Титулка PDF Печать
Уголовное право - М.І.Бажанов Кримінальне право України Загальна Ч.

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Кримінальне право України

Загальна частина

За редакцією професорів М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація

Допущено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

Київ - Харків

Юрінком Інтер — Право

2001

ББК 67.9(4УКР)

К82 ББК 67.308 Кр

К82

Підручник підготовлений професорами кафедри кримінального права Національної

юридичної академії України імені Ярослава Мудрого

Автори підручника

М.І. Бажанов - розділи І, XII, XIII, XVIII, XXIII, XXIV; Ю.В. Баулін - розділи

II, XIV, XV; В.І. Борисов — розділи III, IV, X (§ 4); С.Б. Гавриш - розділ XIX

(§ 1, 2, 5-Ю); Л.М. Кривоченко - розділи V, X (§ 5-7), XX, XXI, XXII; В.А.

Ломако - розділи X (§ 1-3); XVI, XIX (§ 3, 4); М.І. Панов — розділ VIII; В.В.

Сталіне — розділ XVII; В.Я. Тацій - розділи VI, VII, IX; В.П. Тихий - розділ XI

Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец.

вищ. закладів освіти / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін.; За ред.

професорів М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. — Київ—Харків: Юрінком

Інтер—Право, 2001. - 416 с.

І5ВМ 966-7784-90-8 966-7146-52-9