Печать
PDF

ЗМІСТ

Posted in Право - А.П.Гель та ін. Судові та правоохоронні органи

ЗМІСТ

 

Вступ

Розділ 1. Предмет і основні поняття дисципліни "Судові та правоохоронні органи України"

1.1.    Поняття правоохоронної діяльност

1.2.              Поняття правоохоронних органів

1.3.              Предмет дисципліни "Судові та правоохоронні органи України"

1.4.              Джерела дисципліни і їх класифікація

Контрольні питання

 

Розділ2. Судова система України

2.1.               Загальні засади судочинства в Україні

2.2.               Конституційний Суд України

2.3.               Система судів загальної юрисдикції

2.4.               Місцеві суди

2.5.               Апеляційні суди

2.6.               Вищі спеціалізовані суди

2.7.               Верховний Суд України

2.8.               Статус професійних суддів, народних засідателів і присяжних

2.9.               Кваліфікаційні комісії суддів. Вища рада юстиції

2.10.             Суддівське самоврядування в Україні

2.11.             Організаційне забезпечення діяльності судів

Контрольні питання

 

Розділ 3. Прокуратура України

3.1.                Завдання і принципи діяльності прокуратури України

3.2.                Функції прокуратури, їх значення щодо виконання завдань, покладених на прокурора

3.3.                Слідство в органах прокуратури. Координація діяльності по боротьбі із злочинністю

3.4.                Система органів прокуратури і організація її діяльності

3.5.                Кадри органів прокуратури

3.6.                Сутність змін, внесених у Закон України "Про прокуратуру" у зв'язку з приведенням його положень у відповідність до ст. 8 Конституції України

Контрольні питання

 

Розділ 4. Служба безпеки України

4.1.                Завдання, організація діяльності й система Служби безпеки України

4.2.                Повноваження Служби безпеки України

4.3.                Кадри Служби безпеки України, їх правовий та соціальний захист

4.4.                Контроль і нагляд за діяльністю Служби безпеки України

Контрольні питання

 

Розділ 5. Органи внутрішніх справ України

5.1.                Органи внутрішніх справ у системі правоохоронних органів, їх завдання та функції

5.2.                Система органів внутрішніх справ

5.3.                Міністерство внутрішніх справ України: завдання, функції, повноваження і структура

5.4.                Міліція: завдання, структура і повноваження

5.5.                Особовий склад міліції, його правовий і соціальний захист. Контроль за діяльністю міліції

Контрольні питання

 

Розділ 6. Державна податкова служба України

6.1.                Система, завдання і функції державної податкової служби

6.2.                Права, обов'язки і відповідальність органів державної податкової служби

6.3.                Посадові особи органів Державної податкової служби України і їх правовий захист

6.4.                Податкова міліція: завдання, структура і повноваження

6.5.                Начальницький склад податкової міліції і його правовий та соціальний захист

Контрольні питання

 

Розділ 7. Державний департамент України з питань виконання покарань

7.1.     Завдання та функції Державного департаменту України з питань виконання покарань

7.2.     Система органів і установ виконання покарань, підпорядко­ваних Департаменту, та їх організаційна структура

Контрольні питання

 

Розділ 8. Оперативно-розшукова діяльність

8.1.               Загальні засади здійснення оперативно-розшукової діяльності та її суб'єкти

8.2.               Обов'язки і права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність

8.3.               Гарантії законності при здійсненні оперативно-розшукової діяльності

8.4.               Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів та осіб, які залучаються до оперативно-розшукової діяльності

8.5.               Нагляд за додержанням законів при здійсненні оперативно-розшукової діяльності

Контрольні питання

 

Розділ 9. Органи досудового слідства і дізнання

9.1.                Поняття досудового розслідування і його форми

9.2.                Система органів досудового слідства в Україні

9.3.                Органи дізнання: система і компетенція

9.4.                Органи дізнання в системі МВС України

Контрольні питання

 

Розділ 10. Органи юстиції в Україні

10.1.                 Міністерство юстиції України

10.2.                 Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі

10.3.                 Районні, районні в містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції

10.4.                 Державна виконавча служба в системі органів Міністерства юстиції України

Контрольні питання

 

Розділ 11. Нотаріат в Україні

11.1.                 Поняття нотаріату. Предмет і завдання нотаріальної діяльності

11.2.                 Правові основи діяльності нотаріату

11.3.                 Нотаріус

11.4.                 Організаційна побудова нотаріату в Україні

11.5.                 Компетенція нотаріальних органів щодо вчинення нотаріальних дій

11.6.                 Загальні правила вчинення нотаріальних дій

Контрольні питання

 

Розділ 12. Адвокатура України

12.1.                 Поняття адвокатури

12.2.                 Принципи і гарантії адвокатської діяльності

12.3.                 Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури

12.4.                 Вища кваліфікаційна комісія адвокатів

12.5.                 Організаційні форми адвокатської діяльності

12.6.                 Види адвокатської діяльності

12.7.                 Права адвоката при здійсненні адвокатської діяльності

12.8.                 Адвокат у кримінальному процесі

12.9.                 Представництво адвоката в цивільному процесі

Контрольні питання