6. ШАХРАЙСТВО 3 ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ PDF Печать
Уголовное право - Кваліфікація злочинів (М.Й. Коржанський)

6. ШАХРАЙСТВО 3 ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ

 

Шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 1485 КК) полягає у наданні підприємцями завідомо неправдивої інформації державним органам, банкам або іншим кредиторам з метою одержати субсидії, субвенції, дотації, кредити чи пільги по податках (за відсутності ознак розкрадання).

Сутність цього злочину полягає у застосуванні обману для отримання кредитів, субсидій і т.п. чи пільг по оподаткуванню.

Кредити, дотації, субсидії та субвенції — це різні види фінансової допомоги з боку держави чи інших кредиторів.

Дотацією називається безповоротна грошова допомога, що її надає держава фінансово слабким або збитковим підприємствам для покриття затрат, що не покриваються виручкою від реалізації власної продукції, коли витрати на її виробництво перевищують прибутки від її реалізації.

Субсидія — фінансова допомога для стимулювання виробництва певної продукції чи певної діяльності незалежно від фінансового стану підприємства.

Субвенція — це фінансування проектів, програм на певних умовах і на визначений час, після чого сума субвенції має бути повернута кредиторові.

Кредит — кредиторська позичка у грошовій чи товарній формі на умовах повернення її в обумовлений строк з виплатою відсотків за надання кредиту.

Щоб отримати ці види грошової допомоги, винна особа надає державним органам, банкам, іншим кредиторам завідомо неправдиву інформацію. За ст. 1485 КК кваліфікуються дії посадових і приватних осіб, які надали таку Інформацію з метою незаконно отримати фінансову допомогу. Діяння кваліфікується за ст. 1485 КК за відсутності ознак розкрадання державних, колективних чи приватних коштів. Якщо винна особа надає неправдиву інформацію для отримання кредитів, субсидій, дотацій з метою привласнити кошти, одержані як кредити, субсидії, дотації, то її дії кваліфікуються як розкрадання державного, колективного чи індивідуального майна за статтями 83 і 143 КК.

Оскільки злочин, передбачений ст. 1485 КК, вчинюється шляхом підробки офіційних документів і використання їх і без цього способу він інакше вчинений бути не може, то ст. 1485 КК сукупності зі ст. 172 І ч. 2 ст. 194 КК не утворює. Все скоєне охоплюється ст. 1485 КК і додаткова кваліфікація злочину за ст. 172 і ч. 2 ст. 194 КК не потрібна.

Вчинення шахрайства з фінансами повторно або заподіяння шахрайством великої матеріальної шкоди державі чи кредитору кваліфікується за ч. 2 ст. 1485 КК. За цією ж статтею за ознакою повторності діяння кваліфікується у випадках, коли особа раніше вчинила злочин, передбачений ч. 1 або ч. 2 ст. 1485 КК, за який ще не минули строки давності притягнення особи до кримінальної відповідальності або з неї ще не знята і не погашена судимість за перший злочин.

За ознакою заподіяння державі чи кредиторам великої матеріальної шкоди діяння кваліфікується за ч. 2 ст. 1485 КК у тому разі, якщо розмір заподіяної шкоди у п'ятдесят і більше разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян на місяць (примітка до ст. 1484 КК).

Надання посадовою особою суб'єкта підприємницької діяльності завідомо неправдивої інформації державній податковій адміністрації з метою одержати пільги з оподаткування утворює сукупність злочинів — шахрайство з фінансовими ресурсами і ухилення від сплати податків. Такі дії кваліфікуються за ч. 2 ст. 1482 і ч. 2 ст. 1485 КК, якщо сума несплаченого податку в тисячу і більше разів перевищує мінімальний розмір заробітної плати. Сукупності злочинів не утворюється, якщо сума несплаченого податку не перевищує однієї тисячі мінімальних розмірів заробітної плати. У такому випадку скоєне кваліфікується лише за ч. 2 ст. 1485 КК.