Частина ІІІ Зобов’язальне право PDF Печать
Римское право - Основи римського приват. права(Борисова, Баранова)

Частина ІІІ Зобов’язальне право

 

Розділ 10. Загальне вчення про зобов’язання

§ 1. Поняття та загальна характеристика зобов’язання

§ 2. Сторони у зобов’язанні

§ 3. Види зобов’язань

§ 4. Підстави виникнення зобов’язання

§ 5. Зміст зобов’язання

§ 6. Виконання зобов’язання

§ 7. Забезпечення виконання зобов’язання

§ 8. Наслідки невиконання зобов’язання

§ 9. Припинення зобов’язання

 

Розділ 11. Загальні положення про договори

§ 1. Поняття та види римських договорів

§ 2. Зміст договору

§ 3. Умови дійсності договорів

§ 4. Укладення договорів

 

Розділ 12. Окремі види договірних зобов’язань. Квазіконтракти

§ 1. Вербальні контракти

§ 2. Літеральні контракти

§ 3. Консенсуальні контракти

§ 4. Реальні контракти

§ 5. Безіменні контракти

§ 6. Пакти

§ 7. Квазіконтракти

 

Розділ 13. Зобов’язання із деліктів. Квазіделікти

§ 1. Становлення поняття та загальна характеристика зобов’язань із деліктів

§ 2. Класифікація зобов’язань із деліктів

§ 3. Квазіделікти