9. ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ВИПУСКУ (ЕМІСІЇ) ТА ОБІГУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ PDF Печать
Уголовное право - Кваліфікація злочинів (М.Й. Коржанський)

9. ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ВИПУСКУ (ЕМІСІЇ) ТА ОБІГУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

 

Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18 червня 1991 р.[i] визначає загальне поняття цінних паперів, якими є грошові документи, що засвідчують відносини позики з наступною виплатою дивідендів (відсотків) їхнім власникам.

Згідно із законом цінними паперами є:

акції,

облігації,

казначейські зобов'язання,

ощадні сертифікати,

векселі,

приватизаційні папери (ст. З закону),

а також інвестиційні сертифікати[ii].

Випускати цінні папери (робити емісію) мають право лише юридичні особи, створені і зареєстровані як акціонерні товариства.

Випуск (емісію) цінних паперів акціонерні товариства здійснюють згідно із зазначеним законом та Указом Президента України " Про порядок підготовки та продажу акцій відкритих акціонерних товариств, які створені шляхом корпоратизації" від 18 березня 1994 р.[iii]

Згідно Із законодавством право на випуск (емісію) цінних паперів емітент набуває з моменту їх реєстрації І присвоєння реєстраційного номера у фінансовому органі. Після цього він набуває права на реєстрацію інформації про випуск (емісію) цінних паперів І може її опублікувати.

До інформації про випуск цінних паперів включаютьсятакі дані:

1) найменування, місцезнаходження, дата заснування емітента, види діяльності, бухгалтерський баланс і результати фінансової діяльності за останні три роки, звіт про статутний фонд, чисельність службовців, дані про освіту, кваліфікацію та виробничий стаж керівників;

2) опис ділової діяльності емітента — відомості про виробництво, реалізацію продукції, призначення ресурсів, залучених від емісії, обсяг емісії, вид і категорія цінних паперів, кількість, номінальна вартість і сума емісії цінних паперів, число серій і порядкові номери, місце, день початку і припинення продажу цінних паперів;

3) кількість іменних акцій;

4) строк погашення.

За ч. І ст. 1488 КК кваліфікуються дії громадянина або посадової особи суб'єкта підприємницької діяльності, яка випустила цінні папери і не зареєструвала емісію у фінансовому органі відповідно до встановленого порядку. Частина 2 ст, 1488 КК передбачає відповідальність за внесення в документи, що подаються для реєстрації емісії пінних паперів, завідомо недостовірної (фальшивої, вигаданої) інформації, а так само затвердження такої інформації емітентом.

Діяння за ч. 2 ст. 1488 КК кваліфікується лише у випадку, якщо такою фальсифікацією інформації про випуск (емісію) цінних паперів Інвесторам було заподіяно матеріальну шкоду. У ч. 2 ст. 1488 КК не зазначається розмір заподіяної цим діянням матеріальної шкоди інвесторам. Для кваліфікації злочину за ч. 2 ст. 1488 КК має враховуватися шкода, заподіяна як усім, хто придбав випущені цінні папери, так І кожному з них.


[i] Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 38. — Ст. 508.

 

[ii] Див.: ст. 2 Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, затвердженого Указом Президента України від 19 лютого 1994 р. // Урядовий кур'єр. — 1994. — 19 березня

[iii] Голос України. — 1994. — 26 березня.