ЗМІСТ PDF Печать
Право - В. Ф. Опришко, Ф. П. Шульженко Правознавство

 

 

Передмова

Глава І. Основи теорії держави і права

§ 1. Походження, сутність та ознаки держави

§ 2. Походження та сутність права

§ 3. Громадянське суспільство та соціальна правова держава

§ 4. Функції держави

§ 5. Механізм держави

§ 6. Форма держави

§ 7. Джерела права. Систематизація законодавства

§ 8. Норми права та форми їх реалізації

§ 9. Поняття, значення і способи тлумачення правових норм

§ 10. Система права

§ 11. Правові відносини

§ 12. Законність і правопорядок. Правопорушення та відповідальність за їх скоєння

Глава ІІ. Основи конституційного права України

§ 1. Поняття, предмет та джерела конституційного права

§ 2. Конституційний процес в Україні у 1990—1996 рр

§ 3. Основи конституційного ладу України

§ 4. Конституційно-правовий статус особи

§ 5. Народовладдя в Україні та форми його здійснення

§ 6. Система органів державної влади України

§ 7. Місцеве самоврядування. Особливості організації влади в Автономній Республіці Крим

§ 8. Конституція України — основа подальшого розвитку національного законодавства

 

Глава ІІІ. Основи адміністративного права України

§ 1. Управління як об’єкт адміністративного права

§ 2. Адміністративне право України: поняття і предмет правового регулювання

§ 3. Джерела адміністративного права. Кодекс про адміністративні правопорушення

§ 4. Адміністративно-правові норми та адміністративно-правові відносини

§ 5. Суб’єкти адміністративного права: поняття і класифікація

§ 6. Державна служба: поняття, правовий статус державних службовців

§ 7. Поняття форм і методів державного управління

§ 8. Поняття і класифікація актів управління та їх види

§ 9. Адміністративні правопорушення: поняття та ознаки

§ 10. Поняття складу адміністративного правопорушення

§ 11. Адміністративна відповідальність.

Адміністративні стягнення: поняття та види

§ 12. Правові основи організації управління економікою

§ 13. Правові основи управління підприємством

 

Глава IV. Основи фінансового права України

§ 1. Фінансове право України: поняття, предмет правового регулювання та система

§ 2. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

§ 3. Правові основи фінансового контролю в Україні

§ 4. Бюджетна система України

§ 5. Бюджетний процес в Україні

§ 6. Державний бюджет України та місцеві бюджети

§ 7. Поняття та система податків в Україні

§ 8. Правовий режим бюджетного фінансування

 

Глава V. Основи банківського права України

§ 1. Банківське право України: поняття та предмет правового регулювання

§ 2. Джерела та система банківського права

§ 3. Правовідносини у сфері банківської діяльності та їх суб’єкти

§ 4. Банківська система України. Правовий статус Національного банку України

§ 5. Правовий статус комерційних банкн

§ 6. Правове регулювання банківського рахунка

§ 7. Правове регулювання платіжної системита безготівкових розрахунків

§ 8. Правові засади банківського кредитування

§ 9. Правовий статус кредитних спілок

 

Глава VІ. Основи цивільного права України

§ 1. Цивільне право України: поняття, предмет правового регулювання та система. Цивільне законодавство

§ 2. Цивільне законодавство України:   загальна характеристика

§ 3. Цивільно-правові відносини та їх елементи

§ 4. Суб’єкти цивільно-правових відносин

§ 5. Юридичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин

§ 6. Держава як учасник цивільно-правових відносин

§ 7. Об’єкти цивільно-правових відносин

§ 8. Здійснення цивільних прав та виконання юридичних обов’язків

§ 9. Поняття, види та форма правочинів

§ 10. Представництво і довіреність

§ 11. Строки в цивільному праві. Позовна давність

§ 12. Право власності в Україні

§ 13. Загальна характеристика зобов’язань:  поняття, зміст, підстави виникнення та припинення

§ 14. Цивільно-правові договори:  поняття, види, порядок укладання та припинення

§ 15. Загальна характеристика окремих  видів цивільно-правових договорів

§ 16. Розрахункові правовідносини

§ 17. Договір банківського рахунка

§ 18. Кредитні правовідносини. Кредитний договір

§ 19. Виконання зобов’язань і способи забезпечення їх виконання

§ 20. Зобов’язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди

§ 21. Цивільно-правова відповідальність

§ 22. Загальна характеристика спадкового права України

§ 23. Право інтелектуальної власності в Україні

 

Глава VІІ. Основи сімейного права України

§ 1. Поняття сімейного права, його принципи та джерела. Сімейне законодавство України

§ 2. Укладення та припинення шлюбу

§ 3. Права та обов’язки подружжя

§ 4. Права та обов’язки батьків і дітей за законодавством України

§ 5. Правові форми влаштування дітей, що позбавлені батьківського піклування

 

Глава VІІІ. Основи господарського права України

§ 1. Поняття, предмет та методи правового регулювання господарського права

§ 2. Загальна характеристика господарського законодавства України

§ 3. Господарські правовідносини та їх види

§ 4. Суб’єкти та об’єкти господарських правовідносин

§ 5. Управління державним сектором економіки. Загальна характеристика державних підприємств

§ 6. Приватизацiя в Українi

§ 7. Підприємницька діяльність суб’єктів господарювання

§ 8. Правові засади захисту економічної конкуренції

§ 9. Правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні

§ 10. Правове регулювання банкрутства