Договір купівлі-продажу (Горбунова, Богачов)

Договір купівлі-продажу (Горбунова, Богачов)

У цьому виданні у відносно стислій та доступній для широко­го кола читачів формі висвітлено питання укладання договору ку- півлі-продажу.

У посібнику розкриваються поняття договору купівлі-прода- жу, права та обов’язки сторін договору (продавця і покупця), осно­вні умови договору: ціна, якість, кількість товару, порядок оформ­лення договору тощо. Для можливості практичного застосування визначених законодавством прав сторін договору наведено зразки документів.

Підготовлено відповідно до законодавства України станом на 3 липня 2006 року.

© Міністерство юстиції України, 2006

© Центр суддівських студій, 2006

 

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала
1 Зміст (Договір купівлі-продажу (Горбунова, Богачов))
2 Шановний читачу!
3 1. Що являє собою договір купівлі-продажу?
4 2. Передача права власності на майно з погляду продавця та покупця: права, обов’язки.
5 3. Що необхідно знати про форму договору купівлі- продажу?
6 4. Що таке інформація про товар, які до неї ставляться вимоги?
7 5. Які умови передбачаються договором купівлі- продажу до кількості товару?
8 6. Що необхідно знати про асортимент товару
9 7. Що необхідно знати про комплектність товару?
10 8. Що потрібно знати про якість товару?
11 9. Що таке гарантія якості товару?
12 10. Що корисно знати про гарантійний строк та строк придатності продукції.
13 11. Як вчинити в разі передачі товару неналежної якості?
14 12. Що необхідно знати покупцю про захист своїх порушених прав, пов’язаних з придбанням товару з недоліками
15 13. Що необхідно знати про відповідальність за шкоду, завдану товаром неналежної якості?
16 14. Як проводиться перевірка додержання продавцем умов договору купівлі-продажу?
17 15. Як вчинити в разі передачі товару, що не відповідає умовам договору купівлі-продажу?
18 16. Що необхідно знати про ціну товарів
19 17. Що необхідно знати про оплату товару
20 18. В чому полягають особливості попередньої оплати товару
21 Використана література