Частина І Загальні положення PDF Печать
Римское право - Основи римського приват. права(Борисова, Баранова)

Частина І Загальні положення

 

Розділ 1. Поняття та предмет римського приватного права

§ 1. Римське приватне право як частина загального права Стародавнього світу

§ 2. Роль римського приватного права у виникненні й розвитку правових систем у країнах Європи

 

Розділ 2. Джерела римського права

§ 1. Періодизація розвитку Римської держави і права

§ 2. Поняття та види джерел римського приватного права

§ 3. Кодифікація Юстиніана

 

Розділ 3. Особи

§ 1. Поняття особи. Правоздатність та дієздатність осіб

§ 2. Правове положення римських громадян

§ 3. Правове положення латинів

§ 4. Правове положення перегринів

§ 5. Правове положення вільновідпущеників

§ 6. Правове положення колонів

§ 7. Правове положення рабів

§ 8. Юридична особа в римському приватному праві

 

Розділ 4. Сімейне право

§ 1. Римська сім’я. Агнатське та когнатське споріднення

§ 2. Шлюб

§ 3. Правовідносини подружжя

§ 4. Правовідносини батьків і дітей

 

Розділ 5. Захист прав. Позови

§ 1. Форми захисту прав

§ 2. Види римського цивільного процесу

§ 3. Види позовів

§ 4. Позовна давність

§ 5. Особливі засоби преторського захисту