Глава 3. Адміністративне стягнення - Страница 8 PDF Печать
Административное право - Р.А. Калюжний Науково-практичний коментар: КУпАП

Стаття 29. Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення

Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, полягає в примусовій безоплатній передачі цього предмета у власність держави за рішенням суду. Конфісковано може бути лише предмет, який є у приватній власності порушника, якщо інше не передбачено законами України.

[У частину першу статті 29 внесено зміни та доповнення згідно із Законом України № 2342-ІП від 05.04.2001 p.]

Конфіскація вогнепальної зброї, інших знарядь полювання і бойових припасів не може застосовуватись до осіб, для яких полювання є основним джерелом існування.

[У частину другу статті 29 внесено зміни згідно із Законом України № 2342-ІП від 05.04.2001 p.]

Порядок застосування конфіскації, перелік предметів, які не підлягають конфіскації, встановлюються цим Кодексом та іншими законами України.

[У частину третю статті 29 внесено зміни згідно із Законом України № 2342-ІП від 05.04.2001 p.]

[У статтю 29 внесено зміни та доповнення згідно з Указом Президії Верховної Ради Української РСР № 2010-ХІ від 03.04.86p.]

1. Відповідно до ч.  5 ст. 41  Конституції України конфіскація  майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом. У зв'язку з цим справи про адміністративні правопорушення, за вчинення яких законом передбачено конфіскацію приватного майна особи, повинні розглядатися тільки судами.

2. Конфіскація означає примусову безоплатну передачу майна у власність держави. Адміністративне   законодавство   допускає   конфіскацію   лише   конкретного    майна: предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, і грошей, одержаних у результаті вчинення такого правопорушення.

3. Адміністративно-правова конфіскація завжди є спеціальною (має спеціальний характер). Це означає, що конфіскується не все майно і не будь-які предмети. Конфіскація провадиться   тільки   щодо   речей,   безпосередньо   пов'язаних   із   адміністративним правопорушенням і прямо зазначених у законі (рушниць та інших знарядь полювання, предметів   спекуляції   тощо).   Конфіскація   предметів   застосовується   досить   часто (предметів дрібної спекуляції, контрабанди, вогнепальної зброї тощо). Конфісковано може бути, як правило, предмет, який є в особистій власності порушника. Предмети контрабанди конфіскуються  незалежно від того, встановлено їх власника чи  ні. Не може   застосовуватися   конфіскація   вогнепальної   зброї,   бойових   припасів,   інших знарядь полювання  до осіб,  для  яких полювання  є основним джерелом  існування. Конфіскація грошей допускається, наприклад, у разі вчинення правопорушень у сфері підприємницької  діяльності   (дрібна   спекуляція,   незаконна  торговельна  діяльність), азартних іграх тощо. Конфіскації в зазначених випадках підлягають одержаний незаконно прибуток або ставки у грі.

4.    Відповідно   до   п.   13.7.6   Тимчасової   інструкції   з   діловодства   в   місцевому загальному суді,  затвердженої наказом  Державної судової адміністрації України від 17.02.2005 р. № 20, постанова про конфіскацію предмета, який став знаряддям учинення або безпосереднім об'єктом правопорушення, грошей надсилається на виконання відділу державної виконавчої служби за місцезнаходженням цього предмета, грошей. Справа передається в архів суду лише після долучений до матеріалів справи постанови про конфіскацію предмета, грошей з відміткою про виконання.