Печать
PDF

Розділ 2. Поняття, зміст та сутність інформаційного права

Posted in Право - Основи інформаційного права України ( Цимбалюк )

Розділ 2. Поняття, зміст та сутність інформаційного права

2.1. Взаємозв'язок інформатики та права в інформаційному суспільстві
2.2. Концептуальні підходи до формування змісту інформаційного права
2.3. Система правового регулювання соціальнихінформаційних відносин
2.4. Місце інформаційного права в юридичній науці. Міжгалузевий зв'язок інформаційного права
2.5. Методи інформаційного права

2.1. Взаємозв'язок інформатики та права в інформаційному суспільстві

Взаємозв'язок інформатики та права в інформаційному суспільстві виявляється у кількох аспектах.
По-перше — як наук. Інформатика відпрацьовує методи дослідження, які після відповідної адаптації дають можливість вирішувати проблеми правової науки. Серед таких методів — методи формування гіперсистем, агрегації, комп'ютерного моделювання, алгоритмізації тощо.
По-друге — як галузей суспільної діяльності. Право визначає межі дозволеної поведінки, правопорушення і відповідальності у сфері інформаційних відносин. Право може забороняти, стримувати або стимулювати інформаційні відносини, розвиток їх, тенденції тощо.
На межі інформатики та права виникло таке соціальне явище, як інформаційне право.
Категорія "інформаційне право" може розглядатися в кількох аспектах:
- як галузь суспільних відносин;
- як інституція в юридичній науці;
- як навчальна дисципліна.
Як галузь суспільних відносин інформаційне право може розглядатися у двох змістах: об'єктивному і суб'єктивному.
В об'єктивному змісті інформаційне право — це врегульований нормативними актами комплекс суспільних відносин, об'єктом яких є інформація.
У суб'єктивному змісті інформаційне право — це комплекс прав і обов'язків суб'єктів суспільних відносин щодо інформації.
Як інституція в юридичній науці інформаційне право — це відносно автономна інституція правової науки щодо дослідження проблем суспільних відносин, об'єктом яких є інформація.
Як навчальна дисципліна інформаційне право — це комплекс знань, що подаються для вивчення теорії і практики регулювання суспільних відносин, об'єктом яких є інформація.