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення надається у главі 17 КпАП.

Якщо при підготовці справи до розгляду будуть знайдені недоліки у протоколі, інших матеріалах справи, то такі документи надсилаються до органа, який порушив справу про адміністративне правопорушення.

Про час і місце розгляду справи повинно бути сповіщено осіб, які беруть участь у справі. Якщо підготовкою справи до розгляду займається секретар відповідної комісії або виконкому сільської, селищної ради, сповіщення осіб покладається на нього. Сповіщення передається правопорушнику під розписку, а у випадку, коли його не застали вдома, то кому-небудь із дорослих членів сім'ї або посадовій особі житлово-експлуатаційної організації, адміністрації за місцем роботи або за місцем навчання порушника. Законом передбачено випадки, коли присутність особи, яка притягається до відповідальності, при розгляді справи є обов'язковою (ст. 268 КпАП). Тоді здійснюється привід такої особи. Усім іншим особам, що беруть участь у справі, сповіщення висилаються. Якщо справа розглядається колегіальним органом, то час і місце розгляду справи визначається його головою, про що потім сповіщаються інші члени органа та зазначені особи.

Вирішується питання і про достатність і наявність додаткових матеріалів, що допомагають при розгляді справи для правильного її вирішення. Якщо будуть встановлені обставини, які виключають провадження по справі, то справа не повинна розглядатися. Однак є деякі нюанси. Так, якщо підготовкою справи до розгляду займається особа одноособово, а розгляд буде колегіальним, то ця особа не вправі припинити розгляд справи. Питання про припинення провадження у справі повинно бути прийнято засіданням колегіального органу. Якщо ж підготовку до розгляду справи здійснює особа, що розглядає справу одноособово, то вона має право на цьому етапі припинити провадження у справі. Таким само чином вирішуються і питання щодо клопотань особи, яка притягається до відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвоката.