16. НЕЗАКОННА ТОРГОВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ PDF Печать
Уголовное право - Кваліфікація злочинів (М.Й. Коржанський)

16. НЕЗАКОННА ТОРГОВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Суспільна сутність злочину, передбаченого ст. 1556 КК, полягає в порушенні правил створення підприємства торгівлі шляхом ухилення від реєстрації такого підприємства та його торговельної діяльності.

У постанові Верховної Ради України "Про застосування статей 154, 1556 Кримінального кодексу України та статей 1б02, 208' Кодексу України про адміністративні правопорушення" від 26 січня 1993 р.[i] незаконна торговельна діяльність визначається як здійснення двох або більше угод купівлі-продажу товарів чи будь-яких інших предметів без дозволу відповідних установ з метою одержати неконтро-льований державою прибуток. Незаконною торговельною діяльністю визнається також здійснення без відповідної реєстрації однієї угоди купівлі-продажу, якщо її предметом є партія будь-яких товарів і одержаний неконтрольований прибуток перевищує мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством України.

Згідно з Декретом Кабінету Міністрів "Про податок на промисел" від 17 березня 1993 р.[ii] для систематичного заняття торговельною діяльністю особа повинна зареєструватися як підприємець або створити торговельне підприємство. Для торгівлі окремими видами товарів (медикаментами, мисливською чи спортивною зброєю, алкогольними напоями та деякими іншими) громадянин має отримати відповідний дозвіл (ліцензію). У всіх випадках за заняття торговельною діяльністю громадяни сплачують податок.

Ухилення від реєстрації торговельної діяльності вчинюється з метою одержати неконтрольований державою прибуток, тобто з корисливою метою.

За ст. 1556 КК кваліфікуються дії осіб, які: а) продають товари в кількості, що значно перевищує кількість товарів, зазначених у патентів б) торгують товарами без відповідного дозволу (ліцензії); в) займаються торговельною діяльністю, яка не передбачена статутними документами їхнього підприємства.

За ч. 1 ст. 1556 КК діяння кваліфікується за умови, що особа вже притягалася до адміністративної відповідальності за порушення порядку заняття підприємницькою діяльністю у сфері торгівлі і протягом року знову вчинила таке правопорушення.

Незаконна торговельна діяльність, вчинена за попереднім зговором групою осіб або з одержанням прибутку у великих розмірах кваліфікується за ч. 2 ст. 1556 КК. Злочин визнається вчиненим за попереднім зговором групою осіб, якщо вони заздалегідь, до вчинення злочину, домовилися про вчинення діяння спільними зусиллями. Діяння кваліфікують за ч. 2 ст. 1556 КК незалежно від того, чи всі члени групи виконували одні й ті ж дії, чи між ними був розподіл ролей.

Незаконна торговельна діяльність визнається вчиненою у великих розмірах І кваліфікується за ч. 2 ст. 1556 КК, якщо прибуток від цієї діяльності становить не менше як сім з половиною встановлених законодавством України мінімальних розмірів заробітної плати (примітка до ст. 1556 КК).

Незаконна торговельна діяльність, вчинена організованою групою або особою, раніше судимою на незаконну торговельну діяльність чи спекуляцію, або з одержанням прибутку в особливо великих розмірах, кваліфікується за ч. З ст. 1556 КК.

Дії кваліфікують за ч. З ст. 1556 КК, якщо злочин вчинила група, яка має ознаки організації, визначені вище.

Незаконна торговельна діяльність визнається вчиненою з одержанням прибутку в особливо великих розмірах і кваліфікується за ч. З ст. 1556 КК, якщо розмір прибутку від цієї діяльності становить не менше як сорок мінімальних розмірів заробітної плати[iii].


[i] Відомості Верховної Ради України. — 1993. — N8 12. — Ст. 103,

 

[ii] Там само. — 1993. — № 19. — Ст. 208.

 

[iii] Докладніше про відмежування незаконної торговельної діяльності від суміжних злочинів див.; Воробей. П.А. Кримінальна відповідальність за незаконну торговельну діяльність — К, 1996. — С 89 і далі.