Кримінальне право України Загальна частина (за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація) PDF Печать
Уголовное право - Кримінальне право України Загальна частина

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

 

 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 

Підручник

За редакцією професорів В. В. Сташиса, В. Я. Тація

4-те видання, перероблене і доповнене

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів

 

Харків

«Право»

2010

 

Рецензенти:

О. М. Костенко — доктор юридичних наук, професор (Інститут держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України), академік АПрН України, заслужений діяч науки і техніки України;

В. А. Мисливий — доктор юридичних наук, професор (Дні­пропетровський державний університет внутрішніх справ);

A. А. Музика — доктор юридичних наук, професор (Державний науково- дослідний інститут митної справи)

 

Автори підручника:

Ю. В. Баулін — розділи II, ХШ, ХЩ XV, ХІХ (§ 1, 2, 5-10);

B.  І. Борисов — розділи III, IV, X (§ 4);

Л. М. Кривоченко — розділи V, X (§ 5-7), XX, XXI, XXII;

В. А. Ломако — розділи X (§ 1-3), XVI, XIX (§ 3, 4);

М. І. Панов — розділи VIII, ХІІ;

В. В. Сташис — розділи XVII, ХХІІІ;

В. Я. Тацій — розділи І, VI, VII, IX;

В. П. Тихий — розділ XI;

В. І. Тютюгін — розділ ХУЛІ;

Ю. В. Гродецький, В. А. Козак — укладачі предметного покажчика

 

У підручнику на основі Кримінального кодексу України 2001 р., досягнень науки кримінального права, з урахуванням судової практики висвітлено основні питання Загаль­ної частини кримінального права України, а також наведено відомості про основні на­прямки (школи) науки кримінального права. У четвертому виданні підручника враховано зміни і доповнення до КК України, які сталися за період від 2001 р. до листопада 2009 р., положення інших нормативно-правових актів, а також рішення Конституційного Суду України та нові постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах.

Для студентів, аспірантів та викладачів вищих юридичних навчальних закладів, а також наукових і практичних працівників.