Печать

Історія вчень про державу і право (Демиденко, Петришин)

Posted in История государства и права - Історія вчень про державу і право (Петришин та ін)

Міністерство освіти і науки України

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

 

ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО

 

 

Підручник

 

За редакцією проф. Г.Г. Демиденка та проф. О.В. Петришина

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів

 

Харків

Право

2007


 

Рецензенти:

О.Ф.Скакун - заслужений юрист України, член-корр. АпрН України, доктор юридичних наук, професор Університету внутрішніх справ МВС України.

В.М. Єрмолаєв - доктор юридичних наук, професор кафедри історії держави і праваУкраїни та зарубіжних країн Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого.

 

Авторський колектив:

Петришин О.В. - академік АПрН України, доктор юридичних наук, професор - Передмова, розд. 17 § 4; розд. 22 § 5;

Биля І.О. - кандидат юридичних наук, доцент - розділ 4;

Дашковська О.Р. - кандидат юридичних наук, доцент - розділ 8, 9, розділ 22 § 6;

Демиденко Г.Г. - доктор історичних наук, професор - розділ 2, 5, 6, 10, 14, 15 § 2-4, 16, 17 § 2,3 18, 21 § 4.

Литвинов О.М. - кандидат юридичних наук, доцент - розділ 13 (у співавторстві);

Лук’янов Д.В. - кандидат юридичних наук, доцент - розділ 5;

Максимов С.І. - доктор юридичних наук, професор - розділ 19, 22 § 4;

Окладна М.Г. - кандидат історичних наук, доцент - розділ 15 § 1, 17 § 1;

Погребняк С.П. - кандидат юридичних наук, доцент - розділ 13 (у співавторстві), 20 § 4, 22 §2, 3;

Процюк І.В. - кандидат юридичних наук, доцент - розділ 21 § 1;

Смородинський В.С. - кандидат юридичних наук, доцент - розділ 1, 11 § 1-4, 21 §2;

Ткаченко В.Д. - кандидат юридичних наук, професор - розділ 11 § 5;

Шевчук С.В. - кандидат юридичних наук, доцент - розд. 22 § 1;

Шипілов Л.М. - кандидат юридичних наук, доцент - розд. 7, 12, 20, 21 § 3, 5;

 

Підручник підготовлено викладачами кафедри теорії держави і права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, відомими спеціалістами з філософії права. У ньому відповідно до програ­ми підготовки фахівців-правознавців у вищих навчальних закладах викладено всесвітню історію вчень про держву і право - основні політико-правові вчення Стародавнього Сходу, Греції і Риму, Середньовіччя, Но­вих і Новітніх часів. Значну увагу приділено витокам, розвитку української політико-правової думки в кон­тексті загальноєвропейської.

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів і факультетів, а також широкого кола читачів, які цікавляться політико-правовою проблематикою.