Печать
PDF

Зміст

Posted in Право - В.Д.Ткаченко Порівняльне правознавство

Розділ 1. Порівняльне правознавство: загальна характеристика

§ 1 Порівняльне правознавство як метод, наука та навчальна дисципліна

§ 2 Виникнення порівняльного правознавства

§ 3 Предмет і метод порівняльного правознавства

§ 4 Об'єкти порівняльного правознавства

§ 5 Функції порівняльного правознавства

§ 6 Місце порівняльного правознавства в системі юридичних наук

§ 7 Значення порівняльного правознавства

§ 8 Види досліджень у порівняльному правознавства

 

Розділ 2. Класифікація основних правових систем сучасності

§ 1 Поняття і структура правової системи

§ 2 Поняття «правова сім'я»

§ 3 Критерії класифікації правових систем

§ 4 Місце правової системи України серед правових систем світу

 

Розділ 3. Загальна характеристика романо-германськоі правової сім'ї

§ 1 Особливості романо-германськоі правової сім'ї

§ 2 Основні етапи розвитку романо-германської правової сім'ї

§ 3 Роль науки (університетів) у розвитку романо-германського права

§ 4 Зв'язок романо-германськоі правової сім'ї з римським правом

§ 5 Вплив канонічного права на формування романо-германського права

§ 6 Поділ романо-германського права на публічне і приватне право

 

Розділ 4. Джерела права романо-германської правової сім'ї

§ 1. Норми права в романо-германській сім'ї

§ 2. Джерела права в романо-германській сім'ї, їх види

§ 3. Нормативно-правові акти в романо-германській сім'ї

§ 4. Закон як джерело права в романо-германській сім'ї

§ 5. Загальні принципи в романо-германській правовій сім'ї

§ 6. Доктрина в романо-германській правовій сім'ї

§ 7. Звичай у системі джерел романо-германського права

§ 8. Судова практика в романо-германській правовій сім'ї

 

Розділ 5. Загальна характеристика англо-американської правової сім'ї

§ 1. Особливості англо-американської правової сім'ї

§ 2. Основні етапи розвитку англійської правової системи

§ 3. Виникнення та реформування загального права

§ 4. Загальне право: поняття та особливості

§ 5. Право справедливості і його співвідношення з загальним правом

 

Розділ 6. Джерела права англо-американської правової сім'ї

§ 1. Поняття та види джерел права в англо-американській сім'ї

§ 2. Прецедент як джерело права в англо-американській сім'ї

§ 3. Закон як джерело права в англо-американській сім'ї

§ 4. Делеговане законодавство в англо-американській правовій сім'ї

§ 5. Звичай в англо-американській правовій сім'ї

§ 6. Інші джерела англо-американського права

 

Розділ 7. Правова система США

§ 1. Формування правової системи США

§ 2. Сучасна правова система США

 

Розділ 8. Релігійні правові системи

§ 1. Загальна характеристика правових систем релігійного типу

§ 2. Мусульманське (ісламське) право

 

2.1.      Загальна характеристика мусульманського права

2.2.      Джерела мусульманського права

2.3.      Право сучасних мусульманських держав

 

§ 3. Індуське право

 

3.1.      Загальна характеристика індуського права

3.2.      Джерела індуського права

3.3.      Сучасне право Індії

 

§4. Іудейське (єврейське) право

 

4.1.      Загальна характеристика іудейського права

4.2.      Джерела іудейського права

4.3.      Сучасне право Ізраїлю

 

§ 5. Канонічне право

 

5.1.      Загальна характеристика канонічного права

5.2.      Джерела канонічного права

5.3.      Застосування канонічного права в сучасному світі

 

Розділ 9. Традиційні правові системи

§ 1. Загальна характеристика правових систем традиційного типу

§ 2. Правові системи країн Далекого Сходу

 

2.1.      Правова система Китаю

2.2.      Правова система Японії

 

§ 3. Правові системи держав Африки

Рекомендована література