Договір купівлі-продажу (Горбунова, Богачов)

Договір купівлі-продажу (Горбунова, Богачов)

У цьому виданні у відносно стислій та доступній для широко­го кола читачів формі висвітлено питання укладання договору ку- півлі-продажу.

У посібнику розкриваються поняття договору купівлі-прода- жу, права та обов’язки сторін договору (продавця і покупця), осно­вні умови договору: ціна, якість, кількість товару, порядок оформ­лення договору тощо. Для можливості практичного застосування визначених законодавством прав сторін договору наведено зразки документів.

Підготовлено відповідно до законодавства України станом на 3 липня 2006 року.

© Міністерство юстиції України, 2006

© Центр суддівських студій, 2006

 

Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Зміст (Договір купівлі-продажу (Горбунова, Богачов)) 961
2 Шановний читачу! 1126
3 1. Що являє собою договір купівлі-продажу? 1917
4 2. Передача права власності на майно з погляду продавця та покупця: права, обов’язки. 2061
5 3. Що необхідно знати про форму договору купівлі- продажу? 1200
6 4. Що таке інформація про товар, які до неї ставляться вимоги? 2578
7 5. Які умови передбачаються договором купівлі- продажу до кількості товару? 1159
8 6. Що необхідно знати про асортимент товару 1722
9 7. Що необхідно знати про комплектність товару? 2510
10 8. Що потрібно знати про якість товару? 1702
11 9. Що таке гарантія якості товару? 1704
12 10. Що корисно знати про гарантійний строк та строк придатності продукції. 4562
13 11. Як вчинити в разі передачі товару неналежної якості? 3294
14 12. Що необхідно знати покупцю про захист своїх порушених прав, пов’язаних з придбанням товару з недоліками 1202
15 13. Що необхідно знати про відповідальність за шкоду, завдану товаром неналежної якості? 2236
16 14. Як проводиться перевірка додержання продавцем умов договору купівлі-продажу? 1039
17 15. Як вчинити в разі передачі товару, що не відповідає умовам договору купівлі-продажу? 1109
18 16. Що необхідно знати про ціну товарів 1155
19 17. Що необхідно знати про оплату товару 1088
20 18. В чому полягають особливості попередньої оплати товару 2611
21 Використана література 922