Зміст PDF Печать
Уголовное право - М.І.Бажанов Кримінальне право України Загальна Ч.

 

Розділ І Поняття і система кримінального права. Наука кримінального права

§ 1. Поняття кримінального права

§ 2. Загальна характеристика нового Кримінального кодексу України

§ 3. Завдання, функції та принципи кримінального права

§ 4. Система кримінального права

§ 5. Кримінальне право і суміжні галузі права

§ 6. Наука кримінального права

Розділ II Кримінальна відповідальність та її підстави

§ 1. Поняття кримінальної відповідальності

Розділ ІІІ Закон про кримінальну відповідальність

§ 1. Поняття закону про кримінальну відповідальність

§ 2. Структура Кримінального кодексу

§ 3. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність

Розділ IV Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі та просторі

§ 1. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі

§ 2. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі

Розділ V Поняття злочину

§ 1. Поняття злочину та його ознаки

§ 2. Значення ч. 2 ст. 11 КК України для поняття злочину

§ 3. Відмінність злочину від інших правопорушень

§ 4. Класифікація злочинів

Розділ VI Склад злочину

§ 1. Поняття і значення складу злочину

§ 2. Елементи і ознаки складу злочину

§ 3. Види складу злочинів

§ 4. Кваліфікація злочинів

РОЗДІЛ VII Об'єкт злочину

§1. Поняття об'єкта злочину

§ 2. Предмет злочину

§ 3. Види об'єктів злочинів

Розділ VШ Об'єктивна сторона злочину

§ 1. Поняття і значення об'єктивної сторони злочину

§ 2. Суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність)

§ 3. Суспільно небезпечні наслідки: поняття, види, значення

§ 4. Причинний зв'язок між діянням (дією або бездіяльністю) і суспільно небезпечними наслідками

§ 5. Місце, час, обстановка, спосіб та засоби вчинення злочину

Розділ IX Суб'єкт злочину

§ 1. Поняття і види суб'єктів злочину

§ 2. Поняття неосудності та її критерії

§ 3. Обмежена осудність

§ 4. Відповідальність за злочини, вчинені в стані сп'яніння

Розділ Х Суб'єктивна сторона злочину

§ 1. Поняття і значення суб'єктивної сторони злочину

§ 2. Поняття і значення вини

§ 3. Умисел та його види

§ 4. Необережність та її види

§ 5. Змішана форма вини

§ 6. Мотив і мета злочину

§ 7. Помилка та її значення для кримінальної відповідальності

Розділ XI Стадії злочину

§ 1. Поняття і види стадій злочину

§ 2. Закінчений злочин

§ 3. Незакінчений злочин і його види

§ 4. Готування до злочину

§ 5. Замах на злочин

§ 6. Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин (за готування до злочину і за замах на злочин)

§ 7. Добровільна відмова від вчинення злочину

Розділ XII Співучасть у злочині

§ 1. Поняття і ознаки співучасті

§ 2. Види співучасників

§ 3. Форми співучасті

§ 4. Відповідальність співучасників

§ 5. Спеціальні питання відповідальності за співучасть

§ 6. Причетність до злочину

Розділ ХIII Повторність, сукупність і рецидив злочинів

§ 1. Вступні зауваження

§ 2. Одиничний злочин як складовий елемент множинності злочинів. Види одиничних злочинів

§ 3. Повторність злочинів

§ 4. Сукупність злочинів

§ 5. Рецидив злочинів

Розділ XIV Обставини, що виключають злочинність діяння

§ 1. Поняття і види обставин, що виключають злочинність діяння

§ 2. Необхідна оборона

§ 3. Затримання особи, яка вчинила злочин

§ 4. Крайня необхідність

§ 5. Фізичний або психічний примус

§ 6. Виконання наказу або розпорядження

§ 7. Діяння, пов'язане з ризиком (виправданий ризик)

§ 8. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації

Розділ XV Звільнення від кримінальної відповідальності

§ 1. Поняття і види звільнення від кримінальної відповідальності

§ 2. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям (ст. 45 КК)

§ 3. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим (ст. 46 КК)

§ 4. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки (ст. 47 КК)

§ 5. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною обстановки (ст. 48 КК)

§ 6. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності (ст. 49 КК)

Розділ XVI Поняття і мета покарання

§ 1. Поняття покарання

§ 2. Мета покарання

Розділ ХVIІ Система і види покарань

§1. Система покарань

§ 2. Основні покарання

§ 3. Додаткові покарання

§ 4. Покарання, що можуть призначатися і як основні, і як додаткові

Розділ ХVIІІ Призначення покарання

§ 1. Принципи призначення покарання

§ 2. Загальні засади призначення покарання

§ 3. Обставини, які пом'якшують і обтяжують покарання

§ 4. Призначення покарання за незакінчений злочин і за злочин, вчинений у співучасті

§ 5. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом

§ 6. Призначення покарання за сукупністю злочинів

§ 7. Призначення покарання за сукупністю вироків

§ 8. Правила складання покарань і зарахування строку ув'язнення

Розділ ХІХ Звільнення від покарання та його відбування

§ 1. Поняття звільнення від покарання та його види

§ 2. Звільнення від покарання у зв'язку з втратою особою суспільної небезпечності

§ 3. Звільнення від відбування покарання з випробуванням

§ 4. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років

§ 5. Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку

§ 6. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання

§ 7. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким

§ 8. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років

§ 9. Звільнення від покарання за хворобою

§ 10. Амністія і помилування

Розділ ХХ Судимість

§ 1. Поняття судимості

§ 2. Погашення судимості

§ 3. Зняття судимості.

Розділ ХХІ Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування

§ 1. Примусові заходи медичного характеру

§ 2. Примусове лікування

Розділ ХХІІ Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх

§ 1. Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності

§ 2. Види покарань, які застосовуються до неповнолітнього, і особливості їх призначення

§ 3. Особливості звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування

§ 4. Погашення і зняття судимості

Розділ ХХІІІ Основні питання Загальної частини кримінального права іноземних держав

§ 1. Кримінальне право Франції та Німеччини

§ 2. Кримінальне право Англії та США

§ 3. Кримінальне право Росії

Розділ ХХІV Школи (основні напрямки) науки кримінального права

§ 1. Класична школа кримінального права

§ 2. Антропологічна школа кримінального права

§ 3. Соціологічна школа кримінального права