Частина ІІ Речове право PDF Печать
Римское право - Основи римського приват. права(Борисова, Баранова)

Частина ІІ Речове право

 

Розділ 6. Загальне вчення про речове право

§ 1. Поняття та класифікація речей у римському праві

§ 2. Поняття, загальна характеристика та види речових прав

 

Розділ 7. Володіння

§ 1. Загальне вчення про володіння

§ 2. Види володіння

§ 3. Захист володіння

 

Розділ 8. Право власності

§ 1. Поняття права власності

§ 2. Види права власності

§ 3. Спільна власність

§ 4. Способи набуття права власності

§ 5. Обмеження права власності

§ 6. Припинення права власності

§ 7. Захист права власності

 

Розділ 9. Права на чужі речі

§ 1. Особливості виникнення, поняття та види прав на чужі речі

§ 2. Сервітут (право обмеженого користування чужим майном)

§ 3. Окремі види особистих сервітутів

§ 4. Емфітевзис (право користування чужою земельною ділянкою сільськогосподарського призначення)

§ 5. Суперфіцій (право користування чужою земельною ділянкою для забудови в межах населеного пункту)

§ 6. Заставне право