Розділ 7 КВАЛІФІКАЦІЙНІ КОМІСІЇ СУДДІВ PDF Печать
Право - Організація судової влади в Україні (Марочкін...)

Розділ 7 КВАЛІФІКАЦІЙНІ КОМІСІЇ СУДДІВ

 

7.1. Статус кваліфікаційних комісій суддів, їх склад

Кваліфікаційні комісії суддів – це спеціально створені колегіальні атестаційно-дисциплінарні органи, завданнями яких є: по-перше, забезпечення формування корпусу професійних суддів, здатних кваліфіковано, сумлінно й неупереджено здійснювати правосуддя, шляхом відбору й рекомендування осіб для зайняття посади професійного судді; по-друге, визначення рівня фахової підготовленості професійних суддів; по-третє, розгляд питань про дисциплінарну відповідальність суддів.

Статус та діяльність кваліфікаційних комісій суддів визначаються Конституцією України, указами Президента України та Законами України “Про судоустрій України” та “Про статус суддів”.

Кваліфікаційні комісії, що діють у системі судоустрою України, поділяються на такі види:

– кваліфікаційні комісії суддів загальних судів;

– кваліфікаційна комісія суддів військових судів;

– кваліфікаційні комісії суддів відповідних спеціалізованих судів;

– Вищу кваліфікаційну комісію суддів України.

Кваліфікаційні комісії суддів загальних судів здійснюють свою діяльність у центрах апеляційних округів, які утворюються згідно з указом Президента України, усі інші кваліфікаційні комісії – у місті Києві.

Кваліфікаційні комісії суддів діють у складі 11 членів, які мають вищу юридичну освіту. До складу кваліфікаційної комісії входять:

– шість суддів, обраних таємним або відкритим голосуванням конференціями суддів відповідних судів;

– дві особи від Міністерства юстиції України;

– дві особи, уповноважені відповідною обласною (Київською міською) радою за місцезнаходженням кваліфікаційної комісії суддів;

– одна особа від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України діє у складі 13 членів, з яких:

– сім суддів, обраних до Комісії з’їздом суддів України;

– дві особи, призначені Верховною Радою України;

– дві особи, призначені Президентом України;

– одна особа від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

– одна особа від Міністерства юстиції України.

До складу кваліфікаційних комісій суддів та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не можуть бути обрані Голова Верховного Суду України, голови вищих спеціалізованих та апеляційних судів, а також їх заступники, члени Вищої ради юстиції України.

Більшість складу кваліфікаційних комісій та Вищої кваліфікаційної комісії суддів становлять саме судді. Це пояснюється необхідністю забезпечення незалежності суддів і разом із тим у повній мірі відповідає міжнародним стандартам. Так, згідно з пунктами 1.3. та 5.1. Європейської хартії про статус суддів будь-яке рішення щодо вибору, підбору, призначення, проходження служби, дисциплінарної відповідальності та припинення повноважень повинно прийматися інстанцією, у рамках якої засідає щонайменше половина суддів22. У той же час наявність у складі представників юридичної громадськості (не суддів) сприяє подоланню корпоративної замкненості суддівського корпусу.

Члени кваліфікаційних комісій суддів здійснюють свої повноваження на громадських засадах і на час роботи в комісіях звільняються від виконання службових обов’язків за основним місцем роботи зі збереженням середнього заробітку. Строк повноважень кваліфікаційних комісій суддів становить три роки з дня їх утворення.