Глава 15 Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління ст.189 - ст. 212 (6) PDF Печать
Административное право - Р.А. Калюжний Науково-практичний коментар: КУпАП

 

 

Стаття 189. Порушення правил відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень

Порушення правил відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень - тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

[Статтю 189 викладено у новій редакції згідно із Законом України № 2247-IV від 16.12.2004 p.J

Відповідно до Умов і правил провадження діяльності з відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, затверджених наказом МВС України від 11.01.1999 № 17, розроблених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 р. № 576 «Про затвердження Положення про дозвільну систему», ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській області, УМВС України в областях і м. Севастополі при отриманні заяв на видачу дозволів на здійснення діяльності з відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів перевіряють документальні матеріали і умови, створені та виконані заявником і потрібні для видачі дозволу, а саме:

а)  наявність погоджених з МВС України та іншими міністерствами і відомствами, узгодження з якими передбачено законодавством України, умов, потрібних для відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів;

б)  відомості про осіб, відповідальних за відкриття та функціонування штемпельно-граверних  майстерень, виготовлення  печаток  і  штампів,  а також про  громадян, які безпосередньо виконують ці роботи;

в)   придатність приміщень для відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів.

Укладання трудового договору на виконання робіт, пов'язаних з виготовленням, придбанням, зберіганням, обліком, охороною, перевезенням, використанням печаток і штампів, згідно з вимогами Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 р. № 576, провадиться за погодженням з органами міліції. Для цього до органів внутрішніх справ на кожного громадянина надаються: особовий листок з обліку кадрів; фотокартка 45x55 мм; висновок (довідку) медичної установи (лікувально-кваліфікаційної комісії), який свідчить про те, що така особа, громадяни за станом здоров'я може здійснювати зазначену роботу; платіжне доручення або квитанція про оплату послуг, пов'язаних з оформленням документів щодо надання згоди на укладання трудових договорів. Такі документи надаються в усіх випадках, якщо інше не передбачено законом.

Комісією в складі представників органів внутрішніх справ (дозвільної системи і Державної служби охорони) та інших міністерств і відомств, до повноважень і компетенції яких законодавством України віднесено таке право (архітектурного, санітарного нагляду тощо), визначається придатність приміщень для відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, з урахуванням таких вимог: штемпельно-граверні майстерні (з виготовлення печаток і штампів) повинні розміщуватися в ізольованих, окремих приміщеннях, кімнатах, обладнання яких забезпечує режимні правила функціонування, схоронність обладнання, сировини та готових виробів. Такі приміщення обладнуються охоронно-пожежною сигналізацією,  з  підключенням  сигналу  до  пульту  на  посту  охорони  або  на  пульт централізованого нагляду підрозділів Державної служби охорони при МВС України. На вікнах перших поверхів встановлюються грати, які слід відчиняти зсередини. Грати на вікна виготовляються зі сталевих прутків діаметром не менше 15 мм, які зварюють в місці перетину так, щоб створити вічко розміром не більше 150x150 мм. Вхідні двері майстерень (дільниць), цехів слід виготовити з дерев'яних дошок завтовшки щонайменше 40 мм, обладнати надійними запорами (не менше двох внутрішніх замків) чи шифрозамками, оббити з обох боків оцинкованим покрівельним залізом по азбесту, з загнутими кінцями листа на торець дверей, або виготовити з металу. На дверях вивішується об'ява з текстом: «Вхід сторонніх осіб обмежений». На вікнах замість ґрат, а також замість дверей можуть використовуватися металеві ролети, скло, жалюзі, які відповідають заходам безпеки.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації, господарські об'єднання, громадяни, які мають дозвіл на відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, за погодженням з територіальними органами внутрішніх справ можуть відкривати пункти приймання замовлень і видавання готової продукції, які повинні розміщуватися в ізольованих окремих приміщеннях, кімнатах, що забезпечують схоронність замовлень та виготовленої продукції.

Дані про кожний пункт приймання замовлень і видавання готової продукції із зазначенням адреси місцезнаходження слід вписувати в дозвіл на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів.

Після закінчення робочого дня приміщення штемпельно-граверних майстерень, пунктів приймання замовлень і видавання готової продукції негайно зачиняються і опечатуються. Дозвіл не видається за відсутності зазначених умов здійснення діяльності з відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, та за наявності щодо особи, відповідальної за здійснення діяльності, а також громадян, які безпосередньо виконують ці роботи: а) висновку (довідки) медичної установи (лікувально-кваліфікаційної комісії), який свідчить про те, що така особа, громадяни за станом здоров'я не можуть здійснювати зазначену роботу; б) доведених даних про систематичні порушення такими особами громадського порядку, зловживання спиртними напоями та наркотичними речовинами; в) пред'явленого обвинувачення про вчинення злочину, а також віддання до суду; г) непогашеної судимості за умисні злочини; ґ) вироку суду про заборону займатися зазначеною діяльністю; д) позбавлення дозволу на зазначені види діяльності.

При здійсненні діяльності згідно з отриманим дозволом міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації, господарські об'єднання, суб'єкти підприємницької діяльності, громадяни-підприємці мають дотримуватися таких правил: штемпельно-граверні майстерні та дільниці приймають від центральних органів виконавчої влади, інших юридичних осіб незалежно від організаційно-правових форм та форми власності та фізичних осіб замовлення на виготовлення круглих печаток, у тому числі із зображенням Державного Герба України, металевих печаток для посвідчень, перепусток, металевих гербових печаток, кутових (бланкових) штампів, з обов'язковим додаванням до листів і заяв зразків (ескізів) печаток і штампів та дозволів органів внутрішніх справ на їх виготовлення. Ескізи виконуються чітко та розбірливо. Примірники з виправленнями в роботу не приймаються.

Усі інші печатки і штампи та вироби: пломбіратори, факсиміле, штемпелі, бракерувальні штампи і тавра, металеві печатки для опечатування шаф, штампи бірок на продукцію із зазначенням відправника вантажу, штампи для вхідної та вихідної пошти, інвентарні штампи для бібліотек тощо виготовляються штемпельно-граверними майстернями (дільницями) без дозволів органів внутрішніх справ, але обов'язково за клопотаннями центральних органів виконавчої влади, інших юридичних осіб, незалежно від   організаційно-правових   форм   та   форми   власності   і   фізичних   осіб,   для   яких призначаються ці вироби.

Замовлення на виготовлення печаток і штампів здаються в стіл приймання замовлень і видавання готових виробів, працівники якого ретельно перевіряють подані замовниками документи. Прийняті замовлення реєструються в книзі обліку та реєстрації замовлень на виготовлення печаток і штампів. Книга до її заповнення повинна бути пронумерована, прошита і скріплена печаткою органу внутрішніх справ з відбитком «Дозвільна система». На всіх документах, одержаних від замовника, зазначається номер замовлення.

Виготовлені печатки і штампи видаються замовникам після пред'явлення ними паспорта та доручення, яке при отриманні замовлення засвідчується виготовленою печаткою. У книзі реєстрації замовлень замовник розписується і зазначає серію, номер паспорта, дату і орган внутрішніх справ, що його видав. Після цього робляться відбитки печаток і штампів. Документи, на підставі яких були виготовлені печатки і штампи, зберігаються в штемпельно-граверній майстерні (дільниці) підшитими в хронологічному порядку в спеціальній справі. Строк зберігання таких документів - два роки.

Виготовлені печатки і штампи в штемпельно-граверній майстерні (дільниці) зберігаються в залізних ящиках (шафах). Браковані печатки і штампи (виробничий брак) розрізаються на дрібні частини або спалюються, при цьому вироби із металу обпилюються двома перехресними лініями і знищуються в тижневий строк від дня виявленого браку. Про знищення бракованих виробів (заготовок) складається акт з відбитками знищених печаток і штампів, який зберігається в штемпельно-граверній майстерні протягом одного року. Знищення виробничого браку здійснюється комісією, призначеною керівником штемпельно-граверної майстерні. Не одержані замовником печатки і штампи зберігаються впродовж трьох місяців від дня виготовлення, після чого знищуються в установленому порядку за присутності працівника органів внутрішніх справ. Про знищення не одержаних замовником печаток і штампів надсилається повідомлення в орган внутрішніх справ, який видав дозвіл на їх виготовлення, і замовникові.

Книги обліку з реєстрації та оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів зберігаються в штемпельно-граверній майстерні протягом трьох років, після чого знищуються зі складанням відповідного акта про знищення.

Об'єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері поліграфічної діяльності.

Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого коментованою статтею, полягає у порушенні правил відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень.

Суб'єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю вини як у формі умислу, так і у формі необережності.

Суб'єктом правопорушення може бути як посадова особа, так і громадянин - суб'єкт підприємницької діяльності.

 

Стаття 1891. Порушення порядку видобутку, виробництва, використання та реалізації дорогоцінних металів і дорогоцін­ного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння

Порушення затверджених норм вилучення, норм втрат дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння у процесі видобутку, встановленого порядку обліку або відсутність такого обліку, незабез­печення   належних   умов   зберігання   видобутих  дорогоцінних   металів   і  дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння та порушення встановленого порядку їх реалізації суб'єктами видобування - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від восьми до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення затверджених норм використання, норм втрат дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, норм повернення їх у вигляді відходів і брухту у процесі виробництва, встановленого порядку обліку або відсутність такого обліку, незабезпечення належних умов зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння у процесі виробництва, встановленого порядку реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, встановленого порядку збирання і здавання їх відходів та брухту - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від восьми до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

[Кодекс доповнено статтею 189' згідно з Указом Президії Верховної Ради УкраїнськоїРСР № 2010-ХІвід 03.04.86p.]

[Статтю 189' викладено у новій редакції згідно із Законом України № 1986-111 від 21.09.2000 р.]

Об'єктом цих правопорушень є суспільні відносини у сфері державного регулювання видобутку, виробництва, використання та реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Зазначені відносини регулюються Законом України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними», а також деякими іншими нормативно-правовими актами. Використані у диспозиції коментованої статті терміни слід розуміти так:

-      дорогоцінні метали - золото, срібло, платина і метали платинової групи (паладій, іридій, родій, осмій, рутеній) у будь-якому вигляді та стані (сировина, сплави, напівфабрикати, промислові продукти, хімічні сполуки, вироби, відходи, брухт тощо);

-      дорогоцінне каміння - природні та штучні (синтетичні) мінерали в сировині, необробленому та обробленому вигляді (виробах): а) першого порядку - алмаз, рубін, сапфір синій, смарагд, олександрит; б) другого порядку - демантоїд, евклаз, жадеїт (імперіал), сапфір рожевий та жовтий, опал благородний чорний, шпінель благородна; в) третього порядку - аквамарин, берил, кордієрит, опал благородний
білий  та  вогняний,  танзаніт,  топаз  рожевий,  турмалін,  хризоберил,  хризоліт, цаворіт, циркон, шпінель; г) четвертого порядку - адуляр, аксиніт, альмандин, аметист, гесоніт, гросуляр, данбурит, діоптаз, кварц димчастий, кварц рожевий, кліногуміт, кришталь гірський, кунцит, моріон, піроп, родоліт, скаполіт, спесартин, сподумен,   топаз   блакитний,   винний   та   безколірний,   фенакіт,   фероортоклаз,
хризопраз, хромдіопсид, цитрин;

-      дорогоцінне каміння органогенного утворення - це перли і бурштин в сировині, необробленому та обробленому вигляді;

-      напівдорогоцінне   каміння   -   це   природні   та   штучні   (синтетичні)   мінерали, органогенні утворення та гірські породи в сировині, необробленому та обробленому вигляді (виробах): а) першого порядку - бірюза, жадеїт, лазурит, малахіт, молдавіт, нефрит, тигрове та кошаче око, хауліт, хризокола, цоізит, чароїт; б) другого порядку - агат, амазоніт, гагат, гематит, дерево скам'яніле, джеспіліт, егіриніт, епідозит, кахолонг, кварцит кольоровий, кремінь кольоровий, онікс мармуровий, опал, пегматит, пірофіліт, родоніт, сердолік, серпентиніт, скарни кольорові, содаліт, халцедон, шпати іризуючі польові, яшма;

-     видобуток дорогоцінних металів - це вилучення дорогоцінних металів з надр і   відходів   гірничо-збагачувального   або   металургійного   виробництва   (хвости збагачення, відвали, шлаки, шлами, недогарки) усіма можливими способами;

-     видобуток дорогоцінного каміння та напівдорогоцінного каміння — вилучення дорогоцінного каміння та напівдорогоцінного каміння  з  гірських  порід усіма можливими способами;

-     виробництво   дорогоцінних   металів   -   вилучення   дорогоцінних   металів   із комплексних руд, концентратів та інших напівпродуктів, відходів і брухту, що містять ці метали, та афінаж дорогоцінних металів;

-     використання   дорогоцінних   металів   і   дорогоцінного   каміння,   дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння - переробка, обробка,   використання   і  застосування  дорогоцінних   металів   і  дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння   для   виробничих,   наукових,   соціально-культурних   та   інвестиційних потреб.

Видобуток, виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, виготовлення виробів з них провадиться суб'єктами господарювання на підставі ліцензій, одержаних у порядку, встановленому законодавством. Всі суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, що займаються операціями з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням, ювелірними виробами з них, проводять їх облік за встановленими формами і подають статистичну звітність. Оперативний облік видобутку, переробки, переміщення дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ювелірних виробів з них ведеться суб'єктами підприємницької діяльності окремо по кожному виду операцій з урахуванням особливостей технології, виду утворених відходів та виробничих втрат. Особливості обліку дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння визначаються Міністерством фінансів України.

Об'єктивна сторона правопорушень, передбачених коментованою статтею, полягає У порушенні порядку видобутку, виробництва, використання та реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

Суб'єктивна сторона правопорушень характеризується наявністю вини як у формі умислу, так і у формі необережності.

Суб'єктами правопорушень можуть бути посадові особи підприємств, установ і організацій та громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності