Глава 9. Адміністративні правопорушення у сільському господарстві. Порушення ветеринарно-санітарних правил PDF Печать
Административное право - Р.А. Калюжний Науково-практичний коментар: КУпАП

Глава 9.  Адміністративні правопорушення у сільському господарстві. Порушення ветеринарно-санітарних правил

 

Стаття 104. Потрава посівів, зіпсуття або знищення зібраного врожаю сільськогосподарських культур, пошкодження насад­жень колективних сільськогосподарських підприємств, інших державних і громадських чи фермерських господарств

[У назву статті 104 внесено зміни згідно із Законом України № 2342-ІІІ від 05.04.2001 p.]

[У назву статті 104 внесено зміни згідно із Законом України № 2454-IV від 03.03.2005 p.]

Потрава посівів, зіпсуття або знищення зібраного врожаю сільсько­господарських культур, що знаходиться у полі, пошкодження насаджень колективних сільськогосподарських підприємств, інших державних і громадських чи фермерських господарств худобою чи птицею - тяг­нуть за собою накладення штрафу на громадян від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

[У частину першу статті 104 внесено зміни згідно із Законом України № 55/97-ВР від 07.02.97 p.]

[У частину першу статті 104 внесено зміни згідно із Законом України № 2342-111 від 05.04.2001 p.]

[У частину першу статті 104 внесено зміни згідно із Законом України № 2454-IV від 03.03.2005 p.]

Повторна потрава посівів, зіпсуття або знищення зібраного врожаю сільськогосподарських культур, що знаходиться у полі, повторне пошкодження насаджень худобою чи птицею протягом року після накладення штрафу за таке саме правопорушення - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

[У частину другу статті 104 внесено зміни згідно із Законам України № 55/97-ВР від 07.02.97p.]

Проїзд по посівах або насадженнях на автомобілі, тракторі, комбайні чи іншій машині - тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

[У частину третю статті 104 внесено зміни згідно із Законом України № 55/97-ВР від 07.02.97p.]

Проїзд по посівах або насадженнях на гужовому транспорті - тягне за собою накладення штрафу від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

[У частину четверту статті 104 внесено зміни згідно із Законом України № 55/97-ВР від 07.02.97p.]

[У статтю 104 внесено зміни згідно з Указом Президії Верховної Ради Української РСР № 4982-Х1 від 25.11.87р.]

Об'єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері виробництва сільськогосподарської продукції. Суспільна шкідливість правопорушень, передбачених цією статтею, полягає у тому, що вони спричиняють шкоду сільськогосподарським культурам та можуть призвести до знищення або зіпсуття урожаю. У Кримінальному кодексі Української РСР від 28.12.1960 p., який втратив чинність 01.09.2001 р. у зв'язку з набуття чинності Кримінального кодексу України від 05.04.2001 p., у ст. 159 було передбачено кримінальну відповідальність за умисну потраву посівів або умисне пошкодження плодово-ягідних та інших насаджень, що завдали великої шкоди державному, колгоспному чи іншому громадському господарству. Отже, у цьому випадку мала місце декриміналізація - відміна, виключення кримінальної відповідальності за ті чи інші діяння, які раніше визнавалися злочинами.

Об'єктивна сторона правопорушення складається із трьох видів діянь. По-перше, це потрава посівів та пошкодження насаджень колективних сільськогосподарських підприємств, інших державних і громадських чи фермерських господарств. До того ж під потравою необхідно розуміти порчу, знищення посівів, а посів - це закладення насіння у верхній шар ґрунту для його проростання. По-друге, це зіпсуття або знищення зібраного врожаю сільськогосподарських культур, що знаходиться у полі. Сільськогосподарські культури - це культурні рослини, що вирощуються з метою отримання: продуктів харчування (продовольчі культури), технічної сировини (технічні культури), корма для тварин (кормові культури). По-третє, це проїзд по посівах або насадженнях на автомобілі, тракторі, комбайні чи іншій машині. По-четверте, це проїзд по посівах або насадженнях на гужовому транспорті.

Суб'єктивна сторона правопорушення характеризується виною як у формі умислу, так і необережності.

Суб'єктами правопорушення можуть бути як посадові особи, так і громадяни.

 

Стаття 1041. Порушення порядку та умов ведення насінництва та розсадництва

Виробництво, заготівля, пакування, маркування, затарювання, зберігання насіння, садивного матеріалу з метою продажу без додержання методичних і технологічних вимог або реалізація їх без документів про якість, а так само інше введення в обіг насіння, садивного матеріалу з порушенням встановленого порядку - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від семи до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

[Кодекс доповнено статтею 104' згідно із Законом України № 1228-X1V від 17.11.99 p.] [Статтю 104' викладено у новій редакції згідно із Законом України № 1805-IV від 17.06.2004 р.]

Об'єктом правопорушення є суспільні відносини у галузі насінництва та розсадництва. Відповідно до Закону України «Про насіння і садивний матеріал» насінництво та розсадництво - галузь рослинництва, що займається розмноженням відповідно насіння і садивного матеріалу, збереженням і поліпшенням їх сортових, посівних і врожайних якостей (властивостей), а також здійснює сортовий та насіннєвий контроль. Насінням - це органи рослин, які використовуються для розмноження; садивний (посадковий) матеріал - це рослини та їх частини, що вважаються придатними для відтворення цілісних рослин.

Об'єктивна сторона цього правопорушення полягає у здійсненні дій або бездіяльності, що порушують встановлений порядок та умови ведення насінництва та розсадництва. До них належать виробництво, заготівля, пакування, маркування, затарювання, зберігання насіння, садивного матеріалу з метою продажу без додержання методичних і технологічних вимог або реалізація їх без документів про якість, а так само інше введення в обіг насіння, садивного матеріалу з порушенням встановленого порядку.

Суб'єктивна сторона цього правопорушення характеризується виною у формі необережності.

Суб'єктами цього правопорушення можуть бути як громадяни, так і посадові особи, до компетенції яких належать контроль за додержанням порядку та умов ведення насінництва та розсадництва.