4. ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ЗАНЯТТЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ PDF Печать
Уголовное право - Кваліфікація злочинів (М.Й. Коржанський)

4. ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ЗАНЯТТЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

 

За Законом України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991 р., підприємницькою діяльністю називається з самостійної ініціативи систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг та заняття торгівлею з метою одержати прибуток[i].

Згідно з Декретом Кабінету Міністрів "Про податок на промисел"[ii] від 17 березня 1993 р. громадяни, не зареєстровані як суб'єкти підприємництва, мають право продавати вироблені, перероблені та куплені речі, товари на підставі декларації, що подається до державної податкової адміністрації для придбання одноразового патенту на торгівлю цими речами, товарами.

Стаття 1483 КК встановлює відповідальність за два види порушень порядку заняття підприємницькою діяльністю:

1) заняття підприємницькою діяльністю без державної реєстрації;

2) заняття підприємницькою діяльністю без спеціального дозволу (ліцензії).

На відміну від ст. 148 КК, яка визначає кримінальну відповідальність за заняття забороненими видами підприємницької діяльності, ст. 1483 КК передбачає відповідальність за порушення правил заняття легальними видами підприємницької діяльності. Тобто за ст. 1483 КК кваліфікується не заборонена підприємницька діяльність, а заняття дозволеними законом видами підприємницької діяльності, але з порушенням порядку (правил) реєстрації чи одержання офіційного дозволу на таку діяльність,

Перелік видів підприємницької діяльності, на заняття якими необхідно отримати дозвіл (ліцензію), наведений у ч.2 ст. 4 Закону України "Про підприємництво"[iii].

До таких видів діяльності, зокрема, належать:

виробництво, ремонт і реалізація спортивної, мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї;

виготовлення і реалізація медикаментів і хімічних речовин;

виготовлення вина, пива, спирту, горілчаних, лікерних та коньячних напоїв;

медична, юридична, ветеринарна практика;

внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів;

надання послуг, пов'язаних з охороною колективної чи приватної власності або громадян, і т. ін.

Щоб кваліфікувати діяння за ст. 1483 КК, необхідно встановити, що громадянин займається без дозволу (ліцензії) саме такою діяльністю, на заняття якою він повинен отримати відповідний дозвіл (ліцензію).

Діяння за ст. 1483 КК кваліфікується лише у випадках вчинення його протягом року після накладення адміністративного стягнення за одне з таких порушень за ст. 164 КАП.

 


[i] Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 14. — Ст. 168.

 

[ii] Там само. — 1993. — № 19- — Ст. 208.

 

[iii] Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 14. — Ст. 168;1992 — № 48.— Ст. 654; № 51. — Ст. 680; 1993. — № ЗО. — Ст. 322;1994 — № 3. — Ст.13;28. — Ст. 234; № 33. — Ст. 301; № 40. — Ст. 366; № 40 — Ст.434;1995.№7.т.47; № ЗО. — Ст. 232;№ 45. — Ст. 334. 335; 1996- — № 2. —т. 4; № 31. — Ст. 144; Голос України. — 1997. — 4 січня.