Глава 15-А Адміністративні правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення PDF Печать
Административное право - Р.А. Калюжний Науково-практичний коментар: КУпАП

Глава 15-А  Адміністративні правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення

 

Стаття 2127. Порушення порядку подання відомостей про виборців чи списків виборців, списків громадян, які мають право брати  участь у  референдумі, та  використання таких списків

Порушення встановлених законом порядку та строків подання відомостей про виборців або порядку складання списку виборців, списку громадян, які мають право брати участь у референдумі, посадовою особою, на яку законом покладено такий обов'язок, - тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення встановлених законом порядку та строків надання списку виборців, списку громадян, які мають право брати участь у референдумі, відповідним виборчим комісіям, комісіям з референдуму, надання недостовірного списку виборців, списку громадян, які мають право брати участь у референдумі, посадовою особою, на яку законом покладено такий обов'язок, - тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення вимог закону про виготовлення нового примірника списку виборців для повторного голосування з урахуванням уточнень, внесених до списку виборців у день голосування, - тягне за собою накладення штрафу на членів виборчої комісії від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Об'єктом цих правопорушень є суспільні відносини у сфері охорони конституційного ладу України та у сфері виборчого процесу. Порядок складання, подання та використання списків виборців та списків громадян, які мають право брати участь у референдумі, врегульовано Законами України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» від 03.07.1991 р. № 1286-ХИ, «Про вибори Президента України» від 05.03.1999 р. № 474-XIV, «Про вибори народних депутатів України» від 25.03.2004 р. № 1665-1V в редакції від 07.07.2005 p., «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 06.04.2004 p. № 1667-1V.

Адміністративна відповідальність за цією статтею настає за вчинення однієї з таких дій: 1) порушення встановлених законом порядку та строків подання відомостей Про виборців або порядку складання списку виборців; 2) порушення встановлених законом порядку та строків надання списку виборців відповідним виборчим комісіям, надання недостовірного списку; 3) порушення вимог закону про виготовлення нового примірника списку виборців для повторного голосування з урахуванням уточнень, внесених до списку у день голосування. Порушення встановлених законом порядку та строків подання відомостей про виборців та складання списків виборців - це невиконання або неналежне виконання відповідними посадовими особами своїх обов'язків.

Суб'єктами цього правопорушення є особи, на яких законом покладено обов'язок Подання відомостей про виборців чи списків виборців, списків громадян, які мають право брати участь у референдумі, Перелік посадових осіб, на яких покладено ці обов'язки наведено в статтях 39, 44 Закону України «Про вибори народних депутатів України» ст. 31 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», ст. 33 Закону України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми», ст. 31 Закону України «Про вибори Президента України»

Суб'єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю вини як у формі умислу (для всіх правопорушень, передбачених коментованою статтею), так і у формі необережності (правопорушення, передбачене ч. 2 цієї статті).

Протокол про це правопорушення мають право складати уповноважені посадові особи органів внутрішніх справ.

Справи про правопорушення, передбачені цією статтею, розглядаються суддями районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів

 

Стаття 2128. Порушення права громадянина на ознайомлення зі списком виборців, списком громадян, які мають право брати участь у референдумі

Порушення права громадянина на ознайомлення в установленому законом порядку зі списком виборців, списком громадян, які мають право брати участь у референдумі, а так само відмова у видачі громадянину копії мотивованого рішення про відхилення його скарги (заяви) про внесення змін до списку виборців, списку громадян, які мають право брати участь у референдумі, або порушення строків видачі копії такого рішення - тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Об'єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері охорони конституційного ладу України та у сфері виборчого процесу. Надання права на ознайомлення зі списками виборців є реалізацією принципу публічності виборчого процесу. Порядок ознайомлення зі списками виборців та громадян, які мають право брати участь у референдумі врегульовано законами України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» від 03.07.1991 р. № 1286-ХП, «Про вибори Президента України» від 05.03.1999 p. № 474-XIV, «Про вибори народних депутатів України» від 25.03.2004 р. № 1665-IV в редакції від 07.07.2005 p., «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 06.04.2004 р. № 1667-1V, іншими нормативно-правовими актами.

Об'єктивна сторона цього правопорушення полягає в невиконанні або неналежному виконанні покладених обов'язків щодо надання громадянам можливості ознайомитися зі списком виборців; відмові у видачі громадянину копії мотивованого рішення про відхилення його скарги (заяви) про внесення змін до списку виборців, списку громадян, які мають право брати участь у референдумі; порушенні строків видачі копії такого рішення.

Списки виборців та громадян, які мають право брати участь у референдумі надаються для ознайомлення: не пізніше 1 січня року проведення виборів народних депутатів України; не пізніше як за 31 день до дня виборів Президента України або депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів; не пізніше як за 10 днів до референдуму.

Кожному громадянину надається право оскаржити невключення, неправильне включення в список або виключення із списку, а також допущені в ньому неточності в зазначенні даних про нього. Скарга подається до відповідної виборчої дільниці не пізніше встановленого законом терміну. За підсумком розгляду заяви виборча комісія зобов'язана прийняти рішення про внесення зміни до списку виборців або мотивоване рішення про відхилення скарги. Копія мотивованого рішення про відхилення скарги видається заявнику не пізніше наступного дня після його прийняття, а напередодні дня голосування або в день голосування - невідкладно.

Суб'єктами цього правопорушення є голова виборчої комісії, заступник голови, секретар або інший уповноважений член виборчої комісії.

Суб'єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю вини як у формі умислу, так і у формі необережності.

Протокол про зазначене правопорушення мають право складати уповноважені посадові особи органів внутрішніх справ.

Справи про правопорушення, передбачені цією статтею, розглядаються суддями районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів

 

Стаття 2129. Порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням засобів масової інформації

Порушення передбаченого законом порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням друкованих, електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації або надання переваги в інформаційних телерадіопередачах чи друкованих засобах масової інформації будь-якому кандидату, політичній партії (блоку), їх передвиборним програмам власниками, посадовими чи службовими особами, творчими працівниками засобів масової інформації - тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення заборони протягом визначеного законом часу у будь-якій формі коментувати чи оцінювати зміст передвиборної агітаційної теле-, радіопрограми відповідного кандидата, політичної партії (блоку), давати будь-яку інформацію щодо цього кандидата, цієї політичної партії (блоку) власниками, посадовими чи службовими особами, творчими працівниками засобів масової інформації-тягне за собою накладення штрафу від сорока до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Супроводження офіційних повідомлень у період виборчого процесу коментарями, що мають агітаційний характер, а також відео-, аудіо записами, кінозйомками, фотоілюстраціями про дії посадових осіб органів Державної влади та органів місцевого самоврядування як кандидатів у Депутати та на посади сільських, селищних, міських голів - тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Об'єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері охорони конституційного ладу України та виборчого процесу.

Порядок ведення передвиборчої агітації з використанням засобів масової інформації врегульовано законами України «Про вибори Президента України» від 05.03.1999 р. № 474-XIV, «Про вибори народних депутатів України» від 25.03.2004 p. № 1665-IV в редакції від 07.07.2005 p., «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 06.04.2004 p. № 1667-IV.

Об'єктивна сторона цього правопорушення виявляється в таких діях:

1) порушення передбаченого законом порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням друкованих, електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації;

2)      надання  переваги  в  інформаційних телерадіопередачах чи друкованих засобах масової    інформації    будь-якому    кандидату,    політичній    партії    (блоку),    їх передвиборчим   програмам  власниками,  посадовими  чи  службовими  особами творчими працівниками засобів масової інформації;

3)      порушення   заборони   протягом   визначеного   законом   часу  у  будь-якій   формі коментувати чи оцінювати зміст передвиборчої агітаційної теле-, радіопрограми відповідного кандидата, політичної партії (блоку), давати будь-яку інформацію щодо цього кандидата, цієї політичної партії (блоку) власниками, посадовими чи службовими особами, творчими працівниками засобів масової інформації;

4)  супроводження офіційних повідомлень у період виборчого процесу коментарями, що мають агітаційний характер, а також відео-, аудіо записами, кінозйомками, фотоілюстраціями про дії посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування  як кандидатів у депутати та на посади сільських, селищних, міських голів.

Суб'єктом цього правопорушення є власники, посадові чи службові особи, творчі працівники засобів масової інформації (частини 1, 2 цієї статті); осудна особа, яка досягла 16-річного віку (ч. З цієї статті)

Суб'єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю вини у формі умислу.

Протокол про це правопорушення мають право складати уповноважені посадові особи Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, її представники в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Справи про правопорушення, передбачені цією статтею, розглядаються суддями районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів

 

Стаття 21210. Порушення обмежень щодо ведення передви­борної агітації, агітація в день проведення референдуму

Здійснення передвиборної агітації особою, участь якої у передвиборній агітації заборонена законом, проведення передвиборної агітації поза строками, встановленими законом чи в місцях, що заборонені законом, здійснення передвиборної агітації у формах і засобами, що суперечать Конституції або законам України, або інше порушення встановлених законом обмежень щодо ведення передвиборної агітації, крім випадків, передбачених статтями 2129, 21213 та 21214 цього Кодексу, а так само агітація в день проведення референдуму - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Об'єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері охорони конституційного ладу України та у сфері виборчого процесу.

Законодавством України забороняється брати участь у передвиборчій агітації таким категоріям осіб: 1) іноземцям та особам без громадянства; 2) членам виборчих комісій; 3) посадовим і службовим особам органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронних органів і судів, крім випадків, коли ці особи є кандидатами.

Забороняється агітація як в день, що передує дню голосування, так і в день голосування.

Суб'єктом цього правопорушення є фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку.

Суб'єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю вини у формі умислу.

 

Протокол про це правопорушення мають право складати уповноважені посадові особи органів внутрішніх справ.

Справи про правопорушення, передбачені цією статтею, розглядаються суддями районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів