Глава 17 Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення ст.218 - 238 (4) PDF Печать
Административное право - Р.А. Калюжний Науково-практичний коментар: КУпАП

Глава 17 Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення

 

Стаття 218. Адміністративні комісії

Адміністративні комісії при виконавчих органах міських рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 45, 46, 92, 99, ЮЗ1 - 1041, частинами першою, третьою, четвертою і п'ятою статті 111 (за порушення, вчинені на аеродромах, не внесених до державного реєстру аеродромів України, поза територією аеродромів та на посадкових майданчиках), статтею 136 (за вчинення порушень на автомобільному транспорті), статтями 138, 141, 142, 149 - 152, частиною першою статті 154, статтею 159, статтею 1751 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтею 179, статтею 180 (крім справ щодо батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють), частиною четвертою статті 181, статтею 181\ частиною першою статті 182, статтями 183, 18512, 186, 1861,189, 1891, 196, 2121 цього Кодексу.

[Частину першу статті 218 викладено у новій редакції згідно із Законом України № 2342-111 від 05.04.2001 p.]

[У частину першу статті 218 внесено зміни згідно із Законом України № 2360-111 від 05.04.2001 p.]

[У частину першу статті 218 внесено зміни згідно із Законом України № 2550-Ш від 21.06.2001 p.]

[Частину першу статті 218 доповнено згідно із Законом України № 2888-111 від 13.12.2001 p.]

[У частині першій статті 218 деякі цифри виключено згідно із Законом України № 548-1Vвід 20.02.2003 p.]

[У частину першу статті 218 внесено зміни згідно із Законом України № 1745-IV від 03.06.2004 p.]

[Частину першу статті 218 доповнено згідно із Законом України № 2598-IV від 31.05.2005 p.]

[У частину першу статті 218 внесено зміни згідно із Законом України № 2899-IV від 22.09.2005 р.]

[У частині першій статті 218 деякі цифри виключено згідно із Законом України № 534-Vвід 22.12.2006p.]

[У частину першу статті 218 внесено зміни згідно із Законом України № 95б-V від 19.04.2007 p.]

Адміністративні комісії при виконавчих органах сільських, селищних рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 92, статтею 99 (коли правопорушення вчинено громадянином), статтями ЮЗ1, ЮЗ2,104, статтею 136 (за вчинення порушень на автомобільному транспорті), статтями 141, 142, 150-152, 155, 156, 159, статтею 1751 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтею 179, статтею 180 (крім справ щодо батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють), частиною четвертою статті 181, частиною першою статті 182, статтями 183, 186,1861,196, 2121 цього Кодексу.

[У частині другій статті 218 деякі цифри виключено згідно із Законом України № 308/97-ВР від 04.06.97p.]

[У частину другу статті 218 внесено зміни згідно із Законом України № 2342-Ш від 05.04.2001 p.J

[Частину другу статті 218 доповнено згідно із Законом України № 2888-111 від 13.12.2001 p.]

[У частину другу статті 218 внесено зміни згідно із Законом України № 1745-1V від 03.06.2004 p.]

[У частину другу статті 218 внесено зміни згідно із Законом України № 2899-1V від 22.09.2005 p.J

[У частину другу статті 218 внесено зміни згідно із Законом України № 534-V від 22.12.2006 р.]

[Частину третю статті 218 виключено згідно із Законом України № 2342-Ш від 05.04.2001 p.]

[У статтю 218 внесено зміни згідно з Указами Президії Верховної Ради Української РСР № 316-ХІ від 29.05.85 p., № 1117-Х1 від 16.10.85 p., № 2010-ХІ від 03.04.86 p., 2444-ХІвід 27.06.86р., № 3282-ХІвід 19.12.86р., № 3690-Х1 від 12.03.87p., № 4134-ХІвід 12.06.87 p., № 4135-ХІ від 12.06.87p., № 4452-Х1 від 21.08.87 p., № 6976-Х1 від 14.12.88 p., № 7542-ХІвід 19.05.89р., № 8711-ХІвід 19.01.90р., № 8918-ХІвід 07.03.90р., № 1369-XII від 29.07.91 p.; Законами України № 2354-ХН від 15.05.92 p., № 2547-ХП від 07.07.92 p., № 2977-ХП від 03.02.93 p., № 3785-ХП від 23.12.93 p., № 3888-ХІІ від 23.12.94 p., 3890-ХПвід 28.01.94р., № 4044-ХІІ від 25.02.94р., № 84/94-ВР від 05.07.94р., № 209/94-ВР від 14.10.94 p., № 64/95-ВР від 15.02.95 р, № 79/95-ВР від 01.03.95 p., № 296/95-ВР від 11.07.95p., № 81/96-ВР від 06.03.96p., № 148/96-ВР від 25.04.96p., № 386/96-ВР від 01.10.96р, № 497/96-ВР від 14.11.96р.]

Порядок утворення, діяльність адміністративних комісій регулюється статтями 215, 216 КпАП, законами України «Про місцеві державні адміністрації, «Про місцеве самоврядування в Україні» -див. коментар до ст. 215.

Згідно із ст. 214 КпАП адміністративні комісії розглядають усі справи про адміністративні правопорушення, за винятком віднесення цим Кодексом до відання інших органів (посадових осіб), тобто адміністративні комісії мають право розглядати більшість справ про адміністративні правопорушення. Однак з огляду на зміст ст. 214, перелік справ, віднесених до відання адміністративних комісій, не є повним і вичерпаним. Після порушення справи і адміністративного розслідування складається протокол. Він є процесуальним документом, що фіксує закінчення розслідування. Протокол складається про кожне правопорушення, крім випадків, передбачених законодавством (ст. 258 КпАП). Стаття 256 КпАП встановлює обов'язковий перелік відомостей та атрибутів, які мають у ньому міститися.

На етапі підготовки справи до розгляду орган зобов'язаний вирішити: 1) чи належить до його компетенції розгляд цієї справи; 2) чи правильно складені протокол та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення; 3) чи оповіщені особи, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце розгляду; 4) чи затребувані необхідні додаткові матеріали; 5) чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягується до відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвоката.

Отже, протокол є підставою для розгляду справи про адміністративне правопорушення. Глава 19 КпАП встановлює порядок оформлення, вимоги до протоколу про адміністративне правопорушення.

Після складання протокол і всі матеріали розслідування направляються на розгляд органу (посадовій особі), уповноваженого розглядати відповідну категорію справ про адміністративні правопорушення.

 

Стаття 219. Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад

Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 92, 99 (коли правопорушення вчинено громадянином), статтями 104, 141, 142, 152, 159, статтею 1751 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтею 179, статтею 180 (крім справ щодо батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють), частиною четвертою статті 181, частиною першою статті 182, статтями 183, 1861.

[Статтю 219 викладено у новій редакції згідно із Законом України № 2342-Ш від 05.04.2001 p.]

[У статтю 219 внесено зміни згідно із Законом України № 1745-1V від 03.06.2004 p.]

[У статтю 219 внесено зміни згідно із Законом України № 2899-IV від 22.09.2005 p.]

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування - сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.

Сільські, селищні, міські ради та ради районів міста мають свої виконавчі органи -виконавчі комітети.

Виконавчий комітет є юридичною особою. Він утворюється радою на строк її повноважень у складі голови відповідної ради, заступника (заступників) сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб. До складу виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за посадою входить також секретар відповідної ради. Кількісний та персональний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою за поданням її голови. Основними структурними підрозділами виконкому є відділи та управління.

У сільських радах, що представляють територіальні громади, які налічують до 500 жителів, за рішенням відповідної територіальної громади, або сільської ради виконавчі комітети можуть не створюватися. У цих випадках виконавчо-розпорядчі функції (крім розпорядження земельними та природними ресурсами) здійснює голова ради одноособово.

Однак це є порушенням принципу колегіального розгляду справ.

Виконавчі комітети приймають акти у формі рішень. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету. Стаття 216 КпАП передбачає, що виконавчі комітети мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення за наявності не менш двох третин загального складу виконавчого комітету. Рішення (постанова) у справі виконавчого органу сільської, селищної, міської ради обов'язково підписується головуючим на засіданні і секретарем цього органу.

У випадку, коли справа підвідомча і виконкому, і адміністративній комісії, рішення щодо органу, який буде її розглядати, приймає виконком. Взагалі, компетенція виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення у більшості своїй збігається з компетенцією їх адміністративних комісій.

Ще одним зауваженням є те, що на практиці міські виконавчі комітети справи про адміністративні правопорушення зазвичай передають на розгляд адміністративних комісій.

 

Стаття 220.

[Статтю 220 виключено згідно із Законом України № 244/94-ВР від 15.11.94 p.]

 

Стаття 2201.

[Кодекс доповнено статтею 220' згідно з Указом Президії Верховної Ради Української РСР№316-ХІ від 29.05.85 p.]

[Статтю 220' виключено згідно із Законом України № 2342-ІП від 05.04.2001 p.]