Печать
PDF

Зміст

Posted in Римское право - Є.М.Орач, Б.Й.Тищик Основи римського приват. права

 

передмова

 

Розділ   І  ПОНЯТТЯ ТА ПРЕДМЕТ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

§1. Предмет курсу "Римське приватне право"

§2. Значення вивчення римського приватного права для сучасних юристів

§3. Рецепція римського права

§4. Причини рецепції римського права

§5. Про рецепцію римського приватного права в Україні

 

Розділ   II ДЖЕРЕЛА РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

§1. Поняття та види джерел римського приватного права

§2. Звичай та звичаєве право

§3. Закон

§4. Преторське право

§5. Юриспруденція і юристи

§6. Постанови сенату

§7. Імператорські конституції

§8. Кодифікація Юстиніана

 

Р о з д і л III ОСОБИ

§1. Поняття особи та її право- і дієздатність

§2. Правове становище різних категорій населення Риму

§3. Юридичні особи

 

Розділ  IV СІМЕЙНІ ВІДНОСИНИ

§1. Види сім'ї в Римі

§2. Шлюб та його види

§3. Умови вступу в шлюб, порядок його укладення та розривання

§4. Особисті та майнові відносини між подружжям

§5. Правові відносини між батьками і дітьми

§6. Опіка і піклування

 

Розділ   V УЧЕННЯ ПРО ПОЗОВ (ПРОЦЕС)

§1. Поняття та особливості римського цивільного процесу

§2. Судочинство і судді

§3. Види цивільного процесу в Римі

§4. Оскарження та виконання судового рішення

§5. Особливі засоби преторського захисту

§6. Екстраординарний процес

§7. Поняття та види позовів

§8. Позовна давність

 

Р о з д і л VI РЕЧОВЕ ПРАВО

§1. Поняття речового і зобов'язального права

§2. Поняття та види речей

 

Розділ VII ВОЛОДІННЯ

§1. Поняття та види володіння

§2. Набуття і припинення володіння

§3. Захист володіння

 

Розділ  VIII ПРАВО ВЛАСНОСТІ

§1. Поняття та виникнення права власності

§2. Зміст права власності

§3. Обмеження права власності

§4. Види права власності

§5. Способи набуття і припинення права власності

§6. Захист права власності

 

Р о з д і л  IX ПРАВА НА ЧУЖІ РЕЧІ

§1. Поняття та види прав на чужі речі

§2. Поняття сервітутів та їх види

§3. Встановлення, припинення і захист сервітутів

§4. Емфітевзис і суперфіцій та заставне право

 

Розділ  X ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО

§1. Загальне вчення про зобов'язання

§2. Підстави виникнення зобов'язань та їх класифікація

§3. Сторони у зобов'язанні

§4. Виконання зобов'язання

§5. Наслідки невиконання зобов'язання

§6. Забезпечення зобов'язань

 

Розділ   XI ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ДОГОВІР

§1. Поняття та класифікація договорів

§2. Структура договору

§3. Загальні умови дійсності договору

§4. Порядок укладання договору. Представництво

 

Розділ  XII ОКРЕМІ ВИДИ ДОГОВОРІВ

§1. Вербальні контракти

§2. Літеральні контракти

§3. Реальні контракти

§4. Консенсуальні контракти

§5. Безіменні контракти

§6. Пакти та їх види

 

Розділ  XIII ПОЗАДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

§1. Зобов'язання ніби з договору

§2. Зобов'язання з деліктів

§3. Зобов'язання ніби з приватних деліктів

 

Розділ  XIV СПАДКОВЕ ПРАВО

§1. Основні поняття спадкового права

§2. Історія виникнення і розвитку спадкового права

§3. Спадкування за заповітом

§4. Спадкування за законом

§5. Необхідне спадкування (обов'язкова частка)

§6. Прийняття спадщини

§7. Легати і фідеїкоміси