15. ШТУЧНЕ ПІДВИЩЕННЯ І ПІДТРИМАННЯ ВИСОКИХ ЦІН НА ТОВАРИ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ ТА ПОСЛУГИ НАСЕЛЕННЮ PDF Печать
Уголовное право - Кваліфікація злочинів (М.Й. Коржанський)

15. ШТУЧНЕ ПІДВИЩЕННЯ І ПІДТРИМАННЯ ВИСОКИХ ЦІН НА ТОВАРИ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ ТА ПОСЛУГИ НАСЕЛЕННЮ

 

Злочин, передбачений ст. 1555 КК, є засобом боротьби за монополію цін на ринку товарів і послуг. Монополізація цін на товари і послуги руйнує вільну конкуренцію, не сприяє розвиткові ринку, зниженню цін. Антимонопольне законодавство України ще тільки створюється. Закони України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" від 18 лютого 1992 р.[i], "Про Антимонопольний комітет України" від 26 листопада 1993 р.[ii] та "Про захист від недобросовісної конкуренції" від 7 червня 1996 р.[iii] є першими законодавчими актами, спрямованими на обмеження монополізму і розвиток конкуренції товаровиробників. Щоб підтримувати монопольні ціни на товари і послуги, отримувати максимальні прибутки від реалізації товарів і послуг, товаровиробники примушують і нших підприємців штучно підвищувати ціни або підтримувати їх на високому рівні.

Способами такого примушування є застосування насильства (побоїв, тілесних ушкоджень, позбавлення волі тощо), заподіяння шкоди (здоров'ю, майну, честі та гідності і т. ін.) або погрози застосувати насильство.

Діяння кваліфікується за ч. 1 ст. 1555 КК, якщо застосовано один із цих способів. Кваліфікація злочину не змінюється, якщо винний застосував до потерпілого одночасно всі такі способи — погрози, насильство і заподіяння шкоди.

При цьому погрози, побої і легкі тілесні ушкодження охоплюються ч. 1 ст. 1555 КК і додаткової кваліфікації за іншими статтями про відповідальність за злочини проти особи не потребують, оскільки ці діяння є способом, невід'ємною складовою частиною об'єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 1 ст. 1555 КК. При погрозі вбивством (ст. 100 КК) або заподіянні потерпілому тяжких (ст. 101 КК) чи середньої тяжкості (ст. 102 КК) тілесних ушкоджень діяння кваліфікують за сукупністю злочинів за ст. 1555 та статтями 100, 101 чи ст. 102 КК. Якщо потерпілому було заподіяно майнову шкоду (знищення майна, що завдало потерпілому значної шкоди), то діяння кваліфікують за ч. 1 ст. 1555 КК та ч. 1 чи ч. 2 ст. 145 КК.

За ст, 1555 КК кваліфікуються дії як самих товаровиробників, які прагнуть утримати монополію високих цін, так і інших осіб, яких вони підмовили чи примусили до вчинення цього злочину. Якщо при цьому співучасники виступали як організована група, то їх дії слід кваліфікувати за ч. 2 ст. 1555 КК. Примушування до штучного підвищення чи підтримання цін на високому рівні на товари або послуги, вчинене особою, яка раніше була судимою за цей же злочин, кваліфікується за ч. 2 ст. 1555 КК за умови, що судимість за цей злочин не знято і не погашено.

 


[i] Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 21. — Ст. 296.

 

[ii] Там само. — 1993. ~ № 50. — Ст. 472.

 

[iii] Там само. — 1996- — № 36. — Ст. 164.