Зміст (Основи римського приватного права (В.І. Борисова, Л.М. Баранова)) PDF Печать
Римское право - Основи римського приват. права(Борисова, Баранова)

 

Зміст

Передмова

Скорочення

 

Частина І Загальні положення

 

Розділ 1. Поняття та предмет римського приватного права

§ 1. Римське приватне право як частина загального права Стародавнього світу

§ 2. Роль римського приватного права у виникненні й розвитку правових систем у країнах Європи

 

Розділ 2. Джерела римського права

§ 1. Періодизація розвитку Римської держави і права

§ 2. Поняття та види джерел римського приватного права

§ 3. Кодифікація Юстиніана

 

Розділ 3. Особи

§ 1. Поняття особи. Правоздатність та дієздатність осіб

§ 2. Правове положення римських громадян

§ 3. Правове положення латинів

§ 4. Правове положення перегринів

§ 5. Правове положення вільновідпущеників

§ 6. Правове положення колонів

§ 7. Правове положення рабів

§ 8. Юридична особа в римському приватному праві

 

Розділ 4. Сімейне право

§ 1. Римська сім’я. Агнатське та когнатське споріднення

§ 2. Шлюб

§ 3. Правовідносини подружжя

§ 4. Правовідносини батьків і дітей

 

Розділ 5. Захист прав. Позови

§ 1. Форми захисту прав

§ 2. Види римського цивільного процесу

§ 3. Види позовів

§ 4. Позовна давність

§ 5. Особливі засоби преторського захисту


Частина ІІ Речове право

 

Розділ 6. Загальне вчення про речове право

§ 1. Поняття та класифікація речей у римському праві

§ 2. Поняття, загальна характеристика та види речових прав

 

Розділ 7. Володіння

§ 1. Загальне вчення про володіння

§ 2. Види володіння

§ 3. Захист володіння

 

Розділ 8. Право власності

§ 1. Поняття права власності

§ 2. Види права власності

§ 3. Спільна власність

§ 4. Способи набуття права власності

§ 5. Обмеження права власності

§ 6. Припинення права власності

§ 7. Захист права власності

 

Розділ 9. Права на чужі речі

§ 1. Особливості виникнення, поняття та види прав на чужі речі

§ 2. Сервітут (право обмеженого користування чужим майном)

§ 3. Окремі види особистих сервітутів

§ 4. Емфітевзис (право користування чужою земельною ділянкою сільськогосподарського призначення)

§ 5. Суперфіцій (право користування чужою земельною ділянкою для забудови в межах населеного пункту)

§ 6. Заставне право

 

Частина ІІІ Зобов’язальне право

 

Розділ 10. Загальне вчення про зобов’язання

§ 1. Поняття та загальна характеристика зобов’язання

§ 2. Сторони у зобов’язанні

§ 3. Види зобов’язань

§ 4. Підстави виникнення зобов’язання

§ 5. Зміст зобов’язання

§ 6. Виконання зобов’язання

§ 7. Забезпечення виконання зобов’язання

§ 8. Наслідки невиконання зобов’язання

§ 9. Припинення зобов’язання

 

Розділ 11. Загальні положення про договори

§ 1. Поняття та види римських договорів

§ 2. Зміст договору

§ 3. Умови дійсності договорів

§ 4. Укладення договорів

 

Розділ 12. Окремі види договірних зобов’язань. Квазіконтракти

§ 1. Вербальні контракти

§ 2. Літеральні контракти

§ 3. Консенсуальні контракти

§ 4. Реальні контракти

§ 5. Безіменні контракти

§ 6. Пакти

§ 7. Квазіконтракти

 

Розділ 13. Зобов’язання із деліктів. Квазіделікти

§ 1. Становлення поняття та загальна характеристика зобов’язань із деліктів

§ 2. Класифікація зобов’язань із деліктів

§ 3. Квазіделікти

 

Частина IV Спадкове право

 

Розділ 14. Інститут спадкування

§ 1. Поняття та історія спадкування

§ 2. Види порядків спадкування

§ 3. Спадкування за заповітом

§ 4. Спадкування за законом

§ 5. Прийняття спадщини

§ 6. Легати та фідеїкоміси

§ 7. Захист спадкових прав