Глава 7 Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури ст.79(1) - 92(1) PDF Печать
Административное право - Р.А. Калюжний Науково-практичний коментар: КУпАП

 

Стаття 791. Недодержання екологічних вимог під час проек­тування, розміщення, будівництва, реконструкції та прийняття в експлуатацію об'єктів або споруд

Недодержання екологічних вимог під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції або прийняття в експлуатацію об'єктів чи споруд, а так само недодержання строків, встановлених для кожного етапу будівництва природоохоронних об'єктів чи споруд, або строків прийняття їх в експлуатацію - тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - від п'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

[Кодекс доповнено статтею 79' згідно із Законом України № 209/94-ВР від 14.10.94 p.] [У статтю 79' внесено зміни згідно із Законом України № 55/97-ВР від 07.02.97 p.]

Проектування, розміщення, будівництво, реконструкція або прийняття в експлуатацію об'єктів чи споруд здійснюється відповідно до законів України «Про основи містобудування», «Про планування та забудову територій», «Про архітектурну Діяльність», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про екологічну експертизу», Типових регіональних правил забудови, затверджених наказом Держбуду України від 10.12.2001 р. № 219, інших нормативно-правових актів, державних норм і правил. Будівництво на території сільських, селищних, міських рад житлових будинків, громадських будівель і виробничих об'єктів, благоустрій їх територій провадиться згідно з регіональними і місцевими правилами забудови на основі містобудівної та проектної Документації з дотриманням екологічних норм. При розробці та реалізації містобудівної документації суб'єкти містобудівної діяльності зобов'язані дотримуватись основних завдань та заходів щодо забезпечення екологічної безпеки територій. Екологічна безпека територій   передбачає   дотримання   встановлених   природоохоронним   законодавством вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, збереження та раціонального використання природних ресурсів, санітарно-гігієнічних вимог щодо охорони здоров'я людини, здійснення заходів для нейтралізації, утилізації, знищення або переробки всіх шкідливих речовин і відходів.

Об'єкт: суспільні відносини, що виникають у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Об'єктивна сторона полягає у вчиненні таких дій: недодержання екологічних вимог під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції або прийняття в експлуатацію об'єктів чи споруд; недодержання встановлених для кожного етапу будівництва природоохоронних об'єктів чи споруд строків; недодержання строків прийняття в експлуатацію зазначених об'єктів.

Для кожного етапу будівництва природоохоронних об'єктів чи споруд, як і для будівництва природоохоронних об'єктів чи споруд в цілому, встановлюються певні строки, необхідні для реалізації відповідних вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Так, наприклад, у Переліках важливих будов виробничого призначення і природоохоронних об'єктів у складі Державної програми встановлюється рік початку і закінчення будівництва.

Також встановлюються строки і для прийняття в експлуатацію зазначених об'єктів, за недодержання яких передбачена адміністративна відповідальність за цією статтею.

Суб'єкт: громадяни та посадові особи.

Суб'єктивна сторона: форма вини як умисел, так і необережність.


Стаття 80. Випуск в експлуатацію транспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруд­нюючих речовин у відпрацьованих газах

[У назву статті 80 внесено зміни згідно із Законом України № I98-IV від 24.10.2002 ]

Випуск в експлуатацію автомобілів, літаків, суден та інших пересувних засобів і установок, у яких вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах, а також рівень впливу фізичних факторів, здійснюваного ними під час роботи, перевищують установлені нормативи, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двох до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

[У статтю 80 внесено зміни згідно з Указом Президії Верховної Ради Української РСР № 1369-ХІІ від 29.07.91 p.; Законами України № 3785-ХІІ від 23.12.93 p., № 81/96-ВР від 06.03.96p.]

[У статтю 80 внесено зміни згідно із Законом України № 55/97-ВР від 07.02.97p.] [У статтю 80 внесено зміни згідно із Законом України № 2350-ІІІ від 05.04.2001 p.] [У статтю 80 внесено зміни згідно із Законом України № 198-IV від 24.10.2002 p.]

Об'єкт: суспільні відносини у сфері охорони атмосферного повітря.

Об'єктивна сторона полягає в експлуатації різних пересувних засобів, у яких вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах, а також рівень впливу фізичних факторів, здійснюваного, утворюваного ними під час роботи, перевищують установлені нормативи.

Для кожного типу пересувних джерел, що експлуатуються на території України, встановлюються нормативи вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів цих джерел, які розробляються з урахуванням сучасних технічних рішень щодо зменшення утворення забруднюючих речовин, зниження рівнів впливу фізичних факторів, очищення відпрацьованих газів та економічної доцільності.

Вміст забруднюючої речовини у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувного джерела- гранично допустима кількість забруднюючої речовини у відпрацьованих газах пересувного джерела, що відводиться в атмосферне повітря, фізичними факторами є шум, що виражається в гудінні, грохоті, тріщанні, свисту, вібруванні, радіації, електромагнітному випромінюванні тощо.

Підприємства, установи, організації, що здійснюють проектування, виробництво, експлуатацію та обслуговування автомобілів, літаків, суден, інших пересувних засобів, установок та виробництво і постачання пального, зобов'язані розробляти і здійснювати комплекс заходів щодо зниження токсичності та знешкодження шкідливих речовин, що містяться у відпрацьованих газах та скидах транспортних засобів, переходу на менш токсичні види енергії й пального, додержання режиму експлуатації транспортних засобів та інші заходи, спрямовані на запобігання й зменшення викидів та скидів у навколишнє природне середовище забруднюючих речовин та додержання встановлених рівнів фізичних впливів.

Згідно із законодавством про охорону навколишнього природного середовища проектування, виробництво та експлуатація транспортних та інших пересувних засобів і установок, вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах яких перевищує нормативи або рівні впливу фізичних факторів, забороняються.

Нормативи вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів закріплюються у Порядку розроблення та затвердження нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел забруднення атмосферного повітря, які затверджуються Кабінетом Міністрів (на даний період діє Порядок, затверджений від 13.03.2002 р. № 303).

Суб'єкт: за вчинення дій, передбачених цією статтею, несуть відповідальність посадові особи відповідних підприємств, установ, організацій, що здійснюють випуск в експлуатацію транспортних та інших пересувних засобів.

Суб'єктивна сторона: вина може виражатися як у формі умислу, так і у формі необережності.