8. РОЗГОЛОШЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ PDF Печать
Уголовное право - Кваліфікація злочинів (М.Й. Коржанський)

8. РОЗГОЛОШЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ

 

Як ст. 1486 КК про відповідальність за підприємницьке шпигунство, так і ст. 1487 КК про відповідальність за розголошення комерційної таємниці спрямовані на захист підприємців, на розвиток підприємництва в Україні.

Закон України "Про інформацію" від 2 жовтня 1992 р.[i] забезпечує правовий захист інформації, у тому числі І конфіденційної, яка є відомостями, що ними володіють, користуються або розпоряджаються окремі юридичні чи фізичні особи і які можуть поширюватися лише з дозволу цих осіб.

Кримінальній відповідальності за незаконне розголошення комерційної таємниці підлягають лише спеціальні суб'єкти, тобто особи, яким відомості, що є комерційною таємницею, стали відомі у зв'язку з їх професійною чи службовою діяльністю, згідно з чим вони були юридично зобов'язані зберігати ці відомості. Крім зазначених осіб, суб'єктами цього злочину можуть бути визнані працівники державних податкових адміністрацій, банків, правоохоронних органів та інші особи, які згідно із законодавством мають право ознайомлюватися з відомостями, що становлять комерційну таємницю, або мають доступ до таких відомостей по службі.

За Законом України "Про державну податкову службу в Україні" від 4 грудня 1990 р. в редакції від 24 грудня 1993 р.[ii], працівникам податкових адміністрацій надане право знайомитися з фінансово-господарською діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності і отримувати про цю діяльність необхідну інформацію. Разом з тим на них покладено обов'язок зберігати комерційну та службову таємницю.

Розголошення комерційної таємниці утворює склад злочину і кваліфікується за ст. 1487 КК лише за умови, що діянням заподіяна велика матеріальна шкода, тобто шкода, яка у п'ятдесят і більше разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян на місяць (примітка до ст. 1484 КК). Невдалу спробу заподіяти велику матеріальну шкоду суб'єктові підприємницької діяльності розголошенням комерційної таємниці на— лежить кваліфікувати як замах на вчинення цього злочину за ст. 17 і ст. 1487 КК.

Між нормами, які передбачають відповідальність за незаконне збирання з метою використання відомостей, що є комерційною таємницею (ст. 1486 КК), і відповідальність за розголошення комерційної таємниці (ст. 1487 КК), виникає конкуренція, оскільки незаконне збирання таких відомостей з метою використання їх має і мету розголошення їх. Таким чином, норма про відповідальність за незаконне збирання відомостей, що становлять комерційну таємницю з метою використання (розголошення) їх, охоплює, містить у собі і розголошення цих відомостей як складову частину об'єктивної і суб'єктивної сторони діяння. Тому ця конкуренція норм повинна вирішуватися на користь норми, яка охоплює більшу кількість ознак складу злочину, тобто діяння належить кваліфікувати лише за ст. 1486 КК.


[i] Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 4в. — Ст. 650.

 

[ii] Закони України. — К.. 1996. — Т. 1. — С.37—47.