Печать
PDF

Зміст (Основи інформаційного права України (B.C.Цимбалюк, В.Д.Гавловський, В.В.Гриценко та ін.))

Posted in Право - Основи інформаційного права України ( Цимбалюк )

Зміст

Вступ

Розділ 1. Інформаційне суспільство та інформаційна цивілізація: поняття, позитивні і негативні сторони
1.1. Історія (онтологія) розвитку технологій об'єктивного вираження спілкування між людьми
1.2. Роль інформації в суспільних відносинах на різних історичних етапах розвитку суспільства
1.3. Поняття та сутність інформатизації

Розділ 2. Поняття, зміст та сутність інформаційного права
2.1. Взаємозв'язок інформатики та права в інформаційному суспільстві
2.2. Концептуальні підходи до формування змісту інформаційного права
2.3. Система правового регулювання соціальнихінформаційних відносин
2.4. Місце інформаційного права в юридичній науці. Міжгалузевий зв'язок інформаційного права
2.5. Методи інформаційного права

Розділ 3. Структура науки і навчальної дисципліни "Інформаційне право"
3.1. Об'єкт, предмет і система науки і навчальної дисципліни "Інформаційне право"
3.2. Методологія інформаційного права
3.3. Зміст та завдання навчальної дисципліни "Інформаційне право"

Розділ 4. Вплив правової інформатики на формування права
4.1. Використання здобутків правової інформатики щодо забезпечення правотворчої діяльності
4.2. Світова електронна мережа правових документів Global Legal Information Network (GLIN)

Розділ 5. Інформаційна культура як об'єкт інформаційного права
5.1. Сутність, зміст та трансформація категорії"культура"
5.1.1. Поняття категорії "культура"
5.1.2. Природа культури: філософський аспект її еволюції
5.1.3. Методологічні підходи щодо співвідношення категорій "культура", "цивілізація", "суспільство" та пізнання їх
5.1.4. Основні положення теорії культурної еволюції
5.2. Концептуальні підходи до визначення сутності та змісту категорії "е-культура"
5.2.1. Сутність інформаційної культури (феноменологічний аспект)
5.2.2. Аспекти інформаційної культури
5.2.3. Культура поведінки у сфері інформаційних відносин
5.2.4. Культура інформаційних потребта проблеми реалізації їх
5.3. Інформаційно-правова культура як складова інформаційної культури
5.3.1. Взаємозв'язок інформаційної культури з правовою культурою
5.3.2. Формування правосвідомості та інформаційної культури за допомогою права
5.4. Роль права у формуванніінформаційної культури
5.4.1. Сутність правового забезпеченняформування інформаційної культури
5.4.2. Світові ментальні системи (культури) права
5.4.3. Взаємовплив культури права і науково-технічного прогресу

Розділ 6. Правове відображення формування державної інформаційної політики в Україні
6.1. Роль органів публічної влади у формуванні державної інформаційної політики
6.2. Заходи щодо реалізації державної інформаційної політики для прискорення розвитку інформаційного суспільства в Україні
Додаткова література до розділу 6

Розділ 7. Міжнародні аспекти інформаційного права
7.1. Тенденції міжнародного інформаційного права
7.1.1. Вплив міжнародного права на формування інформаційного права України
7.1.2. Принципи міжнародного інформаційного права
7.1.3. Міжнародне співробітництво у сфері інформаційних відносин
7.1.4. Міжнародні договори в сфері інформаційних правовідносин
7.2. Міжнародна діяльність України в галузі захисту інформації
7.2.1. Основні положення щодо міжнародної діяльності України в галузі захисту інформації в автоматизованих системах
7.2.2. Міжнародний захист технологій
7.2.3. Міжнародний захист комерційної таємниці
7.3. Правове регулювання, охорона та захистінформації за законодавством різних країн
7.3.1. Правові підходи щодо регулювання інформаційних правовідносин
7.3.2. Окремі аспекти правового регулювання суспільних інформаційних відносин у західноєвропейських країнах
7.3.3. Інформаційне законодавство Австралії
7.3.4. Інформаційне законодавство Росії
7.3.5. Інформаційне законодавство Казахстану
7.3.6. Інформаційне законодавство США
7.4. Висновки
Додаткова література до розділу 7

Розділ 8. Інформаційна безпека як об'єкт інформаційного права
8.1. Вступ до основ інформаційної безпеки
8.2. Елементи формування основ тектології інформаційної безпеки
8.2.1. Сутність теорії інформаційної безпеки
8.2.2. Напрямки інформаційної безпеки
8.2.3. Інститути тектології інформаційної безпеки
8.2.4. Інформаційна безпека як функція
8.3. Агреговані моделі тектології інформаційної безпеки
8.4. Методологічні положення інформаційної безпеки
8.5. Людський фактор в організації інформаційної безпеки
8.6. Правовий аспект інформаційної безпеки
8.6.1. Основні питання правової культури щодо інформаційної безпеки
8.6.2. Стан правового регулювання охорони та захисту інформації

Розділ 9. Безпека в інформаційному суспільстві через нові парадигми науки кримінального права
9.1. Завдання і проблеми кримінального законодавства в умовах формування інформаційного суспільства
9.2. Категорія "безпека" як провідний чинник родового об'єкта кримінального права
9.3. Спосіб (засіб, метод, технологія) вчинення злочину як елемент об'єктивної сторони у кримінальному законодавстві
Додаткова література до розділу 9

Висновки

Література