Основи римського приватного права (В.І. Борисова, Л.М. Баранова) PDF Печать
Римское право - Основи римського приват. права(Борисова, Баранова)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

 

 

Основи римського приватного права

 

 

 

Підручник

За загальною редакцією В. І. Борисової та Л. М. Баранової

 

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів

Харків

«Право»

2008

 

Рецензенти:

В. В. Луць — доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Академії муніципального управління (м. Київ);

Є. О. Харитонов — доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права Одеської національної юридичної академії

 

Колектив авторів:

В. І. Борисова, кандидат юридичних наук, доцент — розд. 1, 2;

Л. М. Баранова, кандидат юридичних наук, доцент — розд. 10, 11;

М. В. Домашенко, кандидат юридичних наук, доцент — розд. 8;

Н. В. Коробцова, кандидат юридичних наук, доцент—розд. 6, 7 (у співавторстві з О. П. Печеним);

B. М. Крижна, кандидат юридичних наук, доцент — розд. 12;

О. П. Печений, кандидат юридичних наук, доцент—розд. 6, 7 (у співавторстві з Н. В. Коробцовою);

C. Н. Приступа, кандидат юридичних наук, доцент — розд. 13;

О. А. Сурженко, кандидат юридичних наук, доцент — розд. 3;

В. Ю. Чуйкова, кандидат юридичних наук, доцент — розд. 4, 14;

Н. Є. Яркіна, кандидат юридичних наук, доцент — розд. 5;

В. Л. Яроцький, доктор юридичних наук, професор — розд. 9.

 

 

Підручник підготовлений колективом викладачів кафедр цивільного права № 1 та N° 2 Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого і висвітлює предмет та інструментарій для вивчення дисципліни «Основи римського при­ватного права».

Структура подання матеріалу повною мірою відповідає програмі й робочому плану викладання цієї дисципліни у вищих навчальних закладах. У підручнику характеризуються найважливіші інститути римського приватного права, загальні правові категорії. Найбільш поширені юридичні терміни і вислови наводяться латинською і українською мовами.

Підручник розрахований на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчаль­них юридичних закладів освіти.